Adolf Hitler Sözleri , Hitlerin Sözleri Almanca Türkçe , Adolf Hitlerin Türklerle İlgili Sözleri

0
448
views
Adolf Hitler

Çoğunluğu Yahudi olan bu insanların bir kısmı da farklı azınlıktaki diğer insanlardan oluşuyordu. Gerçekleştirdiği katliamlar, öldürülen insan topluluklarının tamamen ortadan kaldırılmasını içerdiği için tam bir soykırım örneği taşımaktadır. Sebep olduğu tüm bu olaylar nedeniyle Adolf Hitler, insan topluluklarını tek bir fikre inandırma açısından tarihin gördüğü en büyük liderlerden; gerçekleştirdiği katliam ve soykırımlarla tarihteki en büyük diktatör ve soykırımcılardan biri olarak anılmaktadır.

Adolf Hitler Sözleri sayfamızda; Adolf Hitlerin Türklerle İlgili Sözleri, Hitlerin Sözleri Almanca Türkçe, Mussolini Sözlerini Hayat Güçsüzlüğü Affetmez Almanca, Atatürkün Yahudilerle İlgili Sözleri, Hitlerin İşkencelerini yazımız da bulmanız mümkün

Adolf Hitler Kimdir

  • Hitler tarihte halk için sigaraya karşı hareket başlatan ilk liderdir.
  • Hitler bir vejetaryen idi ve hayvanların kesilmesini zorlaştıran yasalar çıkarttı.
  • Hitler 1939 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiştir.
  • Adolf Hitler 4 yaşındayken, bir rahip tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Bu yüzden küçüklüğünde bir rahip olmak istiyordu.
  • Hitler ailesi, zamanında ekonomik sıkıntıları olduğu için onlardan ücret almayan Yahudi bir aile doktoruna sahipti. Hitler başa geçince ona koruma verdi ve onu “asil Yahudi” olarak adlandırdı
  • Hitler’in ilk aşkı bir Yahudi’ydi. Ancak hiç bir zaman cesaretini toplayıp ona bu hislerini açıklayamadı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında bir İngiliz asker, yaralı bir Alman askerin hayatını bağışladı. Fakat bu hayatında yaptığı en büyük trajik hayatıydı. Çünkü o asker Adolf Hitler‘di.

Adolf Hitler Sözleri

Yahudilerin büyük adamları, ancak insanlığa ve uygarlığa karşı açtıkları yıkım mücadelesinde büyüklük sıfatını kazanmışlardır. 


Tanrı beni halkıma hizmet etmek ve onu korkunç sefaletinden kurtarmakla vazifelendirdi. 


  • Yaşama hakkın mücadele gücün kadardır. 

Türkiye Büyük Meclisi’ne ve Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkanı Atatürk’ün ölümü üzerine en derin üzüntülerimi bildiriyorum. Büyük bir asker, dahi devlet adamı ve tarihi bir şahsiyet kayboldu. Yeni Türkiye Cumhuriyeti ile nesilden nesile devam edecek büyük bir anıt oluşturdu.


Adolf Hitler Sözleri

Ordu, genç ve acemi erin dikkatini, kendi daracık düşüncesinden kurtarmalı ve bu gence kendi milletinin ufkunu kazandırmalıdır. 


Yahudiler, bu dünyada yaşayan milletler üzerinde Marksizm sayesinde bir zafer kazanacak olurlarsa, kazandıkları başarı ancak insanlığın cenaze merasimi olur. https://www.sozlervadisi.com/ozlu-sozler/adolf-hitler-sozleri.html


Vatanın uğradığı felaketler karşısında, kişisel acı ve sıkıntılarımın hiçbir önemi yoktur. 


Zayıfa acımak doğaya ihanettir. 


Yahudi tam bir asalak tiptir. Hep de böyle kalacaktır. Verimli bir toprak, Yahudi’yi cezbedince oraya ayrık otu gibi yayılıverir. Yahudi nereye yerleşirse, oradaki verimliliğin uzun ya da kısa sürede yok olup gittiğini görürsünüz. 


