Adnan Menderes Özlü Sözleri , Menderes Anlamlı Sözleri , Adnan Menderes Son Sözleri

0
369
views
Adnan Menderes’ in Sözleri

Türkiye demokrasisi için unutulmayacak bir kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes için hazırladığımız yazımızla birlikteyiz.

27 Mayıs 1960 yılındaki askeri darbe sonrası görevden alınıp Yassı ada’ da 9 ay tutuklu kalan eski Başbakan Adnan Menderes, 17 Eylül 1961 yılında İmralı adasında idam edildi. 

İdam edilişinin yıl dönümün de Yazımızı Adnan Menderes Son Sözleri, Adnan Menderes Özlü Sözleri, Adnan Menderes Unutulmaz Sözleri, Adnan Menderes Anlamlı Sözleri, Adnan Menderes Güzel Sözlerini siz değerli takipçilerimiz için hazırladık

Adnan Menderes’in Hayatı

1899 yılında Aydın’da doğdu. Babası İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey, annesi Aydınlı Hacı Alipaşazadeler’den Tevfika Hanım’dır. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. O’nu anneannesi büyüttü. Tahsil hayatına İzmir İttihat ve Terakki Mektebi’nde başlayan Adnan Menderes, Kızılçulu Amerikan Koleji’nde okurken misyonerlerle başı derde girdiği için, çeşitli makamlara müracaat etti. Müracaat ettiği makamların birinin başında Celal Bayar vardı. Bayar’la böyle tanışmış oldu.

Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitiren Adnan Menderes, Birinci Dünya Savaşı sırasında yedeksubay olarak askerliğini yaptı. Aydın’da bazı arkadaşlarıyla birlikte Ayyıldız Çetesi’ni kurdu. Daha sonra Söke’de Piyade Alay Yaveri olarak savaşa katıldı. Savaştan sonra İstiklal Madalyası aldı.

1929 yılında Fatma Berin Menderes ile evlendi. O’ndan Yüksel, Mutlu, Aydın olmak üzere üç oğlu olmuştur.

Adnan Menderes’ in Anısına Sözler

Ali Fethi Okyar tarafından 1930 senesinde kurulan ancak kısa sürede kapatılan Serbest Fırka’nın Aydın Teşkilatı’nı kurarak başkanı oldu. Bu parti kapatılınca CHP’ye girdi ve 1931 yılında bu partiden Aydın Milletvekili seçildi.

1945 senesine kadar TBMM’de komisyon raportörlüğü yapan Adnan Menderes, o yıl Saracoğlu Hükümeti’nin getirdiği Toprak Kanunu Tasarısı’nı şiddetle reddederek, komisyondan istifa etti. Partide yaptıkları muhalefetten dolayı, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü ile birlikte CHP Disiplin Kurulu tarafından 12 Haziran 1945’te ihraç edildiler.

Sayfalarımız >> Ahmet Telli Sözleri

Celal Bayar da hem partiden hem de milletvekilliğinden istifa etti. Bu hareketler Demokrat Parti’nin 7 Ocak 1946’da kurulmasına sebep oldu. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti’den Kütahya Milletvekili olarak meclise girdi. Celal Bayar’dan sonra ikinci adam durumuna geldi.14 mayıs 1950 seçimlerinde DP oyların 53,5’ini alarak iktidar oldu. 10 senelik DP iktidarının tek başbakanı oldu ve o döneme damgasını vurdu. İktidarı zamanında 5 hükümet kurdu. Bu 10 senelik zaman içinde Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde büyük gelişmeler oldu. Sanayileşme ve şehirleşme hamlesi başladı, köye makine girdi, ulaşım, enerji, eğitim, sağlık, sigorta ve bankacılık yeniden başladı. Türkiye kalkınma kavramıyla tanıştı.27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri darbeyle iktidardan indirildi. Yassıada’ya hapsedildi. Milli Birlik Komitesi tarafından kurulan Yüksek Adalet Divanı’nca idama mahkum edildi. Yassıada’da tutuklu bulunduğu sırada çeşitli işkencelere maruz kaldığı söylenir.

