Özel Günler

Ahilik Haftası Kutlama Mesajları

Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır. Katkımız olması amacı ile yazımızda paylaşabileceğiniz Ahilik Haftası Kutlama Mesajları, Ahilik nedir, Ahi Evran ve Ahilik Teşkilatı’nın kuruluşu ve Ahilik anlayışının kuralları yayınlıyoruz..

Ahilik Haftası Kutlama Mesajları yazımız da; Anlamlı Ahilik haftası kutlama mesajları, Ahilik haftası kutlama mesajları etkili, Güzel Ahilik haftası kutlama mesajları, Öğüt veren Ahilik haftası kutlama mesajları, Ahilik haftası kutlama mesajları facebook yer almaktadır.

Ahilik Nedir ?

Ahi’lik bir Türk esnaf kuruluşudur. Ahi’lik temeli yardımlaşmaya dayanan esnaf teşkilatıdır. Köylere kadar yayılan en küçük örgütten en büyüğüne kadar milli birlik ve beraberliğe, karşılıklı saygı ve sevgiyi sosyal dayanışma ve yardımı temel ilke sayan, el birliği ve kardeşlik havası içinde din ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı, köklü, sağlam, düzenli ve milli bir toplum kurmayı amaç bilen bir kuruluştur.

Ahi Evran ve Ahilik Teşkilatı’nın Kuruluşu

Orta Asya’da hüküm süren Oğuz Yabgu Devleti yıkılınca, Oğuz Türkleri yavaş yavaş Selçuklu egemenliği altına girerek Anadolu’ya göç etmeye başladı. Ekseriyeti göçebe olan Oğuzlar, kopup geldikleri Orta Asya steplerine benzediği için daha çok Orta Anadolu kırsalını mesken olarak tercih ediyorlardı. Dolayısıyla Orta Anadolu’nun Türkleşip İslamlaşması hızlı olurken, şehirlerde bu dönüşüm yavaştı. İslam dini de, yerleşik hayatı gerekli kılıyordu. İşte bu sebeple, göçebe Türkmenlerin İslamlaşma sürecini hızlandırmak, Anadolu’yu Türk yurdu haline getirmek, şehirlerde yaşayan Rum ve Ermeni tacirleriyle rekabet edebilmek amacıyla ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesiyle Ahi teşkilatı Anadolu’da kuruldu. Kısacası Anadolu’da Ahiliğin şekillenmesi ve köylere kadar teşkilatlanması politik ve sosyo ekonomik bir mecburiyetin ürünüdür.

Ahiliğin Kuruluşu ve Anadolu’da Yayılışı

Bazı araştırmalar Ahiliğin Kırşehir’de ortaya çıktığını ileri sürer. Diğer bir görüşe göre, Bağdat’ta büyük üstadlardan ders alan Ahi Evran, Arapların kurduğu Fütüvvet Teşkilatı’ndan etkilenerek, 1205’te Anadolu’ya gelmesinden kısa bir süre sonra ilk olarak Kayseri’de Ahilik Teşkilatını kurmuştur.

Tarihi kaynaklardan, Ahi Evran zamanında Anadolu’nun şehir ve kasabalarında ortaya çıkan Ahi kurumlarının, Ahi Evran’a bağlı merkezi bir teşkilat olabileceği imajı çıkıyor. En azından bu kurumlar, onun koyduğu ilkelere bağlı kalmış olmakla, manen Ahi Evran’ın liderliğindeki geniş bir teşkilatın şubeleri gibidir.

Bir Ahînin üç şeyi açık olmalıdır:

  1. Cömert olup eli açık olmalı, fakat isrâf etmemelidir.
  2. Misâfire kapısı açık olmalı, gelene ikrâmda kusûr etmemelidir.
  3. Sofrası açık olmalı, aç geleni tok döndürmelidir.

