İstanbul İle İlgili Güzel ve Özlü Sözler

Güzel ve mert İstanbullu kardeşlerimiz için hazırladığımız en güzel İstanbul İle İlgili Güzel ve Özlü Sözler siz değerli takipçilerine sunuyoruz. Kendini İstanbullu hisseden herkes hiçin hazırladığımız sözlerimizi sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. Sizlerin de bildiği İstanbul İli İle İlgili Sözlerinizi yorum kutusuna yazabilirsiniz.

İstanbul İle İlgili Güzel ve Özlü Sözler yazımız da; Güzel İstanbul ile ilgili güzel ve özlü sözler, Tarihi İstanbul ile ilgili güzel ve özlü sözler, İstanbul ile ilgili güzel ve özlü sözler yeni, Sevilen İstanbul ile ilgili güzel ve özlü sözler, Harika İstanbul ile ilgili güzel ve özlü sözler bulabilirsiniz.

Kimileri bu şehri hiç görmeden aşık olur gibi sevmiş İstanbul’u. Kimileri yazma ilhamını İstanbul’dan alırken, kimileri onu özleyerek yazmış dizelerini. Birçok şairimizin şiirlerine konu olmuş İstanbul. Hanlarıyla, boğazıyla, vapurlarıyla, köprüleriyle ve birçok nadide semtiyle şairlerimizin şiirlerine konu olan İstanbul hakkında yazılan en güzel şiirlere İlham olmuştur.

İstanbul’un Görkemli Tarihi

Kuruluş

Daha kuruluş efsanelerinden itibaren etkileyicidir hikâyesi: Yunanistan’da, Megara’dan yola çıkan Byzas, yeni bir şehir kurmak istemektedir. Yer konusunda gidip Delfi Kahini’ne danışır. Kahin de, şehrini “Körler Ülkesi’nin karşısına” kuracağını söyler. Byzas kafası karışmış bir şekilde dolanırken, bugünkü Sarayburnu’ndan o günkü Khalkedon’a (Kadıköy) bakarak, “Bu körler niye şehirlerini bu güzelim yer dururken o çorak yere kurmuşlar ki?” diye düşünür. Ve tabii aklına Delfi Kahini’nin sözleri gelir. İstanbul’u nereye kuracağını bulmuştur.

Bizans İmparatorluğu dönemi

324 – 1453 yılları arasınındadır. İstanbul bu dönemde Roma’nın doğusunun yönetim merkezi olmuştur. Bu dönemde; yeni bir mimari yapıyla şehir her bakımdan genişlemiş, gelişmiştir. 100.000 kişilik bir hipodromun (Sultanahmet Meydanı) yanı sıra, limanlar ve su tesisleri yapılmıştır. Dünya’nın en büyük katedrali olan Ayasofya’yı 360’da kuran Konstantin; böylece Roma İmparatorluğu’nun dinini de Hıristiyanlık olarak değiştirmiş ve Pagan Roma dinine inanan Batı ile ilk kopuş bu dönemde olmuştur. Bizans İmparatorluğu, I. Theodosius’un ölümü ile başlar. 476’da Batı Roma yıkılınca, Batı Roma İmparatorluğu’ndaki Romalıların büyük bir çoğunluğu buraya göç eder. Ve Bizans İmparatorluğu’nun da başkenti böylece İstanbul olur. 543’teki veba salgını nüfusun yarısını öldürür. İmparator I. Jüstinyen şehri yeni baştan kurar. Defalarca saldırıya uğrayan İstanbul, 1204’te 4. Haçlı Seferi’nde yağmalanır, enkaz haline getirilir. Latinlerin dönemi 1261’de sona erer. Bu dönemden sonra giderek küçülen Bizans; Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1391’den sonra kuşatılmaya başlanır.

İstanbul İle İlgili Özlü Sözler

Osmanlı İmparatorluğu dönemi

Efsane fetih, 29 Mayıs 1453’te gerçekleşti. Bu tarih, ayrıca Ortaçağ’ın sonunu tanımlar. Osmanlı döneminde İstanbul hızla gelişmiştir. Yüzlerce saray, çarşı, cami, okul ve hamam açılmış, İstanbul 50 yıl içinde Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların uyum içinde yaşadığı, dünyanın en büyük şehirlerinden birisi haline gelmiştir.

