10 Kasım Atatürk’ü Anma Sözleri

10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Anıtkabir Sözleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türk Ulusunun kurtarıcısı ve kurucusudur. Türk milleti için büyük önem taşıyan ulu önder 10 Kasım Atatürk’ ü Anma her yıl olduğu gibi bu sene de yurdun birçok bölgesinde etkinlikler yapılıyor. Bu hüzünlü güne özle hazırladığımız 10 Kasım Atatürk’ü Anma Sözleri bir sayfa içinde topladık ve sosyal medya hesaplarında göndermeniz için çalışma yaptık.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Sözleri yazımız da; 10 Kasım Atatürk’ü anma sözleri özlem, 10 Kasım Atatürk’ü anma sözleri kısa, 10 Kasım Atatürk’ü anma sözleri resimli, 10 Kasım Atatürk’ü anma sözleri yazıları, 10 Kasım Atatürk’ü anma sözleri bulacaksınız.

Atatürk’ün Hayatı Kısa

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir kısaca bilgi veriyoruz.  Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Ali Rıza Efendi babası, Zübeyde Hanım ise annesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim aldığı okullar baştan sonra şöyledir; ilkokul eğitimini Mahalle Mektebinde ve Şemsi Efendi Okulunda, ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesinde, lise eğitimini Selanik Askeri İdadisi, üniversite eğitimini ise Harp Okulu ve Harp Akademisinde almıştır.

1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni ona Kemal ismini verdi ve böylece  ismi Mustafa Kemal oldu. Harp Akademisi’nden yüzbaşı ünvanını alarak mezun olan Mustafa Kemal Şam’da göreve atıldı. Osmanlı Devleti hakim iken Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Sözleri ve Mesajları

10 Kasım Atatürk’ü Anma Sözleri ve Mesajları

1.Dünya Savaşı nihayete erdiğinde Mondros Ateşkes antlaşması imzalanması ile vatan topraklarını paylaşılacaktı. Fakat duruma el koyan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’ a çıkarak milli mücadelenin temellerini attı. Havza ve Amasya Genelgelerini yayınladı. Erzurum ve Sivas Kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümeti ile Amasya Görüşmesini yapınca İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetini devlet önünde tanımış sayıldı.

23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’ nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal Meclis tarafından da Hükümet Başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921’de yine Meclis tarafından Başkomutan seçildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasındaki büyük emeklerinden dolayı Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi ile şereflendirildi.

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı koltuğuna oturdu. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis  “Atatürk” soyadını layık gördü.

10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda hayatına veda etti.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Sözleri

Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında, güneş doğmuyor,hava karanlık, sokaklar ıssız… Cumhuriyet ağlıyor! Emanetinin bekçisiyiz, rahat uyu Atam! Ulu Önder

Sonuna kadar seninleyiz ATAM… • Destanım : 18 Mart • Egemenliğim : 23 Nisan • Bağımsızlığım : 19 Mayıs • Zaferim : 30 Ağustos • Demokrasim : 29 Ekim • Yasım : 10 Kasım

“Kiyamet Gecesi” her insan için öldüğü gecedir. Çünkü her insanın ölümü kendi kıyametidir. “Kiyamet Gecesi” her millet için ise hürriyet ve istiklalini kazandıran insanın öldüğü gecedir. Çünkü esaret o gün başlar. Türk Milletinin Kıyamet Gecesi 10 Kasım 1938 gecesidir

10 Kasım’da saat 09:05’de çalacak olan ‘SİREN’ sesinden rahatsız olanların sorunu kulaklarında değil, KANLARINDADIR… Ebedi başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK anıyoruz arıyoruz.

Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Sözleri

10 Kasım Atatürk’ü Anma Sözleri

10 Kasım Ata’nın öldüğü gün değil, yeniden kalbimizde doğduğu gündür

Atatürk, Türk Milleti’ nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı

Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır

10 Kasım Türk miῘῘetinin İstikῘaῘ Savaşı’na önderῘik eden başkomutanın etrafında kenetῘenme günüdür

Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar.

Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir

Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır

Bu Türk milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye’nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir.

