Evlilik İle İlgili Ayet ve Hadisler

Evlilik, hem bedenî bir ihtiyaç, hem de mânevî gelişimin esaslı bir zeminidir. Ayrıca evlilik, nefsânî arzuları meşrû ölçü ve gâyelerle idealize ederek hayırlı nesillerin yetiştirilmesine vesîle olur. Evliliğin yol gösterici Ayet ve Hadislerini sizlere sunmaya çalıştık. Evlilikle İlgili Ayetler ve Hadisler yazımız da; Peygamberimizin evlilikle ilgili hadisleri, Eşlerle ilgili ayetler Devamı…