Adnan Menderes Özlü Sözleri , Menderes Anlamlı Sözleri

0
186
views
Adnan Menderes Özlü Sözleri

Adnan Menderes Sözleri

27 Mayıs 1960 yılındaki askeri darbe sonrası görevden alınıp Yassıada’da 9 ay tutuklu kalan eski Başbakan Adnan Menderes, 17 Eylül 1961 yılında İmralı adasında idam edildi. 

Sponsorlu Bağlantılar

Adnan Menderes Özlü Sözleri yazımızda; Adnan Menderes Son Sözleri, Adnan Menderes Özlü Sözleri, Adnan Menderes Unutulmaz Sözlerini sevdiğinizle paylaşabilir. Ayrıca sayfamız da Adnan Menderes Anlamlı Sözleri, Adnan Menderes Güzel Sözleri  bulunmaktadır.

İlgiii Çekebilir >> Elif Şafak Sözleri


Adnan Menderes’in Hayatı

1899 yılında Aydın’da doğdu. Babası İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey, annesi Aydınlı Hacı Alipaşazadeler’den Tevfika Hanım’dır. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. O’nu anneannesi büyüttü. Tahsil hayatına İzmir İttihat ve Terakki Mektebi’nde başlayan Adnan Menderes, Kızılçulu Amerikan Koleji’nde okurken misyonerlerle başı derde girdiği için, çeşitli makamlara müracaat etti. Müracaat ettiği makamların birinin başında Celal Bayar vardı. Bayar’la böyle tanışmış oldu.

Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitiren Adnan Menderes, Birinci Dünya Savaşı sırasında yedeksubay olarak askerliğini yaptı. Aydın’da bazı arkadaşlarıyla birlikte Ayyıldız Çetesi’ni kurdu. Daha sonra Söke’de Piyade Alay Yaveri olarak savaşa katıldı. Savaştan sonra İstiklal Madalyası aldı.

1929 yılında Fatma Berin Menderes ile evlendi. O’ndan Yüksel, Mutlu, Aydın olmak üzere üç oğlu olmuştur.

Ali Fethi Okyar tarafından 1930 senesinde kurulan ancak kısa sürede kapatılan Serbest Fırka’nın Aydın Teşkilatı’nı kurarak başkanı oldu. Bu parti kapatılınca CHP’ye girdi ve 1931 yılında bu partiden Aydın Milletvekili seçildi.

1945 senesine kadar TBMM’de komisyon raportörlüğü yapan Adnan Menderes, o yıl Saracoğlu Hükümeti’nin getirdiği Toprak Kanunu Tasarısı’nı şiddetle reddederek, komisyondan istifa etti. Partide yaptıkları muhalefetten dolayı, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü ile birlikte CHP Disiplin Kurulu tarafından 12 Haziran 1945’te ihraç edildiler.

Celal Bayar da hem partiden hem de milletvekilliğinden istifa etti. Bu hareketler Demokrat Parti’nin 7 Ocak 1946’da kurulmasına sebep oldu. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti’den Kütahya Milletvekili olarak meclise girdi. Celal Bayar’dan sonra ikinci adam durumuna geldi.14 mayıs 1950 seçimlerinde DP oyların 53,5’ini alarak iktidar oldu. 10 senelik DP iktidarının tek başbakanı oldu ve o döneme damgasını vurdu. İktidarı zamanında 5 hükümet kurdu. Bu 10 senelik zaman içinde Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde büyük gelişmeler oldu. Sanayileşme ve şehirleşme hamlesi başladı, köye makine girdi, ulaşım, enerji, eğitim, sağlık, sigorta ve bankacılık yeniden başladı. Türkiye kalkınma kavramıyla tanıştı.27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri darbeyle iktidardan indirildi. Yassıada’ya hapsedildi. Milli Birlik Komitesi tarafından kurulan Yüksek Adalet Divanı’nca idama mahkum edildi. Yassıada’da tutuklu bulunduğu sırada çeşitli işkencelere maruz kaldığı söylenir. 

Menderes’e yöneltilen suçlamalar

Halkı Demokrat İzmir gazetesinin matbaasını tahrip etmeye teşvik etmek.

Kırşehir’in haksız olarak ilçe yapılması.

Yargı bağımsızlığının ihlali.

1957 seçimlerinin erkene alınarak, kanuna aykırı olarak tarihinin değiştirilmesi.

Tahkikat Komisyonu’nun kurulup olağanüstü yetkilerle donatılması.

CHP’nin mallarına “haksız” yere el konulduğu iddiaları.

Sponsorlu Bağlantılar

Anayasa ihlali.

Örtülü ödenek paralarını zimmetine geçirmekten yargılandı.

6-7 Eylül Olayları’na önceden haberi olduğu halde müdahale etmemek.

Kurulan bir örgütü (Vatan Cephesi) başka bir sınıf üzerinde baskı aracı olarak kullanmak.

Vinileks firmasına Türkiye Vakıflar Bankası’ndan kredi verdirmekle suçlandı.

İstanbul’da Bulvar ve yol açmak için pek çok vatandaşın evini, parasını geciktirerek ya da hiç ödemeden istimlak etmek.

Kanuna aykırı olarak üniversite basmak ve halka ateş açtırtmak.

Bazı muhalefet milletvekillerinin ve muhalefet liderinin seyahat özgürlüğünü kısıtlamak.

Döviz Yasası’nı ihlal etmek.

Devlet radyosunu siyasi çıkarları için kullanmak.

