Şeb-i Arus Mevlana’ nın Vuslat Yıldönümü Mesajları

Şeb-i Arus Hz. Mevlana' nın Ölüm Yıldönümü Mesajları

Tüm dünyayı sözleri ve eserleriyle etkileyen, gönüllerin ve aşkın sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Vuslat Gecesi her yıl aralık ayında sema ayini ve dualar eşliğinde kutlanıyor. Vefat ettiği geceyi Sevgiliye kavuşma, düğün gecesi’’ olarak kabul eden Şeb-i Arus Mevlana’ nın Vuslat Yıldönümü Mesajları ile her yıl ülke genelinde yâd ediliyor.

Şeb-i Arus Mevlana’ nın Vuslat Yıldönümü Mesajları yazımız da; Şeb-i arus Mevlana’ nın vuslat yıldönümü mesajları face, Şeb-i arus Mevlana’ nın vuslat yıldönümü mesajları anlamlı, 17 Aralık Şeb-i arus Mevlana’ nın vuslat yıldönümü mesajları, Şeb-i arus Mevlana’ nın vuslat yıldönümü mesajları etkili, Resimli Şeb-i arus Mevlana’ nın vuslat yıldönümü mesajları  yer almaktadır.

Mevlana Kimdir

Konya’da yaşamış ünlü düşünür ve şair Mevlana Celaleddin Rumi’dir. Mevlana 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan’ın Belh şehrinde doğmuştur. Babası Bahaeddin Veled, annesi Belh Emiri Rükeneddin’in kızı Mümine Hatundur. Mevlana’nın babası Bilginlerin Sultanı ünvanını almıştır. Belh şehrinde Moğol istilası çıkınca bu şehirden 1212 yılında ayrılmıştır. İlk olarak Nisabur şehrine gitmişler ve bu şehrin tanınmış mutasavvıfı Feridüddin Attar Mevlana’ya bir soru sormuştur. Aldığı cevabı çok beğenmiş ve takdir etmiştir. Nisabur’dan sonra sırayla Bağdat, Şam, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman’a geldiler. Karaman’a yerleşen Mevlana’nın ailesi 7 yıl burada kaldı. Mevlana Karaman’da yaşarken Gevher Hatun ile evlendi ve Sultan Veled ve Alaeddin Çelebi adlı iki oğlu oldu. Gevher Hatun öldükten sonra ise Kerra Hatun ile evlendi ve ondan da Muzaffereddin ve Emir Alim Çelebi adlı iki oğlu ve Melike Hatun adında bir kızı oldu.

Sultanü’l-Ulema Bahaedin’in Karaman’da yaşadığı bu yıllarda Anadolu’da Selçuklu Devleti egemenliği vardı. Konya’da başkentti. Konya bilim ve sanat yönünden çok gelişmişti. Dönemin Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad Mevlana’nın babası Sultanü’l Ulema Bahaeddin Veled’i Konya’ya davet etti. Böylece “Ne olursan ol yine gel” diyerek tüm dünyanın tanığı ünlü düşünür Mevlana Celaleddin Rumi Konya’ya gelmiş oldu. Mevlana’nın babası öldükten sonra insanlar Mevlana’nın etrafında toplanmaya, ilim ve din bilgisinden faydalanmaya başladılar. 1244 yılında Şems-i Tebrizi ile karşılaştı. Şems aniden ölünce Mevlana uzun yıllar inzivaya çekildi. Mevlana 17 Aralık 1273 yılında vefat etti. Öldüğü geceye düğün gecesi anlamına gelen şeb-i arus dendi. 

“Şeb-i Arus” Anlamı Nedir?

Şeb-i Arus kelimesi “Düğün Gecesi” demektir. Mevlana ölüm gününü “Hakk’a vuslat” yani “Yaratana Kavuşma” (Düğün Günü-Gecesi) saymıştır, “Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle “Allah’a dönüş” olarak yorumlar. Bir başka ifadeyle ölüm “cismin ortadan kalkması değil, Allah’a doğru uçmasıdır”. Ölüm, Müslümanlık öncesi Türklerde de aynı şekilde ifade edilir.

