Hüseyin Nihal Atsız Sözleri

Hüseyin Nihal Atsız Sözleri

Hüseyin Nihal Atsız ülkemizin fikir hayatında önemli bir yere sahiptir. Türk dünyasına tek bir gözle bakan yazar milliyetçi kimliğiyle tanınmıştır. Şiir, roman, öykü ve araştırma alanlarında eserler vermiştir. Türkçülük akımının en önemli temsilcilerindendir. İşte bu büyük insanın söylemiş olduğu sözleri sizlerle paylaşırouz.

Hüseyin Nihal Atsız Sözleri yazımız da; Nihal Atsız sözleri Türkçü, Atsız sözleri aşk, Türkçülük sözleri, Hüseyin Nihal Atsız ergenekon, Hüseyin Nihal Atsız sözleri bu ülke, Nihal Atsız sözleri şiirleri bulunmaktadır.

Hüseyin Nihal Atsız

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Hüseyin Nihal Atsız 12 Ocak 1905 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Sultanisini bitirmiştir. 1930 yılında Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur.

1933 yılından 1952 yılına kadar edebiyat öğretmenliği ve kütüphanecilik görevlerinde bulunmuştur. 1944 yılında Irkçılık – Turancılık davasından tutuklanan Hüseyin Nihal Atsız 1945 yılında serbest kalmıştır. 1964 – 1975 yıllaı arasında Ötüken dergisini çıkarmıştır. Burada yayımladığı yazılar nedeniyle 1973 yılında bir kez daha cezaevine girmiştir.

1974 yılında özel bir afla serbest kalmıştır. Hüseyin Nihal Atsız İstanbul’da 11 Aralık 1975 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Hüseyin Nihal Atsız ülkemizin fikir hayatında önemli bir yere sahiptir. Türk dünyasına tek bir gözle bakan yazar milliyetçi kimliğiyle tanınmıştır. Şiir, roman, öykü ve araştırma alanlarında eserler vermiştir. Türkçülük akımının en önemli temsilcilerindendir. Yazdığı eserlere baktığımızda bu özelliği kanıtlanmaktadır. Türkçülük akımını destekleyen Hüseyin Nihal Atsız Atsız Mecmua, Orhun, Orkun ve Ötüken gibi dergileri çıkarmış ancak burada yazdığı düşüncelerinden dolayı iki kez hapse girmek zorunda kalmıştır.

Hüseyin Nihal Atsız Sözleri

İlim ve hakikat, siyasetin oyuncağı olamaz.


İnsan meziyet sahibi olmaya mecburdur.


Hakkımızı, atalar mirasını istiyoruz. Alacağız da.


Türklük ve Türkçülük ebedidir.


Hüseyin Nihal Atsız Sözü

Hüseyin Nihal Atsız Sözü

Milletler fedakar fertlerin çokluğu nisbetinde yükselir.


Türk’ü, gerçek olarak, Türk’den başkası sevemez.


En büyük kahramanlığı yapsanız bile en küçük karşılığını beklemeyiniz.


İstek ve inanç, her güçlüğü devirir.


Biz Türküz. Tarihimize ve en yakın mazimize dayanarak Türküz der ve bundan haklı bir iftihar duyarız.


Dinin bir ruh ihtiyacı olduğunu bilim kabul etmiştir.


Fedakarlık insanları da, milletleri de asilleştirir, kahramanlaştırır.


Bir millete, geçmişini unutturmak, onu yok etmenin ilk şartıdır.


Yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya gelmek hüner değildir.


Dün tembelliğinden bahsolunan bu millet, kendine göre en ağır vergileri ödeyen millettir.


Biz bin yıl sonrasına hitap ediyoruz.


Bir milletin yürütücü kuvvetine “ülkü” denir.


Dil, bir milletin en değerli malıdır.


Sayfalarımız >>> Öz Ülkücü Sözleri


Bana göre Ticanilik, Nurculuk, yobazlık, komünizm ve partizanlık gibi hastalıkların sebepleri, milli ülküden yoksunluktur.


Büyümek istemeyen bir millet küçülmeye mahkumdur.


Ülküsüz topluluk ye!rinde sayan, ülkülü topluluk yürüyen bir yığındır.


Gittikçe uyanan milli şuur karşısında gafiller ve hainler, Türk milletini daha çok aldatamayacaklardır. Kızıl elmanın yolunu kapatamayacaklardır.


Dil; bir milletin sembolüdür. O milleti bir arada tutan ve yok olmasını engelleyen biricik faktördür.


