Adalet İle İlgili Özlü Sözleri , İlahi Adalet Sözleri , Adalet İle İlgili Sözler Mevlana

0
57
views
Adalet İle İlgili Özlü Sözleri

Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. İnsanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir ve tarih boyunca tartışmalı bir alan olmuştur.

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır.

İnsanlar için önemli hayat kuralaının bütünü olan adaleti yazımızda işledik. Ayrıca sayfamızda ilahi adalet sözleri, adalet ile ilgili sözler Mevlana, adalet ile ilgili Atatürkün sözleri ve hz Ali adalet sözlerin hazırlamaya çalıştık.

Adalet Sözleri

Adalet olmadıkça yönetimin, edep olmadıkça asaletin, cömertlik olmadıkça zenginliğin faydası olmaz

Cehalet + Fakirlik = Şikayet

Cehalet + Zenginlik = İsraf

Cehalet + Hürriyet = Anarşi

Cehalet + Güç = İstibdad

Sponsorlu Bağlantılar

Cehalet + Din = İfrat – Tefrit

İlim + Fakirlik = Kanaat

İlim + Zenginlik = İnfak

İlim + Hürriyet = Huzur ve Selâmet

İlim + Güç = Adalet

İlim + Din = İstikamet

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır

Sponsorlu Bağlantılar

Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç ne yasa; şu insanoğlu önce, kendini yargılasa. 

Sevdiğin kadar sevilirsin, aşk değil, ticarettir. Üzdüğün kadar üzülürsün, beddua değil, İlahi adalettir. 

Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz.

İlahi adalette zaman aşımı yoktur. 

Adaleti olmayan bir hayatın, ihanetlerinde kayboldu gençliğimiz… 

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır.

Adaletin bulunmadığı yerde herkes suçludur. 

Sponsorlu Bağlantılar

Adalet İle İlgili Kısa Özlü Sözler

Adalet mülkün temelidir.  / Hz. Ömer


Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. / Mahatma Gandhi


Adalet, tabiat düzenine uymaktır. / H. Ziya Ülken


  • Adalet evrenin ruhudur. / Ömer Hayyam

Adalet, toplumların nefes borularıdır.  / Raif Necdet Kestelli


Adaletin olduğu yerde derman bulunur her derde.  / Önder Demir


Adalet; daha kötüye, daha kötü; ceza verilmesini emreder. / Mevlana


Adalet İle İlgili Sözler

 

Adalet nedir? Ağaçları sulamak…Zulüm nedir? Dikenlere su vermek… / Mevlana


Adalet, öyle bir binadır ki asla viran olmaz. / Lokman Hekim


Eşit davranarak değil,hakkını vererek ”adil” olunur.  / Ali Suad


Hiçbir fazilet, adalet kadar büyük olamaz.  / Thomas Edison


Adalet halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir.  / Hz. Ali


Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur.  / Eflatun


Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.  / Goethe


Medeniyetin ilk şartı adalettir. /Freud


Mutlak hak mutlak haksızlıktır.  / Cicero


Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. / Farabi


Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de kaynağı ulusal egemenliktir. / M. Kemal Atatürk


Bütün yargılamalar, ilahi mahkemenin sönük bir taklididir. / Aliya İzzet Begoviç


Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.  / Eflatun


Kılıcın yapamadığını adalet yapar. / Kanuni Sultan Süleyman


Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur.  / Thomas Addison


Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır.  / J.J.Rousseau


Kadı mürteşî olursa, tabiîdir ki adalet mezada çıkar. / Cenab Şahabettin


Adalet ve kanunlar, en katı yüreklilere bile kendilerini duyururlar. / Voltaire


Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. / Anatole France


Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir / Georges Duhamel


Adalet, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar.  / Herakleitos


Adalet, insan topluluğunun kutsî bağıdır.  / P.D.Guozit


  • Adaletsizliği, bir yangından daha çabuk önlemeliyiz.  / Herakleitos

Hükümdar adaletli olursa, yeryüzünde Allah’ın adalet ve şefkatten uzak olursa, şeytanın halifesi olur.  / İmam-ı Gazali


