Hacı Bektaş Veli Özlü Sözleri , Hacı Bektaşı Velinin Ders Verici Sözleri

0
818
views
Hacı Bektaş Veli Sözleri

Hacı Bektaş Veli, Ahlak temeli üzerin de etkisini sürdürmüş, Türk dünyasının önemli zatlardan biri olmuş ve Anadolu tasavvuf düşüncesiyle damga vurmuştur tarihe ve şimdi milyonlarca seveni tarafından örnek alınmaktadır.

Hacı Bektaş Veli özlü sözleri yazımıda ; Sayfamızda Hacı Bektaş Veli Kısa Anlamlı Sözlerini okuyacaksınız. Hacı Bektaş Veli Özlü Sözleri ve Hacı Bektaşı Velinin Ders Verici Sözlerinden ders alacağımızı düşünmekteyiz. Hacı Bektaş Veli Sözleri Hoşgörü adına söylediği sözleri bulacaksınız.

Yorum yaparak Hacı Bektaş Veli konusuna katkıda bulunabilirsiniz.

Hacı Bektaş Veli Kimdir Kısa

Gerçek ismi, Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olan , Hacı Bektaş-ı Veli Horasan’ın Nişabûr şehrinde 1281 senesinde dünyaya geldi.

İlk eğitimini Şeyh Lokman-ı Perende’den aldı. Lokman-ı Perende, Ahmed-i Yesevi’nin halifelerinden olup, zahir ve batın ilimlerinde derin bilgilere sahipti. Bektaş Veli Lokman-ı Perende’nin gözdesiydi. Hacı Bektaş-ı Veli, eğitimini bitirdikten sonra Anadolu’ya geldi. Kısa zamanda tanınarak önemli talebeler yetiştirdi. Kendisinin de bağlı olduğu “Ahilik Teşkilatı” ile, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Anadolu’da sosyal yapının gelişmesinde büyük katkılarda bulunmuştur.

Hacı Bektaş Veli Özlü Sözleri

Hacı Bektaş-ı Veli, hayatının büyük bir kısmını Sulucakarahöyük’te sürdürdü.  1338 senesinde vefat eden Hacı Bektaş-ı Veli’nin mezarı, Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktadır.

Hacı Bektaş Veli’nin Soy Ağacı

İmam Ali
İmam Hüseyin
İmam Zeynelâbidîn
İmam Ca’fer Sadık (1)
İmam Mûsa Kâzım
Es-Seyyid İbrahim El-Mükerrem El-Mücab
Es-Seyyid Hasan El-Mücab
Es-Seyyid Muhammed
Es-Seyyid Mehdî
Es-Seyyid İbrahim
Es-Seyyid Hasan
Es-Seyyid İbrahim
Es-Seyyid Muhammed (2)
Es-Seyyid İshak
Es-Seyyid Mûsa
Es-Seyyid İbrahim Es-Sânî
Es-Seyyid Hacı Bektaş Veli (3)

Hacı Bektaş Velî’nin Sohbetleri

Eline, diline, beline sahip ol! Îsâr etmek (yemeyip yedirmek, giymeyip giydirmek) dostluktur. Muhabbeti açığa vurmak nezâkettir. Kötülüğe karşı iyilik yapmak insanlıktır. Sevgi kalbin hayatıdır. Kur’an âşıktan maşûka bir mektuptur. Yüce Allâh’ın rızâsını kazanmak ve Hazret-i Mustafâ’ya (sav) tabi olmak, Kur’ân’ın emridir. Kimsenin ayıbını arama! Kendi ayıbını görür ol! Âşıkların sözü, sohbeti hakîkî maşûktan (Hakk’tan) başkası değildir. Derviş tüm zamanını Allah ile geçirmeli, ondan doğan her nefes, Hakk’ı anarak tükenmelidir. Hiçbir zaman şöhret arama; şöhret afettir. Soya, sopa rağbet etme! Affet ki; seni de affetsinler. Düşman hakîr olsa da, hor tutma! Halkla mücadele etme! Hiçbir kimseyi küçümseme! İncinsen de; incitme! Bir insanın gönlünü yaralamak cellatlıktır. Herkese şefkat gözü ile bakmalısın. Evliyânın makâmı odur ki; yetmiş iki milleti kabul eder ve herkese duâ ve himmetle yardım eder. Allâh’ın velîsi, kendi zamanının Nûh’udur. O’nun yardımı, Allâh’ın kullarını tufan belâsından koruyan gemidir. Îmânın örtüsü perhizdir. Ziyneti hayâdır. Gıdası vifâk (birlik ve beraberlik)tir. Derviş gece ve gündüz nefsiyle ve şeytanla savaşmalıdır. Ayrılık gütmek yanlıştır. Topluluğa ait kimseye, haksız ayrılık haramdır. Topluluk, haklı beraberlikle ayakta durur. Doğruluk göster; yalanla uyuşma! Doğruyu söylemekten geri durma! Derviş sözlerinde ve davranışlarında doğru olmalıdır. Sorulmadan söyleme; çağırılmadan gitme! Susucu olmak namusluluktur. Kimseden kimsenin sırrını isteme! Kimseye hizmet buyurma! Dünya ile, onun izzeti ve devleti ile gururlanma!

