Mekke’ nin Fethi Kutlama Mesajları

Fetih, insanları kurtarmak ve kötülüklerden güzelliklere doğru sevk etmek için yapılırken işgal, canlı olan ne varsa onları yok ederek kendi menfaatlerini gerçekleştirme gayesi taşır. Fetih bir kurtuluş, yeniden doğuş ve yaşatma hareketidir.

Mekke’ nin Fethi Kutlama Mesajları yazımız da; Mekkenin fethi kısaca, Mekke’nin fethi hicretin kaçıncı yılında, Mekkenin fethi sözleri Dursun Ali Erzincanlı, Mekkenin fethi ile ilgili ayetler yer almaktadır.

Mekke’ nin Fethi

Müslümanlarla Mekkeli Kureyşliler arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi bu antlaşmaya aykırı biçimde, Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırdı.

İslam peygamberi Muhammed Mekke’ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması’nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını bildirdiler. Mekkeliler daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan’ı Müslümanları bir barışa ikna etmesi için Medine’ye gönderdiler. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.

İslam peygamberi Muhammed, Hicret’in 8. yılı, Ramazan ayının 10. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine’den çıktı (1 Ocak 630). 20 Ramazan’da (11 Ocak 630) Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi: “Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz.”

Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi’ni okuyarak Mekke’ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid’in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü. Muhammed, Mekke’ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan’a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe’ye yöneldi. İsra Suresi’nin 81. ayetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kabe’yi tavaf etti.

Mekke’ nin Fethi Sözleri

İslâmdır bu vatanın dini, kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Müslümanın bayramı, Ramazan ve Kurbandır. Kalamaz bu böyle Fatihin, Yavuzun diyarı,


Gül ey Mekke!Gün senin günündür Gün senin fetih günündür Gül ki, bu dönüş sanadır Baksana, Dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce Ardından büyük bir birlik; Başlarında Halid bin Velid!


İnsanlığa bir İNŞİRAH! Mekke’nin Fethi


Mekke önlerindeki orduda hangi ruh varsa, Kudüs’te de, Diyarbakır’da da, İstanbul’da da aynı ruh vardı; Fetih ruhu.


Mekke’ nin Alınışı Kutlama Mesajları

Mekke’nin Fethi, mazlumların tebessümüne vesile olmaktı


GençῘer.. Sizin bediriniz internet, uhudunuz anne baba rızasıdır. sabah namazınız Mekkenin fethi gibi değerῘidir.


Mekke’nin fethi kalbin yuvaya dönüşüdür Al-i İmran 96 Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke´deki (Kâbe)dir.


İnsanlığın Saadetni bekleyen kıtaların kurtuluşudur.


Mekke’nin Fethi Allah’ın yardımıyla her bir engelin zayiatsız açılmasıdır.


Sayfalarımız >>> İstanbul’un Fethi Mesajları


Ey MüsῘüman Bugün Mekke Fethi! Ümmeti Muhammed’in şerefῘi günün yıῘdönümü! Ey müsῘüman, sana veriῘen bu şânı onurῘa taşı,taşı ki nesῘin tükenmesin!Ey MüsῘüman, bu fetih en şerefῘi Ῐiderin Fethi! https://www.sozlervadisi.com/ozel-gunler/mekke-nin-fethi-kutlama-mesajlari.html


Mekke’nin Fethi; Kudüs, Şam, Bağdat, İsfahan, Diyarbakır, Endülüs, İstanbul’un ve ismini bilmediğimiz bir çok yer de iyiliğin şefkatiyle yeşermesidir.


Biz yine sevdana düşelim, birbirimize değil..


Mekke’nin Fethi: İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için verilen mücadelenin adıdır.


Mekkenin fethi insanlık tarihinin en parlak sayfasıdı


31 Aralık Mekke’ nin Fethi Kutlama Mesajları

Mekke’nin fethi mübarek olsun..


İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke’nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.


