Mardin İle İlgili Sözler , Mardin’in Meşhur sözleri

0
5563
views
Mardin İle İlgili Sözler

Mardin İle İlgili Sözler

Mardinli olan kardeşlerimiz için hazırladığımız Mardine ağit özellikleri, sözleri sizler için derledik. Sözlerimizi sevdiklerinize, dostlarınıza sosyal medya üzerinden iletebileceksiniz. İşte Mardin İle İlgili Sözler….

Sponsorlu Bağlantılar

Mardin İle İlgili Sözler sayfamızda; Mardin’in Meşhur sözleri, Mardin Kapak Sözler, Mardin Anlamlı Sözlerini sevdiklerini iletebilir. Ayrıca sayfamız da Mardin Tarihi Sozler, Mardin İle İlgili Yazılar, Mardin Ağır Sözler, Midyat İle İlgili Güzel Sözleri bulabilirsiniz.

Mardin Tarihi

Bilinen târihi 3000 sene öncelere dayanır. Mardin bölgesi, Anadolu’da ilk siyâsî birliği kuran Hitit İmparatorluğunun sınırları dışında kalmıştır. Hititler zamânında bu bölge, Hurri Mitanni Krallığının elindeydi. Uzun müddet Bâbil ve Asur hâkimiyeti altında kalan Mardin’i Medler ele geçirdi. M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralı İskender, Anadolu ve İran’ı işgâl ederek imparatorluğuna ilhak etti. İskender’in ölümü üzerine imparatorluk parçalandı. Bu bölge Anadolu gibi Selevkos Devletinin payına düştü. Pers ve sonra Sâsânî hânedanları, bu bölgeyi ele geçirdiler. 

M.S. 1. asırdan îtibâren Roma İmparatorluğu, Toros ve Fırat ötesi Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu için İran’la mücâdele etti. Her iki ülke arasında bu bölge el değiştirdi ve Roma tam bir hâkimiyet kuramadı. M.S. 395’te Roma İmparatorluğu bölününce Anadolu gibi bu bölge de, Doğu Roma (Bizans)nın payına düştü. 

Sponsorlu Bağlantılar

640 târihinde hazret-i Ömer’in halîfeliği zamânında, İyaz ibni Ganm kumandasındaki İslâm ordusu, Mardin’i fethederek, İslâm devletine kattı. Sonraki asırlarda Hamdânîlerle Mervânîler, Bağdat’taki Abbâsî Halîfeliğine tâbi olmak şartıyla bu bölgeyi ellerinde tuttular. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Mardin toprakları Selçuklu Türklerinin eline geçti. 1098’de Türkmen boylarından Artuklular, bölgede Selçuklulara bağlı iki devlet kurdular. Hısn Keyfâ (Hasankeyf)da kurulan Artukoğulları Beyliği “Sökmenîler” diye tanınır. Bu beylik, 1098’den 1231’e kadar 133 yıl devâm sozlervadisi.com etmiştir. Artukluların Hısn Keyfâ dalı, Eyyûbîler tarafından ortadan kaldırılmıştır. Eyyûbîler, 1232-1524 arasında 292 sene devletlerini muhâfaza etmişlerdir. Mardin’de kurulan ve “İlgâzîler” diye tanınan beylik, 1104’ten 1407’ye kadar 303 yıl devâm etmiştir. 

Cezire-i ibni Ömer, Cizre’de 1160-1596 arasında 436 sene devâm eden küçük bir beylik kurmuştur. Zengilerin, yâni Musul Türk Atabeylerinin bir kolu, üç beyle Cizre’de 1170-1227 arasında 47 yıl hâkimiyet kurmuştur. Mardin bölgesine Büyük Selçuklulardan sonra Eyyûbîler, Türkiye Selçukluları, İlhanlılar, Mısır-Suriye-Türk-Memlûk İmparatorluğu, Timurlular, Karakoyunlular ve Akkoyunlular hâkim olmuştur. 1507’de İran’daki Safevîler, Mardin’i ele geçirdiler. Yavuz Sultan Selim Han, 1517 Çaldıran Zaferi ile Safevîleri Anadolu’dan attı. Bıyıklı Mehmed Paşa, Mardin’i fethederek, Osmanlı Devletine bağladı. 