Mevlana’dan Ölüm ve Vuslat Sözleri

“Hakka kavuştuğum gün tabutum yürüyünce,
Şu dünyanın dertleri ile dertleniyorum sanma.
Bana ağlama, yazık yazık deme.
Cenazemi görünce ayrılık, ayrılık diye feryat etme.
Beni toprağa verirken elveda elveda diye ağlama.
Gün batımını gördün ya, gün doğumunu da seyret.
Hangi tohum yere atıldı da çıkmadı.
İnsan tohumu hakkında niye yanlış bir zanna düşüyorsun…”

Şeb-i Arus Mevlana’ nın Vuslat Yıldönümü Mesajları

Gönüllerde müstesna bir yeri olan, büyük mutasavvıf Hazreti Mevlana’yı Hakk’a yürüyüşünün 747. Yıldönümü vesilesiyle rahmet ve hürmetle yad ederim

Onun bizlere bıraktığı mirasın milli birlik ve manevi kalkınmamız için eşsiz imkanlar sunduğuna inanıyor, Şeb-i Arus’un hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum

Şeb-i Arus mübarek, Mevlana C. Rumi Hazretlerinin ruhu şad olsun

Her şey vaktini bekler Ne gül vaktinden önce açar, Ne güneş vaktinden önce doğar. Sabret senin olan sana gelecektir… Ey canımın sahibi Yar!Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var. Yâ Hz.Mevlana;747. Yılında Hakk’a Vuslatın (Şeb-i Arus) mübarek olsun.

Şeb-i Arus Mevlana' nın Vuslat Yıldönümü Mesajları

Şeb-i Arus Mevlana’ nın Vuslat Yıldönümü Mesajları

Bu gün Allah Dostlarından Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi (k.s) Dosta kavuştuğu Şeb-i Arus. Allah bizleri Büyüklerin yolundan, dualarından ayırmasın.

Medeniyetimizin birikimini Anadolu’ya taşıyan, hak aşkı ile insan sevgisini gönüllere ifadeleriyle nakşeden büyük mütefekkir, Hz Mevlana’nın hakiki sevgiliye kavuşma gecesi Şeb-i Arus vesilesiyle rahmetle ve hayırla yad ediyoruz.

Hayatını “Hamdım, piştim, yandım” sözleri ile özetleyen, Allah’a kavuşma ânı olarak belirttiği o geceyi de “Şeb-i Arûs” yani ‘düğün gecesi ‘olarak kabul eden Büyük Türk – İslâm Mutasavvıfı Hazreti Mevlânâ’yı 747. Vuslat Yıldönümünde rahmetle yad ediyoruz..

Bizlere gözlerimizle görüp kulaklarımızla duymayı değil, yüreğimizle görüp yüreğimizle duymayı öğreten Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi 747. Şeb-i Arus’unda rahmetle anıyoruz…  https://www.sozlervadisi.com/ozel-gunler/seb-i-arus-mevlana-nin-vuslat-yildonumu-mesajlari.html

Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.” Hz.Mevlana Şeb-i Arus yıldönümünü, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Öyle güzel yaşayalım ki Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna vardığımız zaman,sevenin sevdiğine kavuştuğu gibi bir kavuşma günü olsun, şeb-i arus olsun

Sâlih kula ölüm,bir vuslattır,“En Yüce Dost”a kavuşma vesîlesidir. Mevlânâ Hazretleri’nin ifadesiyle“şeb-i arûs”tur,yani bir“düğün gecesi”dir

Şeb-i arus törenleri vesilesiyle yüce Mevlana hazretlerini sevgi ve rahmetle anıyoruz.

Şeb-i Arus’u, dilimizdeki bir tekerlemeden öteye geçerek, gerçek anlamda kendine hayat düsturu yapabilenlerden olabilmek dileğiyle….

Bu şeb-i arus, hasretle, aşk ve muhabbet ve letafet ile düşünüyorum, yad ediyorum harf harf, kelime kelime…

¸¸•*`❀  Aşık Veysel Şatıroğlu Sözleri ¸¸•*`❀ 

Körler görmese de yıldızlar vardır” diyen Hz. Mevlana’yı Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus’ta rahmet ve minnetle anıyoruz.

Şeb-i Arus…Düğün gecesi…Ölümün güzel yüzünün göründüğü kutlu yıldönümü…Bir ölüp bin dirilmenin müjdesi…Ne mutlu Mevlana dostlarına..

Allah’a zikri; zikrin içerisinde tefekkür’ü barındıran tüm gönüllere selam olsun

Bugün, ölüm gününe Şeb-i Arûs diyebilme irfanına ermiş Hz. Mevlananın vefatının 747. yıldönümü, Allah rahmet eylesin.

O’nda ümitsizliğin tortusu yoktur. O’nun kapısından karamsarlık ve çaresizlik girememiştir. Gerçekten de ’Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değildir’ seslenişi fazilet dolu, iman ve heyecan yüklü mücadele ruhunun, imrenilecek duruşunun özetidir bu duygularla Hz. Mevlana’yı Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus’ta rahmet ve minnetle anıyoruz.