Haliç’in üzerine köprü, Karaköy’e tünel, demiryolları, kentin içindeki deniz taşımacılığı, belediye örgütlerinin, hastanelerin kurulması gibi birçok yenilikle modern bir şehir halini almıştır. 1918’de İtilaf Devletleri tarafından işgal edilir.

Cumhuriyet dönemi

İstanbul’un 2500 yıllık başkentlik dönemi, Cumhuriyet’le birlikte, 29 Ekim 1923’te sona erer. Ancak bu tarihten itibaren dünyanın en kalabalık, ekonomik ve kültürel açıdan en hareketli şehri olmaya doğru emin adımlarla ilerleyecektir.

Genç nüfusuyla Türkiye’nin modernleşme serüveninden payına düşeni fazlasıyla alan İstanbul, günümüzde dünyaya birçok alanda entegre olmuş bir şehir haline gelmiştir. Nitelikli iş gücü, kültür ve eğlence turizmi dendiğinde akla ilk gelen metropoldür.

Bugün İstanbul’un toplam 39 ilçesi vardır. Bu ilçelerin 25’i Avrupa Yakası’nda, 14’ü ise Anadolu Yakası’ndadır. 14.160.467 kişilik nüfusuyla iktisat ve nüfus açısından da dünyanın en büyük metropollerinden biridir.

İstanbul İle İlgili Güzel ve Özlü Sözler

İki büyük cihanın kesinti noqtasında, Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk miIIetinin qözbebeği İstanbul, bütün vatandaşIarın kaIbinde yeri oIan şehirdir. / Mustafa Kemal Atatürk


Dünyaya son kere bakacaksın deseIer bu bakışı İstanbuI’un ÇamIıca’sından isterdim. / Lamartine


İstanbul eskiden beri Avrupa ve Asya’yı birleştiren büyülü (tılsımlı) ve adeta kutsal bir mühürdür. İstanbul muhakkak dünyanın en güzel yeridir. / Gerard De Nerval


Bu İstanbul şehri ki misli benzeri yoktur. Bir taşına bütün Acem mülkü fedadır. / Şair Nedim


İstanbul bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir. / Hz.Muhammed


İstanbul İle İlgili Güzel Sözler

Ya ben İstanbul’u alırım, ya da İstanbul beni. / Fatih Sultan Mehmet


Diğer bütün kentler ölümlüdür, ama sanırım İstanbul, insanlar var oldukça yaşayacaktır. / Petrus Gyllius


İstanbuIa hükmeden bütün cihana hükümdar oIur. Onun için, mümkün oIduğu kadar İstanbuI’a yakIaşmak gerekir. / Rus Çarı I. Petro


Dünya’da İstanbul kadar güzel görünüşlü başka bir kent bulunmadığını söyleyenler, gerçekten haklıymışlar. / Chateaubrıand


Bütün şehirIer öIümIüdür; ama ConstantinopoIeos, sanırım, insanIar varoIdukça yaşayacaktır. /  Petrus GyIIius


Yeryüzünde İstanbul kadar uygun bir yere kurulmuş bir şehir yoktur. /İspanyol gezgin Pedro


Dünyadaki bütün şehirIer yok oIabiIir fakat İstanbuI gönüIIerde yaşamaya devam eder. / GyIIius


İstanbul biricik ve kıyas kabul etmeyen bir şehirdir. Manzarasının güzelliği asla çizilemez. / Alphonse De Lamartine


Ana gibi yâr olmaz, İstanbul gibi diyar, Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. / Necip Fazıl Kısakürek


İstanbul’a sahip olan dünyaya hükmeder. Dünya tek devlet olsaydı, başkenti İstanbul olurdu. / Napolyon – 18. asır sonları


İstanbul, Asya ile Avrupa’nın uyumlu estetiğini, insanın dili tutulacak derecede âhenkle aksettiriyor. / Fransız baronesi D. de Fontmagne -1856