Menderes’e Yöneltilen Suçlamalar

 • Halkı Demokrat İzmir gazetesinin matbaasını tahrip etmeye teşvik etmek.
 • Kırşehir’in haksız olarak ilçe yapılması.
 • Yargı bağımsızlığının ihlali.
 • 1957 seçimlerinin erkene alınarak, kanuna aykırı olarak tarihinin değiştirilmesi.
 • Tahkikat Komisyonu’nun kurulup olağanüstü yetkilerle donatılması.
 • CHP’nin mallarına “haksız” yere el konulduğu iddiaları.
 • Anayasa ihlali.
 • Örtülü ödenek paralarını zimmetine geçirmekten yargılandı.
 • 6-7 Eylül Olayları’na önceden haberi olduğu halde müdahale etmemek.
 • Kurulan bir örgütü (Vatan Cephesi) başka bir sınıf üzerinde baskı aracı olarak kullanmak.
 • Vinileks firmasına Türkiye Vakıflar Bankası’ndan kredi verdirmekle suçlandı.
 • İstanbul’da Bulvar ve yol açmak için pek çok vatandaşın evini, parasını geciktirerek ya da hiç ödemeden istimlak etmek.
 • Kanuna aykırı olarak üniversite basmak ve halka ateş açtırtmak.
 • Bazı muhalefet milletvekillerinin ve muhalefet liderinin seyahat özgürlüğünü kısıtlamak.
 • Döviz Yasası’nı ihlal etmek.
 • Devlet radyosunu siyasi çıkarları için kullanmak.
Adnan Menderes Özlü Sözleri

Adnan Menderes Özlü Sözleri

Siz bu rejimi devraldığınız zaman darağaçları kurdunuz, o (İnönü) zannınca bu memleketin sahibidir. Tek başına memlekete tesahüb ediyor (sahip çıkıyor) ve tek başına bu memleket hakkında konuşuyor. Bunu, bu hakkı nereden alıyor? Biz sizin gibi istila veya fetih hakkına dayanarak mı geldik bu iktidara?


 • Türk milleti Müslüman’dır ve Müslüman kalacaktır. Bu memlekette din hürriyetine tecavüz etmek kimsenin haddi değildir. Hakiki mümin ve samimi Müslüman olanlar din hürriyetinden tamamen emin olabilirler.

1946 Türkiye’si ile 1954 Türkiye’si arasında asır farkı değil, çağ farkı vardır.


Uzun seneler bir fetih hakkı olarak bu memlekete sahip oldukları zannında olanlar, hayatlarının ileri devresinde ruhlarına girmiş olan bu kanaati değiştirmek imkânını bulamazlar. Kendileri, Allah tarafından memur olunmuş insanlardır! Telakkileri böyledir.


Allah düşmanımı bile böyle bir muhalefetle karşılaştırmasın.


Bütün seçimlerde mağlup olurlar, yine de memleket bizimledir, derler. Hükümet işlerinde şimdiye kadar hiçbir başarı göstermemişlerdir. Gölge etmesinler, biz başka ihsan istemiyoruz.


Ben idamdan korkmuyorum. Tarihe hırsız başbakan olarak geçirmek istiyorlar, bunu önleyiniz

Bize göre hususi mülkiyet ve şahsi hürriyete dayanan bir iktisat rejiminde, iktisadi sahanın asıl olarak ferde veya şirket halinde hususi teşebbüse ait olması lazımdır.


Millete mal olmuş inkılapları muhafaza edeceğiz, millete mal olmamış inkılapları tasfiye edeceğiz.


1946’da kendisinin mebus seçilmediğini bilmiyor muydu? 4 yıl gayri meşrû cumhurbaşkanlığı yaptığını İsmet Paşa bilmiyor mu? Vatandaşların haklarını iptal etmek yolunda bizzat emirler vermemiş miydi? İsmet Paşa milletvekillerini takip etmek için bütün milletvekillerinin peşlerine hafiyeler koymamış mıdır?


Atatürk demokratik inkılabı gerçekleştirmemiştir, yarıda bırakmıştır.


Aziz ve muhterem vatandaşlarım; Her an ve her saat başında yalan haberle bir takım korkunç şayialar çıkarılmak suretiyle, heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartılmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu, dünkü konuşmamda arz ve ifade etmiştim. Bu şayialara, bu yalan haberlere inanılmamasını, hatta bunlara inananların alakalılara ve vazifelilere ihbar edilmesini de ayrıca rica etmiştim


Sayfalarımız >>> Elif Şafak Sözleri


Sizlere dargın değilim. Sizin ve diğer zevatın iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, Adnan Menderes hürriyet uğruna koyduğu başını 17 sene evvel almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyeyim ki, milletçe kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi ve efendinizi yine de 1950’de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes’in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Ama buna rağmen duam [bu kelimenin üzeri çizilip merhametim yapılmıştır] sizlerle beraberdir.


Kimseye kırgın değilim. (Adnan Menderes idam sehpasına giderken son söylediği söz)


Siyasi mukadderatımı tamamen DP Grubu’na, yani ellerinize bırakıyorum.


İsmet Paşa, kendi zamanında, ‘Ben memleketi idare ediyordum’ diyor. O devirde bu memleketi çocuklar da idare ederdi. Çünkü herkesi susturmuş, bir tek kendisi konuşuyordu, memleketi de böyle idare etti ve bu memleket seneler senesi olduğu yerde saydı.


