Osmanlı Padişahlarının Sözleri , Osmanlı Sözleri ve Anlamları , Türk Hakanlarının Sözleri

0
606
views
Osmanlı Padişahlarının Sözleri

En güzel ve anlamlı Osmanlı Padişahı Sözlerini ,Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş ve tarihe damgasını vurararak ünlü olan padişahların söyledikleri özlü sözleri derledik,

Osmanlı Padişahlarının Sözleri sayfamızda; Ertuğrul Gazi Özlü Sözleri , Osmanlı Sözleri ve Anlamları , Türk Büyüklerinin Sözleri , Fatih Sultan Mehmet Adalet ile İlgili Sözleri, Padişah Şarkı Sözleri , Türk Hakanlarının Sözleri yer almaktadır.

Osmanlı Padişahlarının Sözleri

Yeniliceğinden korkan daima yenilir.  / Yıldırım Bayezid


Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.  / Yavuz Sultan Selim


  • Filistin’in kendilerine satılması karşılığında Osmanlı’nın bütün borçlarını tasfiye etmeyi taahhüt eden Yahudilerin önderi Theodore Herzl’a; ”Kılıçla alınan vatan parayla satılmaz.”  / II. Abdülhamit

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.  / Kanuni Sultan Süleyman


Osmanlı Sözleri

Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.  / II. Abdülhamit


Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda sozlervadisi.com hiç kimse de ölümsüz değildir. İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır.  / Fatih Sultan Mehmet


Hak arayan varsa hakkını verin. Başkaldıran varsa başını kesin  / II. Abdülhamit


Baba eğer padişah sizseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz yok eğer padişah ben isem size emrediyorum geliniz ve ordunun başına geçiniz.  / Fatih Sultan Mehmet


Sayfalarımız >>> İstanbul’ un Fethi Sözleri


Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse.  / 2. Selim


Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün.İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.   / II. Abdülhamit


Ey Konstantiniyye; Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım  / Fatih Sultan Mehmet


Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette kendim giderim!  / II.Mustafa


Bu dünya 1 padişah için büyük, 2 padişah için küçüktür.  / Yavuz Sultan Selim


Oğul! Cennet mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah’ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı’ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez. Zira İ’la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, İslamiyet’i yaymak) azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir. / Orhan Gazi


Bugün para alan yarın emir alır. / Kanuni Sultan Süleyman


Beni evhamlı sanıyorlardı hayır! Ben sadece gafil değildim, o kadar. 40 yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim / II. Abdülhamit


  • Tarih değil hatalar tekerrür ediyor / 2. Abdülhamit

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.  / Sultan II. Abdülhamid Han


Allah, peygamber korkusu bilmez alcaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaslanmaz! Sultan IV.Murad


Osmanlı Padişahlarının Öğüt Sözleri

Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz. / II.Mahmud


  • Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin bir çeşidi de borçlandırmadır.  / II. Abdülhamit

Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bilseydi sakalımın o telini hemen koparır yakardım. / Fatih Sultan Mehmet


Osmanlı Padişahlarının Cesaret Sözleri

Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar / Yavuz Sultan Selim


Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz! / Sultan 4. Murad


Bağdat’ı almaya çalışmak, Bağdat’ın kendinden daha mı güzeldi ne?! / Sultan 4. Murad


Valide, biz Sultan oğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii’nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz. / 3. Mehmet


Cesaret insanı zafere , kararsızlık tehlikeye , korkaklık ise ölüme götürür. / Yavuz Sultan Selim


Düsmanın kurtulus recetesi öldürmek icindir. Esaretin bir cesidi de borclandırmadır. /  2. Abdülhamid Han


Bak Paşa, sana devlet işlerini doğrulukla yapasın, harbe gidesin, dedim. Gitmedin. Hizmetinde bulunan çalışkan kulları yakasından tutup zorla dışarı atmak cesaretini gösterdin. Ağalara araba gönderdin, yeniçeriler ayaklandı dedin. Ben de zorba aradım. Meğer zorbaların başı senmişsin!  / II.Ahmed 


Sayfalarımız >>> Kut’ ül Amere Zaferi Mesajları


Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!  / Sultan II. Abdülhamid Han


Şahım sen herkesi sadık yar sanma. Sen herkesi dost mu sandın? Belki o, düşman olur. Sadık ol, belki o alemde komutan olur. Yar olur, düşman olur, komutan olur, sevgili olur. / Yavuz Sultan Selim


