Tövbe İstiğfar İçin Okunacak Dualar

Tövbe İstiğfar İçin Okunacak Dualar
Tövbe İstiğfar İçin Okunacak Dualar

İsanlar, günah işlemeye meyillidir, günah da işler sevap da. İnsanoğlu bazen yatırış gayesini unutup dünyanın gelip geçici heveslerine kapılır. İsteyerek ya da istemeyerek günah bataklığına batar. Ancak pişmanlık duyar. Nefsinin ve şeytanın oyuncağı olduğunu anlar. İçten ve samimi bir ihlas ile Rabbi’ne sığınır tövbe eder. 

Tevbe istiğfar için Okunacak Dualar yazımız da; En güzel tevbe İstiğfar duası, Tevbe istiğfar duası diyanet, Tövbe duası nasıl yapılır, Tevbe İstiğfar duası Arapça, Tövbe duası kısa anlamları yer almaktadır.

Peygamber Efendimiz (SAV) bir Hadis-i şerifte, “İstiğfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır” diye buyurarak istiğfar etmenin önemine işaret etmiştir.

Âyet ve hadîslerde dua teşvik edilmiştir: “Rabbiniz, şöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim (duanızı kabul edeyim)” (Mü’minûn, 23/60).

Tövbe Duası Türkçe Okunuşu

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.” Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere

İstiğfar İçin Okunacak Dualar
İstiğfar İçin Okunacak Dualar

Tövbe Duası Türkçe Okunuşu

“Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.

Anlamı ise “Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim.” demektir.

Tövbe İstiğfar İçin Okunacak Dualar

Allah’ım sana hamdederek Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Senden başka hiçbir ilah olmadığına şehâdet ederim. Senden bağışlanma diler ve Sana tevbe ederim.


Allah’ım! hatalı kasıtlı bilerek ve bilmeyerek gizli ve açık bilerek ve cahiliğimden dolayı yaptığım bütün günahlarımı bağışla (Müslim (1/350)


Allah’ım ve yüce Rabbimiz! Seni hamd ederek tesbih ederim. Allah’ım beni bağışla (Buhâri (1/99);Müslim (1/350).Buhâri ,Müslim.Tahrici geçti (Bkz.34)


Rabbim! Beni bağışla ve tevbemi kabul et Şüphesiz ki sen tevbeleri çokça kabul eden çokça bağışlayansın. (Tirmizi ve diğerleri; bkz. Sahih-i Tirmizi (3/153), Sahih-i İbn-i Mâce (2/321). Lafızlar Tirmizi.)


Allah’ım! Seni hamdinle tesbih ederim Senden başka ilah olmadığına şehâdet ederim Senden mağfiret dilerim Sana tövbe eder ve affımı dilerim (Tirmizi, es-Sünen, V, 371)


Allahım! Senden dilerim ki hamd sanadır. Senden başka hak ilah yoktur Sen birsin Senin ortağın yoktur Sen çokça verensin Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey celâl ve ikram sahibi! Ya Hayyu Ya Kayyûm! (Ebu Dâvud (2/62), Tirmizi (5/515), İbn-i Mâce (2/1267), Ahmed (5/360), Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (2/329); Sahih-i Tirmizi (3/163)


Allah’ım sana hamdederek Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim Allah’tan bağışlanma diler, O’na tövbe ederim (Buhârî, Bedü’l-Hak, 11 Buhârî, Daavât 3.)


Cebrâil Mikâil ve İsrâfil’in Rabbi Allahım! Cehennem sıcağından ve kabir azabından sana sığınırım (Müslim, Salatü’l-müsafirin 200 (770)


Allah’ım günahımı mağfıret et evimi bana genişlet rızkımı bana mubârek kıl  (İbnu’s-Sünni Amelü’l-yevm ve’l-Leyl, 5, 10)


Allah’ım günahımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonuncusunu açığını ve gizlisini bağışla (Müslim (1/350)


Allah’ım! Gizli ve açık işlediğim günahlarımı bağışla (Müslim (1/350)


Allahım! Beni günah ve hatalardan temizle Allahım! Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi beni de günahlardan temizle Allahım! Beni kar su ve dolu ile temizle https://www.sozlervadisi.com/dini-sozler/tovbe-istigfar-icin-okunacak-dualar.html


Allah, O’ndan başka ilah yoktur O Hayydir Kayyûmdur Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez O Yücedir Büyüktür. (Bakara Suresi 255 Ayet-el Kursi)