Milletleri millet yapan, uğrunda ölecekleri yüksek ülkülere bağlanmış olmalarıdır.


Emperyalizm bir milletin başka milletleri hükmü altına alması demektir.


Gerçekten Türkçü olmak kolay değildir. Her önüne gelen Türkçü olamayacağı gibi, her Türkçüyüm diyen de Türkçü olamaz.


Her iman ahlaka yürüyeceğine göre, Türkçülük’de de sağlam bir ahlakın bulunması birinci şarttır.


Yaşayıp yükselmek, ahlaklı ve iradesi sağlam milletlerin hakkıdır.


İlk düşüneceğimiz şey: Türkiye’de Türk Kültürü’nü hakim kılmak, yabancı tesirleri silkip atmaktır.


Dünyaya yayılmaya çalışmak, dünyadan silinmek korkusunun tepkisidir.


Hem duyguya, hem de düşünceye dayanan milli şuur, bir milletin manevi kuvvetlerinden en önemlisidir.


İktisadi doktrinler çabuk değişir, değişmeyen prensipler, milliyetçilik prensipleridir.


Nihal Atsız Sözleri

Türkler hem ahlaklı, hem de iradeli bir millettir. Zaten bu ikisi, çok kere birlikte bulunur


Bize bir gençlik lazımdır. Temelinde cehalet, duvarlarında riya, tavanlarında dalkavukluk bulunmasın.


Bizim için önemli olan, dost kılıklı yabancıların milli ülküyü güya milli çıkar adına baltalamasının önüne geçmektir.


Bir millet için, büyümekten korkmak kadar ölümcül düşünce olamaz.


Hüseyin Nihal Atsız Özlü Sözleri

Hüseyin Nihal Atsız Özlü Sözleri

Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir.


Yabancı hakimiyetler altında kırılan, sürülen milyonlarca ırkdaşımızın bulunması bize vazifemizin büyüklüğünü ve şerefini hatırlatsın.


Ahlak, millet yapısının temelidir. O olmadan hiç bir şey olmaz.


Barış, savaşın başka metotlarla devamı ve silahlı savaşa hazırlığın ayrı bir şeklidir.


Sayfalarımız >>> 3 Mayıs Türkçülük Günü Mesajları


Bir topluluktan müşterek ülküyü kaldırın, insanların hayvanlaştığını görürsünüz.


Büyük adam hususi hayatında da yüksek ve temiz olan adamdır. Bir takım meziyetleri bulunan bir rezil hiç bir zaman büyük değildir.


İki millet arasındaki gerginlik ikisi arasında kalmıyorsa bunun sebebi, o ikisi arasındaki savaş sonunda doğacak durumun şu veya bu milletleri de başka açılardan ilgilendirecek nitelik taşımasıdır.


Türk Milleti, üç bin yıldan beri vardır. O’nun varoluşu, büyüklüğü, gücü, tarihe damgasını vuruşu, yalnız milli karakteriyle mümkün olabilmiştir.


Yalnız kazancımızı, midemizi, maddemizi düşünmeyelim. Bunu hayvanlar da yapar. Daha çok manaya, düşünceye, ülküye dönelim. İnsanlık budur


Ümit, en sonra terk olunan şeydir.Ümitlerimiz kırık değildir. Uğrunda çalışanlar, ızdırap çekenler, ölenler bulundukça Türkçülük mutlaka zafer olacaktır.


Kendimize dönelim. Ahlak, edebiyat, musiki, giyim, zevk, yemek, eğlence, hukuk, aile, adet, anane ve her şeyde milli olalım.


Ülküler, gerçekle hayalin karışmasından doğmuş olan, düne bakarak yarını arayan, milletlere hız veren ve uğrunda ölünen büyük dileklerdir.


Bir millet, büyümek ve iş yapabilmek için kendisinin büyük bir millet olduğu inancını duymalıdır.


Eskiden Türkler arasında bir ayrılık konusunda Sünnilik-Şiilik meselesi de artık bahis konusu sayılmaz. Bunların hepsi Müslüman Türk‘dür ve Müslümanlığı anlayıştaki içtihat farkları, artık Türkler arasında ikilik doğuramaz.


Ülkü yolunda yürüyen milletler başka milletleri hem korkutur, hem kendisine hayran bırakır.


Nihal Atsız Özlü Sözleri

Milattan önceki yüzyıllarda Hunlar, çocuklarını, topluma faydalı olabilecek bir terbiye ile yetiştirirlerdi. Topluma faydası dokunmayacak kadar yaşlanmış olanlar ise intihar ederlerdi.