Yeni yıῘın hepinize huzur, mutῘuῘuk, nese ve hayir getirmesi diῘegi iῘe…. Yeni yiῘiniz kutῘu oῘsun.. Mekkenin fethi mübarek olsun…


31 Aralık Mekke’nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah’tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.


Mekke’ nin Fethi Kutlama Sözleri

Bugün mekkenin fetih yıldönümü.tüm islam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine)uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını ,daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını rabbım’dan niyaz ederim.


Fetihlerin en güzeli kuşkusuz sozlervadisi.com gönüllerde olandır. Mekke’nin Fethinde yalnız Mekke’ye değil bütün insanlığın gönlüne girilmiştir. Mekke’nin Fetih Yıldönümü mübarek olsun.


Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu, Anaların ağlamadığı, Şehitlerin gelmeyeceği inancıyla, Mekke’nin Fethi’nin Müslüman alemine yeni yılda huzur ve güven ortamına kavuşması dileğimle.


31 Aralık Mekke’nin Fethi Gününün tüm İslam alemine birlik ve beraberlik içinde olmalarına, yeni yılda sağlık, huzur ve esenlik getirmesine ve nice gönüllerin fethine vesile olması dua ve temennisiyle 31 Aralık Mekke’nin Fethinin ve yeni yılın tüm Dörtdivanlı hemşerilerime ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.


İnnâ fetahnâ Ῐeke fethan mubînâ.. şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik fetih/1 mekkenin fethi mübarek oῘsun.


Sayfalarımız >>> Engelliler Haftası Sözleri


Mekkenin fethi sirasinda kimse inancindan zorῘa donduruῘmeyecek diye emir veren bir peygamberin ummetiyiz.  Mekkenin Fethi’nin YıῘdönümünü KutῘarım….


2021 yıῘı herkese sağῘık mutῘuῘuk ve huzur getirmesi diῘekῘerim ve mekkenin fethi yıῘdönümünü kutῘarım


Bugün mekkenin fetih yıῘdönümü.tüm isῘam aῘeminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine)uyanıp birῘik ve beraberῘik içerisinde oῘmaῘarını ,daha nice gönüῘ fetihῘerine vesile kıῘmasını rabbım’dan niyaz ederim.


31 AraῘık yılbaşı gecesi değiῘ .. Mekke’mizin Fetih yıῘdönümü .. Bu itibarῘa Mekke’mizin fethi kutῘu oῘsun..


Bu gece Mekkenin Fethi Peygamber efendimizi hasretῘe anıyor hakkın bizῘeri onun yoῘunda yürüyen kuῘῘarından etmesini niyaz ediyorum..


IsῘam aῘemi icin kutsaῘ oῘan Mekkenin Fethi ve takvimῘerin degiştigi bu günu kutῘarım tüm insanῘıga hayırῘı oῘsun..


Ya Rabbim;Sana sığınan ve senden af diῘeyenῘerin yardımcısı oῘ. “mekkenin fethi tüm isῘam aῘemine hayırῘı oῘsun”


Yılbaşı da ne oluyor. Onlar bayram yaparken biz fetihteydik. 1 Ocak 630 Mekke nin fethi kutlu olsun.


Kurban bayramını kutlayan bir hristiyan gördüğüm de bende belki yılbaşını kutlarım !! MEKKE’nin fethi kutlu olsun ..


Nasıl kurban bayramında hırıstiyanῘar kurban kesmiyosa , yıῘbasındada biz kutῘamıyoruz . YıῘbaşı değiῘ Mekke fethiniz kutῘu oῘsun


AῘkol, kumar ve ahῘaksızlığın her türῘüsü ile kutῘanan YILBAŞI na son vermek gerek. Mekkenin Fethi KutῘu OῘsun.


Özel Günler kategorisinde en güzel Mekke’ nin Fethi Kutlama Mesajlarını hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Sakarya Zaferi Kutlama Mesajları , Eşe Babalar Günü Sözleri

Share this:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.