Üç şeyi de kapalı olmalıdır:

  1. Gözü; harama ve başkasının ayıbını görmeye kapalı olmalıdır. Kimseye sû-i zan etmemeli, yabancı kadına, kıza ve başkasının bakması haram olan yerlerine bakmamalıdır.
  2. Dili bağlı olmalı, kimseye kötü söylememeli, lüzumsuz yere konuşmamalıdır.
  3. Beli bağlı olmalı, kimsenin nâmusuna, ırzına, haysiyet ve şerefine göz dikmemelidir

Ahilik Haftası Kutlama Mesajları

Ahilik Haftası Kutlu Olsun… Ahi Evran Veli’yi anlamak demek Esnaflığı, insanlığı, toplumsal değerleri anlamak demektir.

Iyiyi, dogruyu, guzeli benimseyen ve Ahilik kulturunu gelecek nesillere tasiyan tum esnafimizin Ahilik Haftasi kutlu olsun

Ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmak temennisi ile 18-24 Eylül Ahiler haftası kutlu olsun

Din,dil,ırk ve cinsiyet farkı gözetmeyen,herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesi olan Ahilik haftası kutlu olsun.

“Ahilik Değerlerimizi Kuşanmaktır.” Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı Kutlu Olsun.

Özü; toplumu yakınlaştırmak, kaynaştırmak olan Ahilik Haftası tüm esnaf kardeşlerimize kutlu, işleri hayırlı ve bereketli olsun.

Ahilik haftası kutlu olsun. “Ahinin eli, kapısı,sofrası açık olmalı, gözü,beli ve dili kapalı olmalı”

Ahilik Kültürü toplum hayatımızın ortak paydasıdır. Esnafımızın Ahilik Haftası kutlu olsun.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin mayasında Ahilik vardır. Osmanlı Devletini cihan devleti yapan sır Ahiliktir. Ahilik anlayışı tasiyan tum esnafimizin Ahilik Haftasi kutlu olsun 

Ahilik: Rızkın onda dokuzu ticarettedir diyen peyğamberimizin sünnetine riayet ederek ticaret yapmaktır. Ahilik haftası kutlu olsun. https://www.sozlervadisi.com/ozel-gunler/ahilik-haftasi-kutlama-mesajlari.html

Toplumun en büyük mihenk taşı olan esnaf kardeşlerimin Ahilik Haftası kutlu olsun. Ahilik kültürünü yaşayan ve yaşatan tüm esnaflarımıza

Yüzyıllardır devam eden bu güzel geleneğin halen yaşatılıyor olması ve geleceğe de aktarılıyor olması çok önemli. Ahilik Haftası kutlu olsun

Sanat,Ticaret ve Mesleğin; Olgun kişilik, Ahlak ve Doğrulukla kaynaştığı değer:Ahilik “Ahilik Haftası kutlu olsun.

Osmanlı’dan bu yana kültürümüzün,medeniyetimizin temel direği olan tüm esnaf ve zanaatkarlarımızın Ahilik Haftası kutlu olsun.

Ahilik: Rızkın onda dokuzu ticarettedir diyen peyğamberimizin sünnetine riayet ederek ticaret yapmaktır. Ahilik haftası kutlu olsun.

Hak ile sabır dileyen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Ahilik Haftası Kutlu Olsun

Ahi Anlayışı ve Kutlama Mesajları

Asırlardır devam eden kültürel zenginliklerimizden Ahilik geleneğinin taçlandırıldığı Ahilik Haftası kutlu olsun

İnsanı, hayatın merkezine alan yardımsever ve beraberlikten yana olan tüm esnafların Ahilik Haftası kutlu olsun.

Dünden bugüne değin, yeni nesillere de yol gösterecek olan Ahilik geleneği 2023 hedefimize de öncülük edecektir. Ahilik Haftası kutlu olsun.