Yardım almaya alısan, emir almayada alısır! / Sultan IV.Murad


Ben ki, Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Azerbaycan’ın Acem’in ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve Diyarbekir’in ve Kürdistan’ın ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dâhi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezıd Hân’ın torunu, Sultan Selim Hân’ın oğlu, Sultan Süleyman Hân’ım. Sen ki Fransa vilayetinin kralıı Fransuva’sın.  / Kanuni Sultan Süleyman


Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun başına geçiniz. / Fatih Sultan Mehmet https://www.sozlervadisi.com/guzel-sozler/osmanli-padisahlarinin-sozleri.html


  • Kılıcımız parladıkca düsmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düsman bizi görmek degil, bir de tepeden bakar. / Yavuz Sultan Selim

Nerede bir ilim ehli duyarsan ona ragbet, ikbâl (ilgi) ve yumusaklık göster. Askerine ve malına gurur getirip müminlerden uzaklasma. Bizim meslegimiz ALLAH yolu ve maksadımız ALLAH’ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik dâvâsı degildir. Sana da bunlar yarasır.Daima herkese ihsanda bulun. Memleket islerini noksansız gör! Hepinizi Allahu Teâlâ’ya emânet ediyorum!’ Sözlerini tamamladıktan sonra tekrar yanına cagırmıs ve vasiyetine hususî olarak sunu da eklemisti:’islâmbol’u (istanbul’u) ac gülzâr (gül bahcesi) et!’  / OSMAN GAZİ


Padişahlarının Dünyayı Titreten Sözleri

İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz. / Fatih Sultan Mehmet


Emir Allah’ındır… Lâkin kulların hiç hatası yok mudur? Andımız olsun ki, Belgrad’ı düşman eline komayız. Velâkin orada kılıçtan geçirilen, katledilen binlerce Müslüman için ağlarız! / II.Sultan


  • Sancak-ı Şerifi sana, seni Yüce Allah’a emanet eyledim. Tatar Hanı’nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dışarı çıkma! / III.Ahmed

Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür.  / Orhan Gazi


Padişah Sözleri

Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim. / Abdülhamit Han 


Facialara kalkan olamadım ise de; siper sâika (paratoner) vazifesi gördüm… Bütün musibetleri üzerime çektim. Kendimi feda ederek vatanı kurtarmaya çalıştım. Dinine, devletine, vatanıma ve milletine hıyanet edenlerin aziz Allah’ın kahreden kudretli gücüne hedef olması için yakarıyorum..Her tarafı istilâ eden inkılâb ve ihtiras içinde karşı koyma yahut başeğme imkânını bulamadım. Kamuoyuna sükûn ve durumda açıklık belirinceye kadar İstanbul’dan geçici olarak ayrılmaya karar verdim..Vekili olduğum şanı yüce peygamberin yaptığını yaptım, hicret ettim..Elbet birgün hak kuvvete üstün gelecek ve necîb milletimiz hakikatleri öğrenecektir..Biz her şey olabiliriz. Cahil, tecrübesiz, hatalı bir siyasete kapılmış olabilir ve zararlar da verebiliriz ama Osmanoğlu olarak nasıl vatan haini olabiliriz? VI. Mehmed Vahidettin 


Sayfalarımız >>> Yiğitlik ve Kahramanlık Sözleri


Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman’a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan İkinci Selim’le (II. Selim) cennetmekan pederimiz Sultan Murad (III. Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, başlangıçta seferi paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında sefere çıkacağız. Hazırlıklar tamamlansın. Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir. / III. Mehmet 


Fatih olmasaydım Ulubatlı Hasan olmak isterdim. / Fatih Sultan Mehmet


  • Ben Osmanlı Padişahı, İslâm Halifesi, fakat her şeyden evvel Türk Hakanıyım.  / V. Mehmet Reşat

Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse. / Sarı Selim (II. Selim)


Güzel Sözler kategorisinde  en güzel Osmanlı Padişahlarının Sözleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız;  Anlamlı Yazılar , Hacı Bektaş Veli Özlü Sözleri

Share this:

İlginizi Çekebilir  Kış İle İlgili Sözler , Soğukla İlgili Sözler , Kar İle İlgili Kelimeler , Mevsim Sözleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here