Milletimiz ne fedakarlıkta, ne millet severlikte, ne yaratıcılıkta ve ne de müminlikte hiçbir milletten geri değil ve hatta ileridir.


Herkes barıştan söz ettiği halde herkes savaşıyor. Çünkü herkes kendi yarınını, öbür gününü, daha uzak geleceğini emniyete almak istiyor. Çünkü kimse kimseye güvenmiyor. Çünkü herkes birbirinden korkuyor.


Bize yalnız dans etmesini, iyi giyinmesini, kur yapmasını ve aşık olmasını bilen gencin lüzumu yoktur. Bize bugün mesleğinde usanmadan çalışacak, yarın hudutta göz kırpmadan ölebilecek genç lazımdır.


Hüseyin Nihal Atsız Ülkücü Sözleri

Hüseyin Nihal Atsız Ülkücü Sözleri

Ahlakın meydana gelmesinde en önemli sebep soydur. Bir toplumun ahlakı, soyunun karışması ile değişebilir.


Haritalarda ırkımızın yaşadığı yerlere baktık, milletimize fenalık edenleri tarihte okuduk ve milli kini ateşten damgalar gibi kalbimize yazdık.


Milleti yapan unsurlardan biri de din olduğuna sozlervadisi.com göre, Türkler‘in dini üzerinde de durmaya mecburuz. Hiç şüphe yok ki, Türkler‘in dini müslümanlıktır. Eski dinimiz olan Şamanlık’dan da bazı unsurlar alarak bir Türk müslümanlığı haline gelen bu din, on yüzyıldan beri bizim milli dinimiz olmuştur.


Komünistlikten hüküm giymiş olanlar, Türk Milliyetçiliği’nin kökünü kazımak için kampanya açmış olan partiler, İslam beynelmilelciliği davası güdenler de hep milliyetçi olduklarını söylerler. Türkçülük bu türlü eksik ve yanlış milliyetçiliklerin hepsini reddeder.


Dün sultanlara taptığı zannolunan bu millet, milli mevcudiyetini tehlikede görünce bir kumandanın emri altına girmiş, hayatını ortaya atarak istiklalini ve istikbalini kazanmıştır.


Sayfalarımız >>> Alparslan Türkeş Sözleri


Yerinde kullanıldığı zaman bir hastayı diriltecek olan ilaç, yanlış kullanılırsa insanı öldürebilir. O zaman suç ilaçta değil, yanlış kullanandadır.


Dünyadaki bütün milletler, yabancı devlet hakimiyetinde kalan soydaşlarını kendileriyle birleştirmek için silahlı ve silahsız savaşlar yaparlar. Bunun adı emperyalizm değildir, irredantelizmdir ki makbul bir davranıştır. https://www.sozlervadisi.com/ozlu-sozler/huseyin-nihal-atsiz-sozleri.html


Türkçülük dün bir kaynaktı, bugün bir çaydır. Yarın coşkun bir ırmak olacak ve önünde yabancı duygu ve düşüncelerden gelen bütün engeller yıkılacaktır. – Türkçülük insanlara hiç bir vaatte bulunmuyor, maddi veya manevi bir şey vermiyor. Yalnız istiyor… Fedakarlık ve feragat istiyor.


Eski topraklarımızı kurtarmak isteğimiz emperyalizm ise emperyalistiz. Türkistan’ı, İdil-Ural’ı, Azerbaycan’ı, Kafkasya’yı, Kırım’ı ve Türkler‘in yaşadığı başka yerleri is!temek emperyalizm ise kutlu bir düşüncedir.


İnsanları insan yapan, büyük bir düşüncenin ardından koşmalarıdır. İnsan, şeref için ve muhteşem saydığı bir gaye için ölmesini bilen yaratıktır.


Maddileşmiş bir insan vatan için ölür mü? Bencil bir insan muhtaçlara yardım eder mi? Milletine inanmayan bir adam yabancı ile işbirliği yapmaz mı? Erdemi gülünç bulan birisi çalıp çırpmaz mı?


Bir gün ülkede milliyetçi geçinen politikacılar, yöneticiler, sanatçılar, aydınlar hiç bir çıkar kaygısına düşmeden, yiğitçe, korkusuzca Türkçü söylemlerde, Türkçü tavırlarla milletin karşısına çıkarlarsa o gün Türkçülük büyük bir utkuya yaklaşır.


Özlü Sözler kategorisinde en güzel Hüseyin Nihal Atsız Sözlerini hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Muhsin Yazıcıoğlu ’ na Güzel Sözler , Atatürk İçin Söylenmiş Özlü Sözler 

Share this:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.