İşinin hakkını veren , olgun, ahlaklı, merhametli, iyi­liksever, dürüst ve güvenilir esnafların ahilik haftası kutlu olsun

Ahilik kültürünü taşıdığı evrensel değerler bugün bütün insanlığın ihtiyacı olan ortak değerlerdir Ahilik Haftası kutlu olsun…

Ahilik; din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeyen, herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve gelenek cephesiyle çok geniş bir yelpazeyi ilgilendiren Ahilik olgusu, aslında millet olarak tarihteki temellerimizi sozlervadisi.com ve medeniyet düzeyimizi de gösteren en özgün örneklerimizden birisidir

İyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik. Ahilik Haftası kutlu olsun…

Anadolu’da birlik beraberlik ve refahın sağlanmasına öncülük eden Ahilik Haftası kutlu olsun.

Gunaydin guzel Turkiyemin guzel insanlari Tum esnaf ve sanaatkar arkadaslarimizin Ahilik haftasi kutlu olsun . kazanclari bol olsun

Bu toprakların geçmişten günümüze kadar getirdiği en büyük kültür miraslarından biri olan Ahilik Haftası kutlu olsun.

Her sabah Bismillah ile açılır dükkanımız, Ahi evrandır bizim pirimiz sultanımız Bütün esnaflarımızın Ahilik haftası kutlu olsun. Bol kaznçlar

Birlik ve Dayanışmanın Sembolü Ahilik Haftası Kutlu Olsun

Esnafımızın “Ahilik Haftası” kutlu olsun; Büyük üstad Ahi Evran’ın mekanı cennet olsun. Öğretileri, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek…

Ekonomimizin temelini olusturan ve ayakta tutan tüm esnaflarimizin Ahilik Haftası kutlu olsun. Ahilik geleneğinin unutulmamasi dileği ile…

Ahilik Haftası Mesajları

Ahilik haftası kutlu olsun. Ahilikle ticaretin ahlakını kardeşliğin kitabını bin sene önce Türkmen dervişlerle yazdık.

Unutulmamalıdır ki esnaf ve sanatkarımız ekonomimizin bel kemiğidir. Sanayileşmemizin, kalkınmamızın çekirdeğidir. Ahilik, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeyen, herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir. Bu duygu ve düşünceler ışığında, başta tüm esnaf ve sanatkarımız olmak üzere tüm milletimizin Ahilik Haftasını kutluyorum.

Esnaf; toplumun gölgesi, yansımasıdır Esnaf, vatandaşın komşusu, arkadaşı, dert ortağıdır Ahilik haftası kutlu olsun

Asırlardır devam eden kültürel zenginliklerimizden Ahilik geleneğinin taçlandırıldığı Ahilik Haftası kutlu olsun

Ahi Evren terbiyesini kendine düstur edinmiş tüm esnaf arkadaşlarımın Ahilik Haftası kutlu olsun

Ahilik; zengin-fakir ayrımı yapmaz. Çalışmak ve üretmek, alın teri ile kazanmak ? ahilik ?te bir ahlak kuralıdır. Bunun için herkesin mutlaka bir mesleği ve işi olmalıdır.Tüm Esnaf ve Sanaatkarlarımızın Ahilik Haftası Kutlu Olsun

Ahiliğin asıl kurucusu olan Ahi Evran ve Ahi Şeyhi Şeyh Edebalı’nin öğütleriyle yaşatılmaya çalışılan örgütü olan ahilik haftası kutlu olsun

Ahilik Haftası kutlu olsun. Günümüzde büyük marketler esnaflığı zayıflatsa da esnaflığın felsefesi ve ilkeleri her zaman geçerli olacaktır

AHİLİK dürüstlüğün azmin abidesi olmasıyla birlikte,teşkilatlanmanın sanayi ve zanaatkarlığın da öncüsü olmuştur.Ahilik haftası kutlu olsun

Esnaf ve Sanatkârlarımızın Ahilik Haftası Kutlu olsun.Güçlü millet olmak için Ahilik değerlerini yeniden kazanmalıyız

Ahilik Selçuklu dan bu tarafa TÜRK esnafının gelenegidir. Ahilik haftası kutlu olsun.


Özel Günler kategorisinde en güzel Ahilik Haftası Kutlama Mesajları hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Hacı Bektaş Veli Özlü Sözleri , Hacı Bektaşı Velinin Ders Verici…

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyiciyi Kapatın.