İstanbul’un manzarasının güzelliğini hiç bir fırça ve kalem lâyıkıyle tarif edemez. / Fransız şâiri, Alphonse de Lamartine


Eğer dünya tek üIke oIsaydı, başkenti İstanbuI olurdu. / Napolyon Bonaparte


İstanbul, insana hayat, yaşama sevinci, neş’e ve güzeIIik duygusu veren emsaIsiz bir şehir. / İng. Mrs. Max Müller-1893


İstanbul’a girerken şaşırdım. Olağanüstü tabiatla, iç içe girmiş mîmarîsi gözlerimi kamaştırdı. / İspanyol generali Miranda


Göklere tırmanan minareler, sayısız kurşun kubbeler, hayran olunacak şekilde tabiatın içine yerleştirilmiş.  / Alman general Moltke-1835


Dünyanın başkenti oIarak tercih ediIebiIecek tek yer İstanbuI’dur; aynen kainatın merkezidir. / Baron De Tott


Daha muhteşem bir manzara yeryüzünde mevcut değildir. Haşmetli kubbeleri, birbirinden güzel sayfiyeleri ile İstanbul, dünya şehirlerinin kraliçesidir. / İngiliz Lady Dorina Neave


Dünya’da İstanbul kadar güzeI görünüşIü başka bir kent buIunmadığını söyIeyenIer, gerçekten hakIıymışIar. / Chateaubrıand


Örtün, evet, ey feIâket sahnesi… Örtün artık ey şehir; Örtün, ve sonsuz uyu, ey dünyanın koca kahpesi! / Tevfik Fikret


Tıpkı İstanbul gibiydin: Sana dokunmak, sana kapılmak, sana tapmak yenilgiyi baştan kabul etmekti. / Cezmi Ersöz


Doğu iIe Batı’yı çok iyi birIeştiren insana her aIanda özgürIük sunan emsaIi oImayan bir şehir… / İngiIiz Mrs.Max MülIer


Bu İstanbul şehri ki misli benzeri yoktur. Bir taşına bütün Acem mülkü fedadır.  / Şair Nedim


İstanbul İle İlgili Sözler

İstanbulum, aşk kentim, yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim


Ilk günkü aşkla seviyorum seni istanbulum


Boğazım dar Etrafım kalabalık hissiz. Derinim Coşarım!bazen durulur Üzerimden geçerler kimi zaman kıyımdan.. Onun gibi yorgun, güçlü.. Bazen ezan sesi Bazen tablacı Bazen bazen de bir çocuk ağlar içimde.. Kimseye anlatamaz derdini Hırpalanır öylece.. Ben istanbulum İstanbul benim


Ah istanbul ah… Geleni de gideni de ağlatan istanbul…


Yürü istanbulum bizim le aydinliga Karanliklara inat icraatlara anadoluyuz biz basitlere inat dön ecdada bak ileri der hep ileri karanliklar geride dursun çalanlar kudursun hizmet eriyim babamdir topal dursun alem beni böyle görsün


İstanbul İle İlgili Sözler

Kız kulesi gibi ortada bıraktın beni. Hani birgün olurda Sandala binip yanıma gelirsen ‘unutma sevgili Bütün İstanbul AŞIK BANA!


Gözlerim kapalı seni dinliyorum istanbul gibi kokan yedi mevsime Sığdıramadığım Sevgili…


İstanbul gecesi gibi avare oldum sevgili..


Bazen sakin olursun, bazen hiç susmazsın, bazen ağlar, bazen gülersin, ne koca bir yersin, sen istanbulum.


Çok ormanın yok, ama sen yine de güzelsin, denizlerinle,köprülerinle… sen çok güzelsin, güzel şehrim benim, koca istanbulum…


Bir başka güzel değil, Peygamber Efendimizin Fethini/Komutan’ını telafuz ettiği tek ve istisna ŞEHİR_İSTANBUL


SeninIe MutIu olurum yaInız hayatımda, Sokaklarında ŞarkıIar SöyIerim AşıkIara, kaIdırımIarında HatırIarım Eski AşkIarımı istanbul..