Uluslararası ilişkilerde bir millet, ilelebet var olma duygusundan kesin bir şekilde uzaklaştığında, ‘faal bir müttefik’ olmaktan çıkar ve böylece sozlervadisi.com tutsak millet seviyesine düşer, ülke bir sömürgeye mahsus kaderle baş başa kalır. 


Sayfalarımız >>> Eflatun Platon Sözleri

İlginizi Çekebilir  Sezai Karakoç Sözleri , Sezai Karakoç Cümleleri , Sezai Karakoç Sözleri Aşk

Silahınız ne kadar tesirli olursa olsun, eğer onu harekete geçirecek veya kullanacak olan kimsede onu kullanacak ruh yoksa o silahınız bir metalden başka bir şey değildir. 


Yahudi kendisine özgü www.sozlervadisi.com silâhlarla savaşır. Bu silâhlar yalandır, iftiradır, zehirlemedir. O, nefret ettiği milleti, kanlı bir biçimde yok edinceye kadar mücadeleyi hızlandırır.


Tarih asla kurumayan bir kaynaktır. Şartlara göre bazen unutulmuş görünse de o, yavaş bir sesle yeni bir gelecekten söz ederek kutsaliyetinin varlığını ispat eder


Versay Antlaşması’nı imzalayanların bakışları altında silahsız bırakılan ve hayatını sürdürmek zorunda olan milletimiz, içerideki düşman sürüleri yok edilmedikçe ve karakteri, yaradılışı itibariyle bozuk olan ve otuz altın karşılığında her şeye ve herkese hıyanet edebilen Yahudi güruhu temizlenmedikçe, teknikle hiçbir hazırlanma tedbirleri alamaz. 


Propagandanın görevi, kişiyi ilmî olarak bilgi sahibi yapmak değildir. Onun görevi kitlelerin dikkatini belli olaylar, şartlar ve benzeri objeler üzerine çekmektir. 


Tarih, ibret ve ders almak için okunur ve araştırılır. Bu tür bir araştırmayı yapamayan kimsenin, kendisini siyasi lider olarak görmesi mümkün değildir. Tarihini bilmeyen bir kimse, kendisinin lider olduğunu bırakın söylemeyi, aklından bile geçirmesin. 


Yaşamak isteyenler bırakın savaşsınlar ve bu mücadele dünyasında savaşmak istemeyenler, yaşamayı hak etmezler. 


Savaş, Yahudilerin toptan ortadan kalkmalarıyla son bulacaktır. Milletlerin bu azılı düşmanının, bu hilekârın son saati çalacak ve yüzyıllardan beri oynadıkları o iğrenç oyun son bulacaktır! 


  • Zorlama ancak zorlama ile, dehşet ancak dehşet ile yok edilebilir! 

Toplumsal faaliyetin hedefi, hiçbir zaman insanları kandıran geçici mutluluk olmamalıdır. Aksine, toplumun gerilemesine sebep olan yoksullukları ortadan kaldıracak yöntemlere sahip olunmalıdır. 


Adolf Hitler Özlü Sözleri

Tedhiş ancak tedhiş ile yok edilir, dünyada yalnız cüretkar ve azimli kimse her zaman galip gelir.


Özgürlüğe giden bir yol var, ve kilometre taşları: İtaat, çalışmak, dürüstlük, düzen, temizlik, doğruluk, özveri ve vatan sevgisi.


  • Siyasetçiler halkın o anki desteğini alabilmek için gelecekle ilgili büyük projelerden bile vazgeçerler. Kendileri daima ülkeden daha önemlidir. Onların kuş beyinleri geleceğin önemini kavrayamaz.

Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Bunu yaparsanız, kendinize hakaret edersiniz.


Adolf Hitler Ağır Sözleri

Nasyonal sosyalist devrim, bir devrimci olarak tanımlandığında, haddinden fazla işlem yapar. Anarşi tam yol olmamalıdır, kalıcı bir fenomen olarak hiçbir devrim yoktur.


Millî olmayan bir hükûmet milleti her vasıta ile felâkete götürdüğü zaman, bu milletin her ferdinin millî duygulara kapılarak isyan etmesi hak değil, millî bir görev olur.