Sponsorlu Bağlantılar

İlginizi Çekebilir >> Adolf Hitler Sözleri


Adnan Menderes Özlü Sözleri

Allah düşmanımı bile böyle bir muhalefetle karşılaştırmasın. / Adnan Menderes


Millete mal olmuş inkılapları muhafaza edeceğiz, millete mal olmamış inkılapları tasfiye edeceğiz. / Adnan Menderes


Kimseye kırgın değilim. (Adnan Menderes idam sehpasına giderken son söylediği söz) / Adnan Menderes


Siyasi mukadderatımı tamamen DP Grubu’na, yani ellerinize bırakıyorum. / Adnan Menderes


Atatürk demokratik inkılabı gerçekleştirmemiştir, yarıda bırakmıştır. / Adnan Menderes


Ben idamdan korkmuyorum. Tarihe hırsız başbakan olarak geçirmek istiyorlar, bunu önleyiniz. / Adnan Menderes


Ben odunu aday göstersem milletvekili seçtiririm. / Adnan Menderes


Türk milleti Müslüman’dır ve Müslüman kalacaktır. Bu memlekette din hürriyetine tecavüz etmek kimsenin haddi değildir. Hakiki mümin ve samimi Müslüman olanlar din hürriyetinden tamamen emin olabilirler. / Adnan Menderes


Bize göre hususi mülkiyet ve şahsi hürriyete dayanan bir iktisat rejiminde, iktisadi sahanın asıl olarak ferde veya şirket halinde hususi teşebbüse ait olması lazımdır. / Adnan Menderes


Siz bu rejimi devraldığınız zaman darağaçları kurdunuz, o (İnönü) zannınca bu memleketin sahibidir. Tek başına memlekete tesahüb ediyor (sahip çıkıyor) ve tek başına bu memleket hakkında konuşuyor. Bunu, bu hakkı nereden alıyor? Biz sizin gibi istila veya fetih hakkına dayanarak mı geldik bu iktidara? / Adnan Menderes https://www.sozlervadisi.com/ozlu-sozler/adnan-menderes-ozlu-sozleri.html


1946 Türkiye’si ile 1954 Türkiye’si arasında asır farkı değil, çağ farkı vardır. / Adnan Menderes


Bu memleketteki zulüm devri İsmet Paşa ile onun iktidardan düşmesiyle kapanmıştır. (İsmet Paşa) hırsı için bu memleketi bir baştan öte başa ateşe vermek isteyen adamdır. Paşa yeter artık! Bu memleketi bizim gibi memleketin içinden gelmiş olan insanlar idare etsin! / Adnan Menderes


  • 1950 ila 1960 arasında, ortada ne diktatörlük vardı ne de diktatör. (Yassıada’da son müdaafasından bir kesit) / Adnan Menderes

1946’da kendisinin mebus seçilmediğini bilmiyor muydu? 4 yıl gayri meşrû cumhurbaşkanlığı yaptığını İsmet Paşa bilmiyor mu? Vatandaşların haklarını iptal etmek www.sozlervadisi.com yolunda bizzat emirler vermemiş miydi? İsmet Paşa milletvekillerini takip etmek için bütün milletvekillerinin peşlerine hafiyeler koymamış mıdır? / Adnan Menderes


Allah’ım bana bir daha böyle bir seçim gecesi yaşatma! / Adnan Menderes

Sponsorlu Bağlantılar

Aziz ve muhterem vatandaşlarım; Her an ve her saat başında yalan haberle bir takım korkunç şayialar çıkarılmak suretiyle, heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartılmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu, dünkü konuşmamda arz ve ifade etmiştim. Bu şayialara, bu yalan haberlere inanılmamasını, hatta bunlara inananların alakalılara ve vazifelilere ihbar edilmesini de ayrıca rica etmiştim. / Adnan Menderes


İlginizi Çekebilir >> Ahmet Telli Sözleri


Mukadderatımı tamamen DP grubunun inisiyatifine bırakıyorum. / Adnan Menderes


Sizlere dargın değilim. Sizin ve diğer zevatın iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, Adnan Menderes hürriyet uğruna koyduğu başını 17 sene evvel almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyeyim ki, milletçe kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi ve efendinizi yine de 1950’de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes’in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Ama buna rağmen duam [bu kelimenin üzeri çizilip merhametim yapılmıştır] sizlerle beraberdir. / Adnan Menderes


İsmet Paşa, kendi zamanında, ‘Ben memleketi idare ediyordum’ diyor. O devirde bu memleketi çocuklar da idare ederdi. Çünkü herkesi susturmuş, bir tek kendisi konuşuyordu, memleketi de böyle idare etti ve bu memleket seneler senesi olduğu yerde saydı. / Adnan Menderes


Siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz. / Adnan Menderes


Dünyadan ayrıldığım şu anda, ailemi ve çocuklarımı şefkatle andığımı kendilerine bildirin. Vatanı ve milleti Allah refah içinde bıraksın. / Adnan Menderes


Uzun seneler bir fetih hakkı olarak bu memlekete sahip oldukları zannında olanlar, hayatlarının ileri devresinde ruhlarına girmiş olan bu kanaati değiştirmek imkânını bulamazlar. Kendileri, Allah tarafından memur olunmuş insanlardır! Telakkileri böyledir. / Adnan Menderes


  • Her mahallede bir milyoner yaratacağız. / Adnan Menderes

Bütün seçimlerde mağlup olurlar, yine de memleket bizimledir, derler. Hükümet işlerinde şimdiye kadar hiçbir başarı göstermemişlerdir. Gölge etmesinler, biz başka ihsan istemiyoruz. / Adnan Menderes


İsmet Paşa hastadır.Hastalığının adı da iktidar hastalığıdır. / Adnan Menderes


Özlü Sözler kategoresinden en güzel Adnan Menderes Özlü Sözlerini hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Nazım Hikmet Anlamlı Sözleri  , Cemal Süreya Sözleri

Facebook Yorumlar

İlginizi Çekebilir  Adolf Hitler Sözleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here