Sağlık İle İlgili Özlü Sözler

Sağlık İle İlgili Özlü Sözler

Sağlığın ne kadar önemli olduğu her ne kadar günümüzde bilinse de bazı tanınmış kişiler de bu konu da bilinçli idiler. Bunu günümüze gelen Sağlık İle İlgili Özlü Sözler anlamaktayız. Sağlık ile ilgili birçok özlü ve güzel sözler bulunmaktadır. İşte Sağlıkla İlgili Atasözleri…

Sağlık İle İlgili Özlü Sözler yazımız da; Sağlık ile ilgili özlü sözler Atasözleri, Sağlık ile ilgili özlü sözler anlamlı, Sağlık ile ilgili özlü sözler kısa, Sağlık ile ilgili özlü sözler resimli, Sağlık ile ilgili özlü sözler facebook yer almaktadır.

Sağlık İle İlgili Atasözleri

Sağ baş yastık istemez.

Sağlık zenginlikten önemlidir, iyidir.

Sağlık gibi dost, hastalık gibi düşman yoktur.

Hasta yatan ölmez eceli yeten ölür.

Hekimsiz, hâkimsiz yerde oturma.

Başın sağlığı, dünyanın varlığı.

Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.

Güneş girmeyen eve doktor girer.

Hasta olmayan, sağlığın kadrini bilmez.

Mide hastalığın evi, perhiz tedavinin başıdır.

Hekimden sorma, çekenden sor.

Sağlık İle İlgili Özlü Sözler

Çok fazla yiyip içerek kendi kalbinize yüklenmeyin.  / Hz. Muhammed (sav.)

Hastalık hissedilir de sağlık hissedilmez.  / Thomas Fuller

Bedenimizi hasta eden, ruhumuzun baskısıdır.  / Sigmund Freud

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. / Atatürk

Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. / Ralph Waldo Emerson

Sağlık İle İlgili Özlü Sözler

Sağlık İle İlgili Özlü Sözler

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.  / Kanuni Sultan Süleyman

Hastalık dediğin şey atla gelir, yaya gider. / Paul Heyse

Bedenimizde görülen bazı hastalıklar ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır. / Nathaniel Hawtborne https://www.sozlervadisi.com/guzel-sozler/saglik-ile-ilgili-ozlu-sozler.html

Sağlığınızı tükeninceye kadar kullanın sağlık bunun içindir neyiniz varsa bitirin ölmeden önce ve sakın aşmaya kalkmayın yaşam sürenizi. / Bernard Shaw

İki niyetim vardır ki insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler. Onlardan biri sıhhat diğeri de boş vakittir. / Hz. Muhammed

¸¸•*`❀ Komik Hemşire ve Hemşir Sözleri ¸¸•*`❀

Hastalık ölümün hizmetçisidir. / Francis Rous

Sağlık, Ya Rab’bim bize sağlık ver. Kuvvet değil, sağlık. İnsanoğlunun sıhhati. Hayatı olduğu gibi kabul edecek sağlık. / Ahmet Hamdi Tanpınar

Hastalığa tutulmamak hasta olup da iyileşmekten daha iyidir. / Erasmus

Bir memleket balkının sağlığı hakikaten bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. / George Sand

Hastalık insanı ilgilendirmemen onu bilmezlikten gelmeliyiz üzerinde durulmayı hak eden yalnızca sağlıktır. / Wolfgang Van Goethe

Sağlık bir beden işi değil, bir kafa işidir. / Seneca

Hiç kimseye imandan sonra sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir. / Hz. Ebubekir (r.a.)

Öyle tedaviler vardır ki hastalığın kendisinden daha kötüdür. / Publilius Cyrus

Zihninizi uyum, sağlık, huzur, iyi niyet kavramlarıyla doldurursanız, hayatınızda mucizeler gerçekleşir. / Joseph Murphy

Gücün ve mutluluğun temeli sağlıktır. / Benjamin Disraeli

Anlamlı Sağlık İle İlgili Özlü Sözler

İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını sonra da sağlıklarını korumak için paralarını harcarlar. / Wolfgang Van Goethe

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. / Eflatun

Gerçek doktor her hasta ile yaşayıp ölendir.  / Stefan Zweig

Sağlık, hiç kimsenin kesin olarak güvenemeyeceği bir nimettir. / Bertrand Russell

Hastalıklar kötü zevklerin ücretidirler. / Thomas Fuller

Birçok hastalığın gerçek sebebi çok yemektir. / Hadis-i Şerif

Boşuna şifa arama hastalığımızın zor sırrı acelecilikle ihmalcilik arasında sallanıp duruyor. / Wolfgang Van Goethe

Sağlık İle İlgili Anlamlı Sözler

Sağlık İle İlgili Anlamlı Sözler

Hastalıkları eritmek hususunda en kuvvetli tabip neşeli düşüncelerdir. Kederlere ve ıstıraplara galebe çalacak en büyük teselli de güzel niyetlerdir.  / Ailen

İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur biri sağlık öteki de gençliktir. / Hz. Ali (r.a.)

