Ahmet Yesevi Sözleri

Ahmet Yesevi Anlamlı Sözleri

Taɾihte bilinen ilk büyük Tüɾk mutasavvıfı ünvanını taşıɾ. Yesevîlik adı veɾilen tasavvufî akımının mimâɾı olan “Hazɾet-i Tüɾkistan” nâmıyla da meşhuɾ “Hâce Ahmed Yesevî” müɾşîdi Hâce Yûsuf el-Hemedânî gibi Hanefî biɾ âlimdiɾ. İşte sizlere sayfamız da en güzel Ahmet Yesevi Sözleri..

Ahmet Yesevi Sözleri yazımız da; Ahmet Yesevi sözleri kısa, Ahmet Yesevi sözleri yeni, Ahmet Yesevi sözleri resimli, Ahmet Yesevî sözleri eserleri, Hoca Ahmet Yesevi sözleri, Hoca Ahmet Yesevi sözleri duası yer almaktadır.

Ahmet Yesevi Kimdir

Karahanlılar döneminde, Türkistan’ın Sayram şehrinde doğmuştur. Yesevilik tarikatının kurucusudur. Şair ve ilk Türk mutasavvıflardandır. Tam adı Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî’dir. Ahmet Yesevi, Yesi ve Buhara şehirlerinde medrese tahsili görmüş ve din ilimlerinin yanında tasavvufu da öğrenmiştir. Arslan Baba, Ahmet Yesevi’nin ilk hocasıdır.

Ahmet Yesevi Özlü Sözleri

Ahmet Yesevi Özlü Sözleri

Ahmet Yesevi’nin öğretileri Orta Asya’ya hızla yayılmış, İran’a ve daha sonra Anadolu’ya kadar nüfuz etmiştir. Ahmet Yesevi’ye Türkistan’ın manevi büyüğü manasında kullanılan “Pir-i Türkistan” yada “Hazreti Türkistan” denmiştir.hmet Yesevi ilk tasavvuf şairlerindendir. En önemli eseri olan Divan-ı Hikmet adlı tasavvufi eserinde ahlaki, dini öğütler içeren hikmet adlı şiirleri ve sözleri yer alır. Ahmet Yesevi, Peygamberin 63 yaşında vefat etmesinden dolayı, 63 yaşına geldiğinde yer altında bir odada yaşamaya başlayıp, vefatına kadar ibadetle meşgul olduğu rivayet edilir.Hoca Ahmet Yesevi vefatından sonra da kendinden sonra gelen dini akımları ve önemli kişileri etkilemiştir. Yesi’deki türbesi, Emir Timur tarafından yaptırılmıştır. Bu türbe 2002 yılında UNESCO tarihi eserleri arasına girmiştir.

Ahmet Yesevi Sözleri

Himmet, yardım kuşağını sıkı sıkıya beline sarmayan insan, dünyâya meyl ve muhabbetten kurtulamaz. Allah yolunda göz yaşları dökerek ağlamadıkça, Allahü teâlâya âit ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda ilerlemesi mümkün değildir. / Ahmet Yesevi

Gariblere merhamet etmek, Resûlullah?ın sallallahü aleyhi ve sellem sünnetidir. Nerede bir garib görsen, ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır. / Ahmet Yesevi

Akıllı ve uyanık bir kimse isen, dünyaya gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meylettirirse, seni emri altına almış demektir. Bundan sonra felaketten felakete sürüklenirsin de hiç haberin olmaz. / Ahmet Yesevi

Ahmet Yesevi Sözleri

Ahmet Yesevi Sözleri

Diri ölmek aşıkların sünnetidir. / Ahmet Yesevi

Kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, tezgahtaki sanatkar; fenalık düşünmeye vakit bulamaz. / Ahmet Yesevi

Ey dostlar! Sakın ha cahil olanlarla dostluk kurmayınız. / Ahmet Yesevi

Günahlar sebebiyle, paslanan gönüllerin kurtuluşu Allahü teâlâya çok tövbe, istigfâr etmek, her zaman Allahü teâlâyı düşünmek, O?nun râzı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman O?ndan gâfil olmamakla mümkündür. / Ahmet Yesevi

İslâmiyetin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse, insanı Allahü teâlâya kavuşturan yolda ilerleyemez. Gönlü ve kalbi ile dünyâ sozlervadisi.com düşünce ve işlerinden sıyrılıp, yalnız Allahü teâlâya yönelmedikçe, hakîkat meydanında bulunmak mümkün değildir. Bunlar hakkı idrâk edip, anlayıp bilmekten uzaktırlar. / Ahmet Yesevi

Ahkâm-ı İslâmiyyeyi, İslâmî hükümleri tam bilmiyen, tatbik etmeyen bir kimse, evliyâlık yolunda bulunmağa kalkarsa, bunun îmânını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar, sonra da evliyâlık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hattâ kendisinde bâzı hâllerin meydana çıktığını zanneden kimseler bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin rahmânî olduğunu zannederler. Halbuki bunlar, abdestte, namazda, alış-verişte bir takım noksanlarının bulunduğunu ve yiyip içtiklerinin haram olduğunu bilmezler. Kendisinde var zannettiği o hâller, şeytanın oyunudur. Şeytan onu idâresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte, o ise velî olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahttırlar. / Ahmet Yesevi

Sayfalarımız >>> Fuzuli Sözleri

Gönlünde Allahü tealanın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Bunlar halk içinde Hak ile olurlar. Bir an Allahü tealayı unutmazlar. / Ahmet Yesevi https://www.sozlervadisi.com/ozlu-sozler/ahmet-yesevi-sozleri.html

Gönlü kırık, zavallı ve garib birini görürsen, yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme. / Ahmet Yesevi

Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsvâ olmuştur. Artık, yatıp kalkarken onun yoldaşı şeytandır. / Ahmet Yesevi

Ey dostlar! Bir kimse, Allahü teâlânın aşkı ile yanıp yakılarak, bu denizde çok usta bir dalgıç olmadıkça, bundan çok daha derin olan vahdâniyet denizine giremez. Ona girmek için çok usta ve dikkatli bir dalgıç olmak gerekir. / Ahmet Yesevi

Malının çokluğu dillere destan olan Kârûn bile, malının hayrını, faydasını göremedi. Nihâyet toprak altında yok olup gitti. / Ahmet Yesevi

Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalb kırmak, Allahü tealayı incitmek demektir. / Ahmet Yesevi

Gönlü kırık zavallı ve garip birini görürsen, yarasına merhem koy, yoldaşı ve yardımcısı ol. / Ahmet Yesevi


Özlü Sözler kategorisinde en güzel Sabahattin Ali Sözleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Aziz Nesin Sözleri Sezai Karakoç Sözleri 

Share this:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.