Allahım! Senden dilerim ki hamd sanadır Senden başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur Sen birsin Senin hiçbir ortağın yoktur Sen bol bol verensin Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey celâl ve ikram sahibi! Ya Hayyu Ya Kayyûm! Senden cenneti dilerim ve cehennemden sana sığınırım (Sahih-i İbn-i Mâce (2/329)


“Allahım! İbrahim’i ve İbrahim’in âilesini meleklerinin yanında meth ettiğin gibi, Muhammed’i ve Muhammed’in âilesini de meleklerinin yanında meth et.Şüphesiz ki sen; çok övülensin, şeref sahibisin. Allahım! İbrahim’i ve İbrahim’in âilesini mübârek kıldığın gibi, Muhammed’i ve Muhammed’in âilesini de mübarek kıl. Şüphesiz ki sen; çok övülensin, şeref sahibisin.” Celâline ve yüce hükümranlığına yaraşan her türlü hamd, âlemlerin Rabbi Allah’adır. Allahım! Peygamberimiz Muhammed’e, onun âile halkına, ashâbına ve kıyâmet gününe kadar ona en güzel şekilde uyanlara salât ve selâm eyle.


Allah’ım! Ben gerçekten nefsime çok zulmettim günahları ancak Sen bağışlarsın beni Katından bir mağfiret ile bağışla bana merhamet et şüphesiz Sen çok bağışlayansın çok merhametli olansın (Tirmizî, De’avât, 98)


Allahım! Seni zikretmek nimetlerine şükretmek ve Sana güzelce ibâdet etmek bana yardım et (Hakim 1/499 – Ebu Davud 2/86)


Allah’ım! Ben gerçekten nefsime çok zulmettim, günahları ancak Sen bağışlarsın, beni katından bir mağfiret ile bağışla, bana merhamet et, şüphesiz Sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın. (Tirmizî, De’avât, 98)


Allahım! Bize imanı sevdir ve kalplerimizde onu güzelleştir Küfrü fâsıklığı (Allah’a itaatten çıkmayı) ve isyanı (Allah’a karşı gelmeyi) bize çirkin göster. Bizi (bu sıfatlara sahip) hak yolda yürüyenlerden kıl  (Ahmed, III, 424;  Hâkim, I, 686-687/1868; III, 26/4308)


Allahım! Şüphesiz ki sen bağışlamayı seven, çok bağışlayıcısın çok cömertsin O halde beni de bağışla (Tirmizi Deavat -84 – İbn.Mace Dua-5)


Allahım! Ey Allah! Sen ki birsin teksin Samed’sin Doğmamış ve doğurmamışsın Hiçbir benzeri olmayansın Bu sebeple senden günahlarımı bağışlamanı dilerim Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin  (Nesei 1301)


Allâh’ı hamd ile tüm eksiklikten tenzih ederek tesbih ederim. Azîm olan Allâh’ı her türlü noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim” Azim Allah’tan mağfiret diliyor ve tevbe ediyorum  (Buhari, Kitâbu’d-Daavât, 65 Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4860  Buhârî, Deavat: 27; Müslim, Zikr: 17  Sünen-i Tirmizî, Kitabu’d-Daavat, 60  Müslim, Mesacid, 17)


Allah’ım günahımı mağfıret et evimi bana genişlet rızkımı bana mubârek kıl  (İbnu’s-Sünni Amelü’l-yevm ve’l-Leyl, 5, 10)


Sayfalarımız >>> Dua Sözleri


Allahım Rabbim Beni bağışla bana acı merhamet et beni doğruya ulaştır bana rızık ver  (Müslim 4/2072) (Ebu Dâvud 1/220) (Müslim 4/2073)


Allahım! Bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım Bilmediklerim için de senden mağfiret dilerim (Müslim, (1/555) – (1/556)


Allah bize yeter, O ne güzel vekildir, ne güzel yardımcı ve ne güzel dosttur, Bizi bağışlamanı diliyoruz, Ey Rabbimiz dönüş yalnız sanadır. (Ali imran Suresi 173  Nisa Suresi 45  Bakara Suresi 285)


Allah’ım! Sen benim Rabb’imsin! Senden başka ilâh yoktur beni Sen yarattın beni Senin kulunum gücüm yettiği kadar ahdim ve va’dim üzereyim Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım! Üzerimdeki nimetini kabul ve itiraf ederim günahlarımı da kabul ve itiraf ederim beni bağışla Senden başka günahları bağışlayacak yoktur! (İmam Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan..:Dua Bölümü..: bölüm: 15 seyyid-ül istiğfar duâsı nasıldır (Buhârî, Deavat: 27; Nesâî, İstiaze: 17)