Yavuz ve Kânûnî’nin, Salâhaddin Eyyûbî’ye büyük saygıları olduğundan “Hısn Keyfâ”daki Eyyûbî Melikliğinin bir müddet devâmına müsâade etti. Osmanlı devrinde Mardin “Diyâr-ı Bekr” Beylerbeyliğinin (eyâletinin) 24 sancağından (vilâyetinden) biriydi. Tanzimattan sonra “Diyâr-ı Bekr” eyâletinin üç sancağından biri oldu. 5 kazâsı vardı. İstiklâl Harbinde Mardin halkı mücâdelesini silâhsız, fakat birlik içinde düşmanı korkutarak yapmıştı. İcap etseydi Mardin de düşmana karşı kahramanca savaşırdı. Mardin’de düşmana karşı mücâdele şu şekilde verildi: 

Mardin önce İngilizler tarafından işgal edilmek istendi. Irak Siyâsî Komiseri Nüel, Mardin’e gelerek, şehrin ileri gelenlerinden Mardin’in teslimini istedi. Mardinliler işgâle karşı silâhlı mücâdele yapacaklarını söylediler. 1919 senesinde Londra’da imzâlanan îtilâfnâme îcâbı Fransızlar, Mardin’in teslimi için Fransız kumandanlarından Norman’ı gönderdiler. Fransız kumandanı Norman, iki Fransız subayı ve kaleye çekilmek üzere bir sozlervadisi.com Fransız bayrağı ile istasyona indi. Mardinliler sırtlara ve tepelere bolca çadır kurarak bu çadırlarda asker olduğu şâyiasını yaydılar. Ellerindeki silâh ve atlarla çeteler kurdular. İstasyonda silâhlı, eli kazma, kürek, satırlarla dolu halk Norman’ı karşıladı. Norman, Mardin’in teslim olmasını istedi. Mardin’in Avrupa şehri gibi onarılıp mahallî hükümet kurulacağını söyledi. Mardin ileri gelenleri; “1071’den bu yana Türk ve 640’tan bu yana Müslüman olan Mardin Müslüman ve Türk kalacaktır, asırlardır Türk toprağı olan Mardin Suriye’ye de bağlanamaz, zor kullanırsanız savaşa hazırız.” dediler. Mardin şehir halkı, Norman’ın yanındaki subayın elindeki Fransız bayrağını alıp parçaladılar. Mardin ileri gelenleri, Norman ve iki Fransız subayına bir ziyafet verip bu yemekte kendilerine; “Mardinliler tek bir vücut gibi birlik içindedir. Tek bir Mardinli kalmayıncaya kadar ölmeye yemin ettik” dendi. Norman korktu ve trenle Mardin’den ayrıldı ve Diyrabakır’a da gitmekten korktu. Mardinlilerin bu kahramanca hareketi, hem Mardin’i hem de Diyarbakır’ı Fransız işgalinden kurtardı. Cumhûriyet devrinde Mardin, 1923’te il merkezi olmuştur.

Mardin İle İlgili Sözler

Biz de isterdik vejeteryan olmayı fakat gelin görün ki Mardinliyiz 🙂


MaRDiNLiYiZ, Dediysek ; -Babamızın, iki tane eşi yok… -Azıcık aşiretimiz var o kadar…


Ne arnavutuz ne yunan mardinliyiz mardinli


Midyat’a gidince Estelli, Mardin’e gidince Midyatlı, Mersin’e gelince Mardinliyiz


Deli misin — Deliyiz meliyiz ama nede olsa Mardinliyiz


Ben:Mardinli olduğumu belli etmeyeyim sozlervadisi.com Kız:naber ben:Bizde sabah olmaz güneş doğmaz. Biz Mardinliyiz arkadaş bizimle dost olmak herkese nasip olmaz.


Biz Mardinliyiz Doğarken asaleti Yaşarken cesareti Ölürken şehadeti Elden bırakmayız


Abi mardinliyiz biz sabahları bile Çayı soğanla içiyoruz


Bizde isterdik 50 kilo olup 34 bedene sığmayı lakin mardinliyiz gömdük kaburga dolmayı.


Birlikte gücüz, güçlüyüz, Mardinliyiz


Keyfe keder alayına gider biz mardinliyiz güzelim şeklimiz yeter!


Biz mardinliyiz can yakarız asfalta ceket atar üstüne yatariz rakiyi susuz aşkı sonsuz yaşarız.


Ulan bizde mardinliyiz ama vatanimiza ihanet edecek kadar orospu çocuğu değiliz


Aşkta hızlı, yolda yavaş, biz mardinliyiz arkadaş


Merhaba Mardin ! Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel şehir.