Ölümle düğünü inancının potasında eriten yüksek bir ahlakın, manevi aşkı yokluk deryasıyla özetleyen fazıl ve adanmış bir yüreğin gerek eserlerinden, gerekse de hayırla geçmiş hayatından çıkaracağımız çok dersler vardır. Güzel insan Hz. Mevlana’yı Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus’ta rahmet ve minnetle anıyoruz.

Hz. Mevlana bir gönül mimarıdır, bir sevda ve sadakat mihveridir. Daha çok bilinmesi, daha çok tanınması lazımdır.Bu muhterem büyüğümüzü layıkıyla özümsediğimiz, cesaretle anladığımız ve kutlu bir emanet gibi benimsediğimiz sürece nifak ve husumet milletimizin arasına sızamayacak, kötü ve kötürüm niyetler aradıkları fırsatları bulamayacaklardır. Hz. Mevlana’yı 747. Vuslat Yıldönümü’nde rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum.

Hazreti Mevlana’yı vuslat gecesi Şeb-i Arus’un 747. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle anıyor”O’nun İslam’ı en güzel şekilde yorumlayan fikirlerinden bütün insanlığın istifade etmesini diliyorum

Ölümü vuslat olarak gören Hazreti Mevlana’yı vuslat gecesi Şeb-i Arus’un 747. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle andığını belirterek, “O’nun İslam’ı en güzel şekilde yorumlayan fikirlerinden bütün insanlığın istifade etmesini diliyorum.

Âşıklar sultanı, marifet nurunun aynası, ebediyete kadar ölmezlik sırrına eren büyük veli Hz. Mevlana’yı 747. vuslat yıldönümünde anıyorum.

Şeb-i Arus Sözleri

Asıl yar yaradan’dır, gerisi yaralayan’dır..!

ÖIüm, yaradıImışın Yaradan’a kavuşmasıdır, Şeb-i Arus’dur. 

Bize gözün değil, gönlün gördüğü yürek gerek.

Mukaddestir şüphesiz vatan, bayrak, din, namus… Bu yolda ölüm bile değil mi ‘şeb-i arus’?

… Şehâdet … dedi , Derviş … Ölüm değil , Düğünümüz’dür bizim ; Şeb-i Arus misâli , Yüzünde tebessüm , Hakk’a Yürüyor Mehmed’im … 

Şeb-i Arus Hz. Mevlana' nın Vuslat Yıldönümü Mesajları

Şeb-i Arus Hz. Mevlana’ nın Vuslat Yıldönümü Mesajları

Bil ki ölüm, ruhun bir başka aleme doğması hadisesinin sancısıdır. Yani bu fani alem için adı ölümdür, ama baki ve ebedi olan alem için adı doğumdur!..

Her daim hazırız evelAllah düğün gibi ölümlere.. Madem ölüm var, Allah için ölmek şeb-i arus bize.

Küsme, kırılma, darılma. Sıkı sarıl sevdiklerine bırakma. Bugün konuş, bugün sor, bugün ara. Bu günün işini yarına atma. Yarının garantisi var sanma. Bugün varız, yarın yokuz, Çünkü hayat, Yarınlara bırakılmayacak kadar kısa.

Dünyada doğum günü değil de, vefat günü kutlanan tek kişi Mevlana’dır, çünkü ölüm gecesi O’nun için düğün gecesidir (Şeb-i Arus).

¸¸•*`❀  Hacı Bektaş Veli Özlü Sözleri ¸¸•*`❀ 

Allah’ın ışığıyız,Allah’ın sırçası.Kendi kendimizle bunca savaşımız,bunca inatlaşmamız da ne?

Biz birleştirmeye geldik, ayırmaya gelmedik

Şehadet bir çağrıdır, nesillere, çağlara… O çağrıya uyanlara vuslattır ölüm… Bir şeb-i arus, bir yeniden doğuş..

Her Dem Şeb-i Arûs… Zikreyler Şirin Sözlerin Ezeldendir Arar Beni O Güzel Gözlerin

AŞKIN SESİ’ne KULAK VERİN !! “Bil ki, güzelliklerde var bu hayatta…

Yaşadığımız coğrafya, yetiştirdiği gönül sultanlarının çağları aşan mesajları ve eserleri sayesinde yüzyıllarca barış ve huzur yurdu olmuştur.

Hazreti Mevlana, vuslatının üzerinden asırlar geçse de eserleri ve fikirleriyle yolumuzu aydınlatmayı sürdürmekte; merhameti, güzel ahlakı, sozlervadisi.com hayrı ve sabrı telkin eden nasihatleri ve asırlara sığmayan hoşgörüsüyle bütün insanlığı kendisine hayran kılmaktadır. 


Özel Günler kategorisinde en güzel Şeb-i Arus Vuslat Yıldönümü Mesajları hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela  , Sadi Şirazi Sözleri

Share this:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.