Adalet, tanımlanmamıştır, ‘taşın tam gediğine konulması’dır, yani ‘her şeyin yerli yerine konulması’, ‘her hak sahibine hakkının verilmesi’dir. / Ali Bulaç


Adalet İle İlgili Özlü Sözler

Huzuruna gelen herkese hürmet edip eşit muamele yap, ta ki zayıf, senin adaletinden ümitsizliğe düşmesin, kuvvetli de hak etmediği bir nimeti elde etme hayaline kapılmasın.  / Hz. Ömer


Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. / Konfüçyüs https://www.sozlervadisi.com/guzel-sozler/adalet-ile-ilgili-ozlu-sozleri.html


  • Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. / Konfüçyüs

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. / M. Kemal Atatürk


Adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil; herkesin ihtiyacı olanı almasıdır, eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir.  / Andi İvey


Adalet Sözleri

Adalet, tanımlanmamıştır, ‘taşın tam gediğine konulması’dır, yani ‘her şeyin yerli yerine konulması’, ‘her hak sahibine hakkının verilmesi’dir.  / Ali Bulaç


Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. / Bernard Shaw


Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler.  / Lacordaire


Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. / Sokrates


Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olamaz. / Seneca


Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mı edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Bu tür bir devlet yönetimi altında insanlar genellikle çoğunluğu ikna edinceye kadar beklemek gerektiğine inanırlar. Eğer yasalara karşı gelirlerse, çözümün mevcut kötülükten daha kötü olacağını düşünürler. Fakat bilinmelidir ki devletin kendisi çözüm olarak mevcut kötülükten daha kötüdür. / Henry David Thoreau


Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak sozlervadisi.com hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. / M. Kemal Atatürk 


Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz.  / A.Rıza Türel


Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir. / Timurlenk


Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer.  / Hz Ali


Elde edilecek bir menfaati olduğu halde adaleti düşünen, tehlike karşısında hiçe sayan, verdiği sözü unutmayan; tam bir insandır. / Konfüçyus


İnsan dünyada bir Hak’dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır. / A. Hamdi Tanpınar


Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler. Anonim


  • Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek. / Ulpianus

Medeniyetin temel unsurları adalet ve ahlaktır. Bunlar zayıfladıkça medeniyet çürür. / Hakan Yıldız


İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsiz korkusu yüzünden vardır. / La Rochefoucauld


Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar;Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir. / Yusuf Has Hacip


Dini Adalet İle İlgili Sözler

Cennet”e ilk giren üç sınıf var. (Bunlardan biri de) adaletli hükümdardır.  (Hadis-i Şerif)


Bir gün adaletle muamelede bulunmak, altmış yıllık ibadetten üstündür.  (Hz Muhammed)


Ey iman edenler; adaleti titizlikle ayakta tutun, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun, hislerinize uyup adaletten sapmayınız. (Kur’an-ı Kerim)


Adil hükümdarın bir günü (bir gün adaletle hükmetmesi) bir adamın kendi kendine altmış sene (nafile) ibadet etmesinden daha hayırlıdır.  (Hadis-i şerif)


Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.  (Hadis-İ Şerif)


Söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaletli olun ve Allah’a verdiğiniz sözü tutun.  (Kur’an-ı Kerim)


Adalet güzeldir; fakat devlet yöneticilerinde olursa daha güzeldir.  (Hz. Muhammed)


Bir saatlik adalet, yetmiş yıllık ibadetin yerini tutar. (Hz. Muhammed)


  • Söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaletli olun ve Allah’a verdiğiniz sözü tutun.  / Kur’an-ı Kerim

Allah size insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emreder.  / Kur’an-ı Kerim


İlahi adaletin kesin delilini mi istiyorsun; bak herkes ölür,herkes!..  / M. Rasim Mutlu


Güzel Sözler kategorisinde  en güzel Adalet İle İlgili Özlü Sözlerini hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Hz. Ali Anlamlı Sözleri , Kadına Şiddete Hayır Slagonları 

Share this:

Facebook Yorumlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here