Özledim seni ey şehri istanbul Masmavi denizlerini Iki yakanın kalbi Köprülerini Kartal dan adalara yelken Açan gemilerini Sevdamın kokusunu soluduğum dar sokaklara bakan evimin pencerelerini Dualarıma mazhar sahillerini özledim


Ben istanbulumdur gecelerim ayrı,gündüzlerim, Ayrı geçer mesela gelenin gidenim hiç bitmez gelenler yaşamaktan keyif alır gidenler gözüyaşlı istemeye istemeye terkeder!!kesme, Keşliğim hiç bitmez ben istanbulum girişim olur çıkışım olmaz uyumam,uyutmam illaki nöbet Tutanım olur https://www.sozlervadisi.com/guzel-sozler/istanbul-ile-ilgili-guzel-ve-ozlu-sozler.html


Gözümde kaldı,deniz hasreti Ne içime, çekebildim kokusunu Ne o beni içine.! Erguanlar açmış, çarşaf çarşaf Yedi tepe dağında Renkleri dans eder, kara bağrında Doymak mümkünmü sana Canım istanbul…


Gezdim yedi tepe seyrettim seni Kalbime nakşettim her efsaneni Süleymaniye’de buldum ben beni


Şu beyaz güvercinIerin semasında uçuştuğu iIahi şehri görüyor musun? İşte ona İstanbuI derIer!


Adı konmuş bir kere ..yedi tepe istanbul


Seveceksen istanbul gibi sev… Yedi tepe şahit olsun… Boğazin kurusun haykirmaktan… Hey istanbul… Seviyorum seni


Bir şehir ol. Mesela İstanbul gibi. De ki; Boğazım kuruyana kadar seveceğim seni.


Ne Paris Nede Londra Yada Amerika tutmaz yerini AsIa, Sen Türkiyenin Gözbebeğisin SevgiIi istanbuLum SeninIe MutIuyum.


Bir şehir gibi oI. MeseIa İstanbuI gibi… De ki; boğazım kuruyuncaya kadar seveceğim seni.


Ne Paris aşıkları imrendirir bizi nede Amerikanın ateşli sokakları özendirir içimizdeki asiliği, burası İstanbul aşkların ve heycanın başladığı sayfa..


Hiçbir sürpriz, binlerce yılın gizemine açılan bu mermer kapı kadar heyecan verici olamaz!


Dünyada en çok bakacağın yeri sorsalar İstanbul derdim.


Demli bir çay gibi sohbetimiz olmalı senle sevgili. Birde İstanbul kadar tutkulu sevdamız olmalı


İçli bir şarkının sözleri gibisin İstanbul.


İstanbul’u hissetmek en derin sevdaları yaşatır size.


İstanbul diyorum; parmaklarımın ucundaki sigaram, yanık mektubumdaki sevgilim gibi. Vazgeçilmiyor…


İstanbuI 7 tepe kızıar gider mektebe, bekıerim sevdiğimi saatıerce aşk istanbuıda yaşanır Bu genç saatıerde.


Kız kulesini izlerim akşama doğru sevgililer buluşur anılarına güzeılik katar sahil boyu İstanbulum aşıkların yurdu..


Heycanı seninle γaşarım ağlamayı sozlervadisi.com seninle tadarım her sokağında bir iz bırakırım seviyorum seni istanbulum..


İstanbul güzel şehir seni seviyoruz gecen de yıldızlar kadar gündüzünde denizler kadar


Nasıl güzel bir şehir İstanbul tarih kokan kıtaları birbirne bağlayan yedi tepeli şehir


Sen gibi olmuyor sevgili, İstanbul bile sırtını dönmüşken içime, neyin kazanma savaşındayım..


Paris güzel bir salon Londra güzel bir park Berlin güzel bir kışla Ama İstanbul muhteşem bir ŞEHİR.


Uzun aşk lara muhtaç bi şehir İSTANBUL


Şehir Sözleri kategorisinde en güzel İstanbul İle İlgili Güzel ve Özlü Sözleri  hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Güzel Sözler , Güzel Mesajlar Bursa İli İle İlgili Sözler

Share this:

1 Comment

  1. Ali Çakacak

    Adı konmuş bir kere ..yedi tepe istanbul

    Reply

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.