Sponsorlu Bağlantılar

Tablo gibisin güzel şehir Mardin..


Sen hiç şiir yazmak için otobüse bindim mi? Yaz günü içime karlar yağdıran kadın! Sen hiç birini Mardin kadar sevdin mi?.


İnsanı çok sıcak, olmaz hiç derdi, Müsait olunca, hemen giderdi, Diyarbakır Urfa Mardin Siird’i, Ne güzel tarih ne güzel şehir


Atara atar ,gidere gider Mardinliyiz şeklimiz yeter


Bizler Mardinliyiz Insanca Kardeşçe yaşayacağız.


Mardinliyiz biz ceddimiz belli şehidimiz belli vatanımız belli toprağımız belli Mardinliyiz biz Türk oğlu Türk’üz biz…


Bizde sabah olmaz güneş doğmaz. Biz mardinliyiz arkadaş bizimle dost olmak herkese nasip olmaz…


Aslen Mardinliyiz seni sevmeye yemimliyiz. https://www.sozlervadisi.com/sehir-sozleri/mardin-ile-ilgili-sozler.html


Biz Mardinliyiz, Bizde Umudun Adı Emek Sevginin Adı NAMUSTUR.


Bizde Mardinliyiz her gelene bi merhabamız her gidene bi eyvallahımız vardır..


Aşkta hızlı, yolda yavaş, biz Mardinliyiz arkadaş.


Mardinliyiz biz sevdamız da başka olur davamız da.


Ben MARDİNİM barış kardeşlik kokarim. Acılarla yaşamak değil, kardeşçe bağrına basmaktir insanları görevim.


Mardin’in Meşhur sözleri

Biz Mardinliyiz, yiğidin harman olduğu yerden gelmişiz.

Sponsorlu Bağlantılar

Ben MARDİNİM, Barış ve kardeşliktir pusulam.


Taşın dile geldiği masal şehir; Mardin!


Deliyiz meliyiz ama yürekliyiz nede olsa MARDİNLİYİZ.


Herşeyden uzak olmak isterım ama sana yakın olmak isterim MARDİNİM.


Seni sen yapan memleketindir, yerindir, yurdundur Mardinliyiz.


Domates Biber alayına gider!!! Ayran pekmez hiç farketmez!!! Biz MARDİNLİYİZ bizle dalga geçilmez…!


47 dir pilakamiz, 150 dir hizimiz. Bize artistlik yapani acimadan ciyner atariz. Çünkü biz MARDİNLİYİZ ALEMDE DELIKANLIYIZ.


Kesiyon da Mardinliyiz.


Biz Mardinliyiz bizi sevene hay hay sevmeyene bay bay.


Entel değilizki manitamız olsun caddeli değilizki araßamız olsun biz Mardinliyiz ßırakında farkımız olsun


Mardinliyiz biz G3’le dağlarda qkk avlamayı severiz, Mardinliyiz biz vatan uğruna can vermeye hazırız


Ey  huzur  sarılı,  huzur  otağı Mardin!  Renkler senle parlar hep, senle çeşitlenir.  Kapın tüm barbarlığa, zalime kilitlenir. 


Ansızın güneş batar, abbaralar karanlık Gecesiyle güvercin yürekli ak bir gelin  Yıldızları sağıyor Mardin, gece gerdanlık  Kulağım dudağında, söyle şarkını Mardin 


Tüm öksüz sevdalara sahip çıktığında sen,  Taze bir aşksın Mardin. 


Yaşanması gereken tertemiz, küflenmemiş…  Taze bir aşksın Mardin.


Sevdayı kucaklayan ve hüznü kurşunlayan, Taze bir aşksın Mardin. 


Zamansız ve ansızın sararan taş yüzünle, Taze bir aşksın Mardin. 


Ay çılgın bir edayla sana aşık olurken  Gönlün şehzade gibi, taş yüzün narin narin  Gönlüm masal dokuyan taşa maşuk olurken  Kulağım dudağımda, söyle şarkını Mardin


Bir yemek yaptırdım adı sembusek, Kaburga dolması ile oturup yesek, Mumbar uğrok kıtel ardından içli börek, Ardından zıngıl ile lebeniyyeyi iyi edek Mardin 


Şehir Sözleri kategorisinde  en güzel Mardin İle İlgili Sözlerini  hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; İstanbul İle İlgili Güzel ve Özlü Sözler , Boğaz Sözleri

Share this:

Facebook Yorumlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here