Ben odunu aday göstersem milletvekili seçtiririm.


Bu memleketteki zulüm devri İsmet Paşa ile onun iktidardan düşmesiyle kapanmıştır. (İsmet Paşa) hırsı için bu memleketi bir baştan öte başa ateşe www.sozlervadisi.com vermek isteyen adamdır. Paşa yeter artık! Bu memleketi bizim gibi memleketin içinden gelmiş olan insanlar idare etsin!


1950 ila 1960 arasında, ortada ne diktatörlük vardı ne de diktatör. (Yassıada’da son müdaafasından bir kesit)


Her mahallede bir milyoner yaratacağız.


Siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz.


Dünyadan ayrıldığım şu anda, ailemi ve çocuklarımı şefkatle andığımı kendilerine bildirin. Vatanı ve milleti Allah refah içinde bıraksın.


İsmet Paşa hastadır.Hastalığının adı da iktidar hastalığıdır.


Allah’ım bana bir daha böyle bir seçim gecesi yaşatma!


 • Mukadderatımı tamamen DP grubunun inisiyatifine bırakıyorum.

Adnan Menderes kendisine karşı eylem yapılan yere gidiyor. Eylemcilerin arasına girdiğinde bir genç boğazını sıkıyor. ”Ne istiyorsun?” diyor Menderes…. ”Hürriyet istiyorum!” diyor genç. Ve cevap müthiş; “Bir başbakanın boğazını sıkıyorsun bundan âlâ hürriyet mi var” https://www.sozlervadisi.com/ozlu-sozler/adnan-menderes-ozlu-sozleri.html


Adnan Menderes’ in Sözleri

Adnan Menderes’ in Anısına Sözler

Türkiye demokrasisi için unutulmayacak bir kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes’in 17 Eylül 1961’de idam edilmesinin üzerinden yıllar geçti. Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarına Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum


 • Türk Demokrasi Tarihi’nin en büyük kara lekesidir. “Yeter söz milletindir” diyerek Ezan-ı Muhammediye için mukaddesatımız için çıktığı kutlu yolda Hakk’a yürüyen Demokrasi Şehidimiz, Büyük Devlet Adamı Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.

“Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz” diyerek darağacına yürüyen, milletine olan inancını ve güvenini son ana kadar koruyan merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.


Başlattıkları kalkınma hamlesiyle ülkemize büyük hizmetler sunan, milli iradenin gücüyle demokrasi mücadelemize öncülük ederek milletimizin gönlünde silinmez izler bırakan AdnanMenderes, HasanPolatkan ve FatinRüştüZorlu’yu Şehadetlerinin yıldönümünde rahmetle anıyorum.


Darağacına giderken bile “Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda, Devletime ve Milletime ebedi saadetler dilerim..” diyebilen bir asil adam.. Ölümü öldüren Demokrasinin ölümsüz kahramanları.. Şehadetlerinin Yıldönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz.


Sayfalarımız >> Adolf Hitler Sözleri


18 yıllık yasaktan sonra Türk halkını tekrar Ezan-ı Muhammedî’ye kavuşturan AdnanMenderes ve yol arkadaşlarını vefat yıl dönümlerinde rahmetle anıyoruz.


“Ben sussam, millet susmaz, vicdan susmaz, hakikat susmaz.” Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu Şehadetlerinin yıldönümünde rahmetle ve minnetle anıyorum.


Adnan Menderes Sen Güzel ve kibar insandın ve gönüllerde hala öylesin. Sen ipe asılmış HÜRRİYET’sin Sen ipe asılmış NEZAKET’sin Unutmadık unutturmayacağız!!!


Bu kadar kibar bir başbakanı astılar Allah sizin belanızı versin vatan hainleriDünyadan ayrıldığım şu anda ailemi ve çocuklarımı şefkatle andığımı kendilerine bildirin. Vatanı ve milleti


Allah refah içinde bıraksın. (Menderes’e son arzusu sorulduğunda)


17 yıl boyunca “tanrı uludur” diye okutulan ezanı Allahu Ekber’e döndürmek için bir Başbakan feda etti bu millet.. Unutmadık unutmayacağız.. Saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz..


 • Aziz Milletimiz, milli iradenin temsilcilerini hiçbir zaman unutmayacak. Ülkemize, milletimize ve demokrasimize yönelen tüm darbeleri ve darbe zihniyetini tel’in ediyor, merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyorum

“Kimseye kırgın degilim” Dedi ve gitti. Bu dünyada kıymetin bilinmedi Şimdi cennet bahçeleri olsun yurdun. Yiğit Adam….


Özlü Sözler kategoresinden en güzel Adnan Menderes Özlü Sözlerini hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Nazım Hikmet Anlamlı Sözleri  , Cemal Süreya Sözleri

Share this:

Facebook Yorumlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here