Hastalık dediğin şey atla gelir yaya gider. / Paul Heyse

Sevebilen ve çalışabilen insan sağlıklıdır. / Sigmund Freud

Huzur içinde yaşayan, mesut oIan, bir feIakete uğramadıkça, o huzur ve saadetin kıymetin biImez. İnsan hasta oImadıkça, sağIığı takdir etmez. / Sadi Şirazi

İnsana mutluluk kadar sağlık katan bir şey yoktur ve en büyük mutluluk da bir başka insanı mutlu etmektir. / Stefan Zweig

¸¸•*`❀Sevgiliye Hemşireler Günü Mesajları ¸¸•*`❀

Vücudun sağlıklı kalmak için pek çok gıdaya ihtiyacı vardır.Ve aklın da keskin kalmak için pek çok farklı fikre ihtiyacı vardır. / Brandon Sanderson

Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. / George Sand

HastaIıkIar, kötü zevkIerin ücretidirIer. / Thomas FuIIer

Tedavi, hastaIıktan daha acı verici oImamaIıdır. / AIvin Tierstein

Korkusuz (emniyetli) yaşamak ve sağlıklı olmak iki büyük nimettir ki, insanlardan pek çoğu bu iki nimetten mahrumdur. / Hadis-i Şerif

Oburlukla sağlık birleşemez. / Hz. Ali

Sağlıklı olmak, hayat kavgasında başarının birinci şartıdır. / Ahmet Mithad Efendi

Eğer insan kendi biyolojisine dikkat etmezse biyolojisi onun hakkından gelecektir. /  Thomas Park

İnsanoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. İnsanoğluna  belini doğrultacak birkaç lokma kâfidir. Mutlaka yemesi gerekirse, midesinin üçte birini  yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes alıp vermeye (havaya) bırakmalıdır. / Hz. Muhammed

Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürürsün, sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. / Özdemir Asaf

Akıldan iyi zenginlik, sağlıktan kıymetli şey yoktur. / Türk Atasözü

Atatürk’ün Sağlıkla İlgili Sözler

Milletimizi tam güvenlik içinde yaşatmak ülkümüz olduğu gibi, onun sağlığına özen göstermek ve mevcut imkânlarımız oranında toplumsal dertlerine çare bulucu olmak da hükümetimizin görevlerindendir. 1922 (Atatürk’ün S.DJ, s.216)

Sağlık ve sosyal yardım konularında izlediğimiz amaç şudur: Milletimizin sağlığının korunması ve kuvvetlendirilmesi, ölümün azaltılması, nüfusun artırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu yolla millet bireylerinin dinç ve çalışmaya yetenekli bir halde sağlıklı vücutlar olarak yetiştirilmesi… 1922 (Atatürk’ün S.D.1, s. 217

Sağlık İle İlgili Etkili Sözler

Sağlık İle İlgili Etkili Sözler

Nüfusumuzun korunması ve artırılması amacını önemle göz önüne koyarım. Halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve genişletilmelidir. Verimli ve doğurgan olan Türk milleti sürekli ve bilimsel sağlık özenine erişince Türk vatanını hızla dolduracak ve şenlendirecek kuvvette olduğunak imsenin şüphesi yoktur. 1924 (Atatürk’ün S.D.1, s316)

Kısa Özdeyişleri Türk’e ev ve bark olan her yer, sağlığın, temizliğin, güzelliğin, çağdaş kültürün örneği olacaktır. 1935 (Atatürk’ün S.D.I, s. 370)

Ulusun, ulus gençlerinin, çocukların sağlıkları, sağlamlıkları, gürbüzlükleri üzerine düştüğümüz çok gerekli, bir yaşamsal iştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın bu yönden bize kıvanç verecek yolda çalışmakta olduğunu görmekteyiz. 1934 (Atatürk’ün S.D.1, s.363)

¸¸•*`❀ 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Sözleri ¸¸•*`❀

Atatürk’ün Sağlıkla İlgili Uzun Özdeyişleri Sağlık örgütümüzde, memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir. Cumhuriyet Hükûmeti’nin başlı başına bir esas olarak başarıyla izlediği sağlık savaşımına, gittikçe www.sozlervadisi.com araçlarını artıran bir genişlikle devam olunması gerekir ve önemlidir. 1925 (Atatürk’ün S.DJ, s. 326)

Zamanımıza kadar genel sağlığın uğradığı ihmalin derecesi, savaşım yoluna girildikçe daha kuvvetli kendisini göstermektedir. 1924 (Atatürk’ün S.D.I, s. 321)

Her ulus çocuklarının sağlıklı ve gürbüz olmaları için yasadıkları bölgenin sağlık şartlarını temin etmek, devlet halinde bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevidir. 1937 (Afet İnan, Atatürk Hakkında H.B., s.86)

Her çeşit sağlık savaşımını, mümkün olan derecede çabuk ve geniş bir şekilde izlemek, başlıca hedeflerden olmaya lâyıktır. 1929 (Atatürk’ün S.D.I, s. 347)

Kendine, devrimin ve devrimciliğin çeşitli ve vazgeçilmez görevler verdiği Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman, üzerinde dikkatle durulacak millî sorunumuzdur. 1937 Atatürk’ün S.D.I, s. 378)


Güzel Sözler kategorisinde en güzel Sağlık İle İlgili Özlü Sözleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; 14 Mart Tıp Bayramı Mesajları , Tıp Bayramı Mesajları

Share this:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.