Atatürk’ü Anma Sözleri

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenῘer çaῘdı bütün gözyaşῘarı aktı bütün herkes hazır oῘ da sen hiç unutuῘmazsın çünkü sen ATATÜRKSÜN!

Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Üzünlü Sözleri

10 Kasım Atatürk’ü Anma Üzünlü Sözleri

On Kasım saat 09.05’de bir miῘῘetin vatandaşı akan trafikte aracını durdurup saygı duruşuna geçiyorsa Atatürk’ün çocukῘarı haῘa var demektir

Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk’ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.

Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir

Atatürk’ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır

Yüzyılımızda, “olmayacak hiçbir şey yoktur” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.

Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır.

Büyük öῘüῘere matem gerekmez,fikirῘerine sadakat gerekir.Bir öῘüm ancak bu kadar öῘümsüz oῘabiῘirdi

Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti’nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.

Duygusal Atatürk’ü Anma Sözleri

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Atatürk gibi insanῘar bir nesiῘ için doğmadıkῘarı gibi beῘῘi bir devre için de doğmazῘar. OnῘar önderῘikῘeriyῘe yüzyıllarca sozlervadisi.com miῘῘetlerin tarihinde hüküm sürecek insanῘardır.

Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir

Gidiyor Ata’m, gidiyor eller üstünde, yürüyor kalbimizin en derinine, ağlıyorken bizler yediden yetmişe, söz veriyoruz Ata’m izinden gitmeye. Şimdi sensizliğe üzülmenin zamanı, şimdi fikirlerini daha iyi anlamalı, kurduğun cumhuriyetin değerini bilip, her zaman en yükseğe, ileriye taşımalı.

Duygusal 10 Kasım Atatürk'ü Anma Sözleri

Duygusal 10 Kasım Atatürk’ü Anma Sözleri

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın.

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.

Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın. 

MilyonῘarca insanın huzurῘa uyumasını sağῘayan güzeῘ insan 10 Kasımda huzurῘa uyu

Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah bir bulut gelir, Anıtkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah güvercinler uçar, Ankara’nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde.

Mustafa kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanmış olacak.

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve yeniliklerin sahibi olan Atatürk, fikirleri ile her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

Bize emanet ettiğin bu vatan ebediyen var olacaktır. Vatana ihanet etmek isteyenlerin yanına hiçbir şey kar kalmayacaktır. Sen Rahat uyu paşam.

Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.

Diyecek bir şey yok…Göz puslu, Kalp hüzünlü, dil suskun Işık… ama ışık,bıraktığın gibi Hala parlak, keskin 

Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir

Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. “En Büyük Eserim” dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.

Atatürk’ ün Tarihe Geçmiş Sözleri

Yurtta sulh, cihanda sulh. 

Milli benliğini yitirmiş uluslar, başka milletlerin avıdır.

Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Acizler için imkânsız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Sözleri

Anlamlı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Sözleri

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur. 

Türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.

Bütün ümidim gençliktedir. Bir Türk dünyaya bedeldir.

Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir. 

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir. 

Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. 

Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun. 

Mazlum milletler zalimleri bir gün mutlaka Mahv-ı Perişan edeceklerdir. 

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. Büyük şeyleri büyük milletler yapar.

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Türk orduları, tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir.

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız. https://www.sozlervadisi.com/ozel-gunler/10-kasim-ataturku-anma-sozleri.html

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz. 

Güzel Atatürk'ü Anma Sözleri

Güzel Atatürk’ü Anma Sözleri

Hiç bir millet yoktur ki, ahlâk esaslarına dayanmadan ilerlesin.

Hayatta en hakiki mürşid ilimdir, fendir.

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.

Eskiden dinler, bilimler, sanatlar, bütün bilgelikler ve şiirler, bir merkezden ışığın dağılması gibi doğudan batının karanlık bölgelerine doğru yayılırdı. 

Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir.

Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür. Birbirimize vereceğimiz işaret şudur: ileri, daima ileri. Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onları söyleyiniz.

Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.


Özel Günler kategorisinde en güzel 10 Kasım Atatürk’ü Anma Sözleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; 23 Nisan Çocuk Bayramı Mesajları 

Share this:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.