Ordu, bir milletin en kuvvetli okuludur. O milletin düşmanlarının bütün kinini ordunun üzerine çevirmesinin sebebi de budur. Ordu iftiraya uğrarken, düşmanlıklara hedef gösterilirken aslında aşağılık heriflerin hepsine korku verir


Toprak insanlar üzerine nasıl tesir eder­se etsin, bu tesirin sonuçları ona maruz ka­lan çeşitli ırklara göre değişik olacaktır. Hayat alanının verimsiz oluşu bir ırkı da­ha çok çalışmaya, büyük işler yapmaya sevk eden bir iğne olur. Bir başka ırka ise sefalet getirir. Milletlere gelecek dış etki­ler onlara kabiliyetlerine göre tesir eder. Bazılarını açlığa sürükler, bazılarını ise gayretli çalışmaya.


Saldıran galip gelmek istiyorsa, savunandan daha dahiyane hareket etmelidir.


Tabiatın kanunu siyasi sınırlar tanımaz


Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur, haklı olsa bile.


Sayfalarımız >>> Sultan Alparslan Sözleri


Sevgili Alman işçileri, ben sizlerin arasında büyüdüm, sizlerle birlikte direndim. ve özellikle son 4 buçuk yıldır sık sık sizleri ziyaret ettim, aranızda bulundum. Bu büyük işe girişirken bize gereken cesareti entelektüeller vermedi. Aksine, dürüstçe söylemeliyim ki ben bu cesareti Alman çiftçisi ve işçisinden aldım, onlara teşekkür ediyorum.. https://www.sozlervadisi.com/ozlu-sozler/adolf-hitler-sozleri.html


Seçim yolu ile büyük bir adam bulup çıkarmak, bir iğnenin gözünden deveyi geçirmek kadar zordur.


Bir cismin düşüşünün yüksekliği daima son durumu ile başlangıçtaki durum arasındaki mesafe ile ölçülür. Milletlerin ve devletlerin durumu da böyledir. Durum -dahası ilk yükseklik- bu yüzden kesin bir önem kazanır. Eğer düşen nesne ortalamanın üstündeyse derin düşüş veya çöküşü açık olarak görmek mümkün değildir. Bunun içindir ki imparatorluğun yıkılması düşünen veya hissetme yeteneğine sahip olan kimselere oldukça acı ve müthiş gelir.


Şu husus özellikle bilinmelidir ki; bir yandan değerli kafalar, aciz, basit yapılı gevezelerin haysiyetsiz sekreterleri olmaktan kendilerini alıkoyarlar ve öte yandan da çoğunluğun, yani ahmaklığın temsilcileri değerli bir şahsa kin beslerler


O sonradan görme aşağılık bir gün acı ile beraber can verecek ve o aşağılık can verirken Tanrı onunla beraber olmayacak. Çünkü Tanrı bir komünistin yanında yer alacak kadar aptal değildir.


Milletini seven bir kimse, bu sevgisini ancak milleti için göze almaya ve katlanmaya hazır olduğu fedakarlık ve dayanıklılıkla ispat edebilir. Yalnız çıkar peşinde koşan bir milli duygu, söz konusu olamaz.


Ne hayal gücü, ne hayal, ne de istidatın olmadığı yerde enternasyonalist olmaktan başka çare kalmıyor.


  • Ordu, aslında çağdaş bir devletin en ihtiyaç duyduğu varlığı ortaya çıkartıyordu. Bu varlığın adı insandı.

Liderlik sanatı kitlelerin dikkatini tek bir düşmana odaklamaya ve hiçbir şeyin bu dikkati dağıtmamasını sağlamaya bağlıdır.


Kişisel hürriyete tanınan hak, ırkı kurtarmak görevi karşısında ikinci planda kalır.


Özlü Sözler kategorisinde  en güzel Adolf Hitler Sözlerini hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Dostoyevski Sözleri , Nazım Hikmet Anlamlı Sözleri

Share this:

Facebook Yorumlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here