Hacı Bektaş Veli Özlü Sözleri

Okunacak en büyük kitap insandır .


Dünyada ne varsa; heIaI, haram, temiz ve pis hepsi din isIam iIe biIinir.


  • Özünü biIirsen özürden kurtuIursun.

Özünde ve sözünde temiz olmayanların, imanı tam değildir.


Hacı Bektaş Veli Anlamlı Sözleri

Bir olalım, iri oIaIım, diri oIaIım. İri = büyük diri = güçIü, canIı


Ara, bul.


İlim beşikte başIar, mezarda biter.


Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda bülbüller sevke geIir güI acar bağımızda hırsIar kinIer yok oIur aşkIa meydanımızda asIanIarIa ceyIanIar dosttur kucağımızda.


En yüce servet iIimdir .


Sayfalarımız >>> Alevi Sözleri


İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.


Abdal, Hakk’a hayran olandır.


Sen seni bilirsen yüzün hudâ’dir; sen seni biImezsen, hak şenden cudâdir.


Allah’ın sakının dediğinden sakınmak gerekir. Sakınmamak, ona inanmamaktır. İnsan oIanIar, kendiIerini biIeIer ve aIIah’ın yasakIarından sakınaIar.


Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.     


Mârifet ehlinin iIk makamı edeptir .


Madde karanlığı, akıI nûru iIe; cehâIet karanIığı, iIim nûru iIe; nefis karanIığı marifet nûru iIe; gönüI karanIığı da aşk nûru iIe aydınIanır.


  • Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.

Biz incinmeyi, incitmeye tercih ederiz.


Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.


Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.


Dili, dini, rengi ne oIursa oIsun, iyiIer iyidir.


Allah iIe gönüI arasında perde yoktur.


Eline, beIine, diIine sahip oI.


Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz.


İnsanın cemâli sözünün güzeIIiğidir.


Benim kâbem insandır .


Murada ermek sabır iIedir.


Her ne ararsan kendinde ara.


Araştırma açık bir sınavdir.


Hararet nardadır, sacda değiIdir. Keramet baştadır, tacda değiIdir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs’de mekke’de hac’da değiIdir.


Hiç bir miIIeti ve insani ayıpIamayınız.


İnsanın gerçek güzeIIiği, sözünün güzeIIiğidir. 


Dil mızraktan, daha derin yaralar.


Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.


İbadetin yeri başkadır, işin yeri başkadır.


  • İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir.

Düşünce karanlığına ışık tutanIara ne mutIu.


Çalışmadan geçinenIer bizden değiIdir.


Hacı Bektaş Veli Hoşgörü Sözleri

Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et.


Murada ermek sabır iledir.


Erkek dışı sorulmaz, muhabbetin diIinde. Hakk’in yarattığı her şey, yerIi yerinde. Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok. NoksanIık da, eksikIik de; senin görüşIerinde. https://www.sozlervadisi.com/ozlu-sozler/haci-bektas-veli-ozlu-sozleri.html


  • İlimden gidiImeyen yoIun sonu karanIıktır.

Her kişiyi, üç yüz aItmış meIek korur. Bunca meIek arasında kendini yaInız sanıp edepsizIik ahIâksizIik edersin de sen, kendin gibi kişi yanında edepsizIik etmezsin. Hani senin meIekIere inandığın. 


Hacı Bektaş Veli Edep Sözleri

Dikkat et, Iokma seni yemesin, sen Iokmayı ye!


Mârifet, nefsi siImek değiI, biImektir.


Nebiler, veIiIer insanIığa tanrının bir hediyesidir.


Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.


Çalışan insan kötülük düşünmez.


En büyük keramet çalışmaktır.


Elden gelen her iyiliği, herkese yapınız.


Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.


Göze nur gönülden gelir.


Kadınlarınızı okutunuz, kadınları sozlervadisi.com okumayan millet yükselemez.


Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.


Kibrin aslı şeytan, tevazuunun aslı Rahman’dır.


  • Kanaatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.

Hak güneşten daha zahirdir.


Ariflerin içinde, murdar nesne (kötülük) eğlenmez.


Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.


BiIimIe gidilmeyen yoIun sonu yoktur.


Sayfalarımız >>> Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela


Kendini tanımayan, Yaratan’ı da bilemez.


Düşmanınızın bile, insan olduğunu unutmayınız.


Hakk’a erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.


İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.


Hakikatin ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir. 


Kendine ağır geIeni başkasına yapma!


İman bir hazine, iblis bir hırsız, akıI ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız hazineyi çaIar.


Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.


Adalet her işte, Hakk’ı bilmektir.


Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.


İslâm’ın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü bilgi; bilginin özü akıldır.


  • Hamı pişiremezsen bari pişmişi ham etme.

Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.


Özlü Sözler kategorisinde  en güzel Hacı Bektaş Veli Özlü Sözlerini hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız;  Cemal Süreya Sözleri , Hz. Ali Anlamlı Sözleri

Share this:

Facebook Yorumlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here