Hz. Fatıma Sözleri

Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’in çok sevdiği kızı Hz Fatıma adına hazırladığımız sayfamız da günümüze kadar gelen Hz Fatıma Sözlerini bir araya getirmeye çalıştık.

Hz Fatıma Sözleri yazımız da; Hz Fatıma ile ilgili hadisler, Hz Ali nin eşine söylediği güzel sözler, Peygamberimiz ve Hz Fatıma, Hz fatıma’nın özellikleri, Hz Ali nin Hz Fatıma ya son sözleri, Hz Fatıma şefaat yer almaktadır.

Hz Fatıma Kimdir

Hz. Muhammed’in çok sevdiği en küçük kızı,Hz. Ali’nin eşi, Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in annesi. Peygamberin soyunu sürdüren tek çocuğudur. Diğer kızlarının çocuğu olmamıştır. Sünnîlere göre İsa’nın annesi Meryem’den sonra, en kutsal kadın, Şiîlere göre ise en kutsal kadındır.

Birçok unvanından biri Zehra’dır (güzel ve ışıklı yüzlü). Savaşlarda askere su taşıdığı, yaralılara baktığı, çok sade bir çeyiz ve törenle evlendiği söylenirdi. Ölmeden önce, gece gömülmesini, mezarının da kadın olduğunu belli etmeyecek biçimde yapılmasını vasiyet etmiş ve vasiyeti yerine getirilmiştir. Gömüldüğü yer belli değildir.

Hz Fatıma Sözleri

Allah, emr-ı bil-maruf ve nehy-i anıl-munkeri insanların ıslahı için farz kıldı. / Hz Fatıma


Allah, bize itaati, halkın düzene girmesi için farz kıldı, imametimizi tefrikadan korumak için koydu. / Hz Fatıma


Şehadet ederim ki’ allah’tan başka bir ilah yoktur; tektir ve ortağı yoktur.bu kelimenin tevili ihlaştır. Tevhid anlayışı bütün kalblere yerleştirilmiş ve fikir, ilahi ayetlerin azametli nuruyla aydınlanmıştır, öyle bir allah ki gözler o’nu göremez, diller o’nu olduğu gibi vasfedemez ve akıllar nasıllığını ölçemez. / Hz Fatıma


Hz Fatıma Özlü Sözleri

Babam hz.muhammed (sav) insanların hidayeti için kıyam etti, onları sapıklıktan kurtardı, körlükten çıkarıp basiret verdi onlara; sağlam bir dine hidayet etti, doğru yolu gösterdi onlara. / Hz Fatıma


Allah, kullarını kendi gazabına duçar olmaktan korumak ve onları cennetine sevketmek için kendisine itaat edene mükafat sozlervadisi.com vermeyi, isyan edeni ise cezalandırmayı takdir etti. / Hz Fatıma


Allah, cihadı islam’ın izzetini sağlamak, küfür ve nifak ehlini zillete duçar etmek için farz kıldı. / Hz Fatıma


Resulullah(sav), kadın için en hayırlı şey nedir?, diye sorduğunda, hz.fatima(aş); yabancı bir erkeği görmeyişi ve yabancı bir erkeğin de onu görmemiş olması kadın için en hayırlı şeydir, diye cevap verdi. / Hz Fatıma


Allah, ümmetlerin kendi dininde parçalandığını, ateşgedelerde ibadete durduklarını, putlara tapdıklarını ve bilirekten allah’ı inkar ettiklerini görünce babam Hz.Muhammed (sav) vesilesiyle karanlıkları aydınlattı, kalblerdeki düğümleri ve gözlerdeki şaşkınlığı giderdi. / Hz Fatıma


Sayfalarımız >>> Hz. Ömer Sözleri


Allah, haccı dinin ayakta durması için farz kıldı. / Hz Fatıma


Allahım! Beni verdiğin rizıkla kanı eyle, yaşattığın sürece ayıplarımı ört ve bana afiyet nasib eyle, ölümüm gelip çattığında bağışla beni ve bana rahmeyle, mukadder etmediğin şeyi elde etmek için boşuna uğraşmakla beni yorma, bana mukadder kıldığına da ulaşmayı kolaşlaştır. / Hz Fatıma


Allah, adaleti kalplerin kaynaşması için farz kıldı. / Hz Fatıma


Ey allahım! Baba ve anami ve boynumda hakkı olan herkesi en iyi mükafatınla benden taraf mükafatlandır. Ey allah’im benim durumumu yaratılış gayem uğrunda uğraşmak için müsait kıl, senin üstlendiğin (rizik) için çalışmakla meşgul eyleme, ben senden mağfiret diliyorum, öyleyse beni azaba uğratma; ben sana yalvarıyorum, beni mahrum bırakma. / Hz Fatıma https://www.sozlervadisi.com/ozlu-sozler/hz-fatima-sozleri.html


Allah, sabri, ilahi mükafata erişme vesilesi kılmıştır. / Hz Fatıma


Siz ey allah’ın kulları! O’nun emir ve nehiylerinin muhatabı sizsiniz. Din ve vahyi taşıyanlar (ahkamı kendinizde uygulamak için) allah’ın eminleri ve onu diğer mülletlere ulaştıracak elçileri sizsiniz. / Hz Fatıma


Benim kocam fakir ama, bizim nikahımız göklerde kıyıldı. / Hz Fatıma


Allah, zekatı nefsin temizlenmesi ve rızkın artması için farz kıldı. / Hz Fatıma


Hz.resulullah(sav)’in vefatı üzerinine hz.fatima(aş)’nin söylediği bir şiir: ey resul öyle debdebe ve karışıklık zuhur etti ki senden sonra. Sen olsaydın keder çoğalmazdı. Toprağın yağmuru kaybetmesi gibi biz seni kaybettik. Kavmın bozguna uğradı (karıştı) onları kontrol et ve kaybolma. / Hz Fatıma


Hz Fatıma Güzel Sözleri

Allah, şarap içmeği, pislik ve kötülükleri önlemek için haram kılmıştır. / Hz Fatıma


Allah, namazı kibirden uzaklaşmanız için farz kıldı. / Hz Fatıma


Allah, neziri adağı yerine getirmeyi mağfirete erişme vesilesi kıldı. / Hz Fatıma


Allahım! Nefsimi bana küçük göster ve kendi makamını benim nazarımda büyült, itaatini, senin rızana uygun amel etmeyi ve senin gazabına sebep olan işten uzak durmayı bana ilham eyle, ey rahmeti bütün rahmededenlerden daha çok olan. / Hz Fatıma


Allah, imanı sizler için sirkten temizlenme vesilesi kıldı. / Hz Fatıma


Allah, orucu ihlasın sağlamlaşması için farz kıldı. / Hz Fatıma


Allah’ın kitabı. Kendisine uyanı allah’ın rızasına götürür. O’na kulak vereni kurtuluşa sevkeder. O kitapla allah’ın aydın hüccetlerine, açıklanmış farzlarına, yasaklanmış haramlarına, belli nisanelerine, yeterli delillerine, övülmüş erdemlerine, hibe olan ruhsatlarına ve yazılı şeriatlarına ulaşılır. / Hz Fatıma


Allah, anne babaya iyilik yapmayı ilahi gazabtan korunma vesilesi kıldı. / Hz Fatıma


Allah, sılayı rahim yapmayı, ömrün uzamasına vesile kıldı. / Hz Fatıma


Özlü Sözler katogaresinde en güzel Hz Fatıma Sözlerini hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela , Hz. Ali Anlamlı Sözleri

Share this:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.