Azim Allah’tan mağfiret diliyor ve tevbe ediyorum


Allahım! Beni nefsimin şerrinden koru ve beni en sozlervadisi.com doğru işimde kararlı kıl Allahım! Gizli ve açık hatalı ve kasıtlı bilerek ve bilmeyerek yaptığım bütün günahlarımı bağışla!  (Hakim 1/510 – Ahmed bin Habel 4/444)


Allahım! Beni olgunluğa ermeye muvaffak eyle ve beni nefsimin şerrinden koru.  (Ahmed bin Habel 4/444 — Tirmizi 5/519)


Rabbim! Gerçekten ben (günahlarla) kendime zulmettim, beni bağışla. Günahları bağışlama sadece sana aittir. Bana merhamet et, çünkü Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.


Allahım, benimle, günâhlarım arasını, doğu ile batı arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır. Allahım, beyaz kumaş kirden temizlendiği gibi, beni günâhlardan temizle. Allahım geçmiş – günâhlarımı da su ile, kar ile, dolu ile tertemiz yıka (Namaz Sıfatları 10- Ebvabu Sıfatı – Salat – 8 – Namaza Giriş Tekbirinden Sonra Ne Söyler Babı Hadis No:13 – Sahih-i Buhari / Ötüken Neşriyat Tercume Mehmet Sofouoğlu)


Allahım! Senden cenneti dilerim ve cehennemden sana sığınırım


Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Şüphesiz ben zalimlerden oldum. (Enbiya Suresi – 87) Tirmizi, es-Sünen, V, 529)


Allahım! Senin Allah olduğuna Senden başka hak ilah olmadığına bir ve Samed olduğuna doğmamış ve doğurmamış olduğuna hiçbir benzerinin olmadığına şehâdet etmemi vesile kılarak senden dilerim… (Ebu Davud 1493, 1494, Tirmizi 3704, İbni Mace 3857)


Tövbe İstiğfar İçin Okunacak Dualar
Tövbe İstiğfar İçin Okunacak Dualar

Allah’ım! Şikaktan nifak ve kötü ahlaktan Sana sığınırım


Allahım! Senden dilerim Sen çokça verensin ki hamd sanadır Senden başka hak ilah yoktur Sen Mennansın (Sen, çokça verensin) Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey celâl ve ikram sahibi! Ya Hayy Ya Kayyûm! (Ebu Davud 1495, Nesei 1300)


Allahım! Senden asla sarsılmayan iman bitmez tükenmez nimet ve Huld cennetin yüksek makamında Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) arkadaşlık dilerim Allahım! Senden dönmeyen bir îmân bitmeyen bir nimet ve kalıcı cennetin en yüksek yerinde Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte olmayı dilerim  (İbn.Hibban 2436 – Ahmed bin Habel 1/386-400 – Nesei 869)


Allah’ım! Hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik yazık ettik Sen bizim büyük küçük bütün günahlarımızı bağışla Çünkü günahları ancak Sen bağışlarsın bizi ancak Sen affedersin


Allahım! Bize dünyada âfiyet (helâl rızık faydalı ilim ve sâlih amel gibi) güzellikler ver Âhirette de cenneti ver ve bizi cehennem azabından koru  (Buhari, el-Câmiu’s-Sahih – VIII, 103)


Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka ilâh yoktur beni Sen yarattın beni Senin kulunum gücüm yettiği kadar ahdim ve va’dim üzereyim Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım! Üzerimdeki nimetini kabul ve itiraf ederim günahlarımı da kabul ve itiraf ederim, beni bağışla Senden başka günahları bağışlayacak yoktur! (İmam Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan..:Dua Bölümü..: bölüm: 15 seyyid-ül istiğfar duâsı nasıldır  (Buhârî, Deavat: 27; Nesâî, İstiaze: 17)


Allahım! (Dünyada dînî konularda) ayrılığa düşüldüğünde izninle (tevfikinle) beni hakka ulaştır (dosdoğru yolda sâbit kıl) Şüphesiz ki Sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin  (İmam Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan Dua Bölümleri bölüm: 31 [Müslim Ebû Avâne [Müslim Salatü’l-müsafirin 200 (770), c.3, s.2192]


Dini Sözler kategorisinde en güzel Tövbe İstiğfar İçin Okunacak Dualarını hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Ramazan Kutlama Mesajları Dini Whatsapp Grup İsimleri

Share this:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.