Güzel Sözler

Kurhan’da Geçen Çocuk İsimleri

Yeni doğan bebeklerinize verilebilecek en güzel isimleri kaleme aldık. Kurhan’da Geçen Çocuk İsimleri ve anlamlarıyla birlikte her şey bu yazımız da bulabileceksiniz. Belki de yeni doğmuş bebeklerinize verilecek isimler de vesile olacağız. İşte sizlere en güzel Kuran’da Geçen İsimler…

Kurhan’ da Geçen Çocuk İsimleri yazımız da; Dini Güzel İsim Anlamları, İslami Çocuk İsimleri, Kız Çocukları için Dini İsimler, Erkek Çocukları İçin Dini İsimler, Kurhan’da Geçen Çocuk Özellikleri yer almaktadır.

Kurhan’da Geçen Çocuk İsimleri

Bebeğe İsim Nasıl Verilir

Çocuğu kucağımıza alıp göğüs hizasına getirerek, sağ kulağına ezan, sol kulağına ise kamet okunur. Daha sonra  ”Yavrum senin ismini  ”………..”  koyduk. Allah sana bereket versin denir.

Kurhan’da Geçen Erkek İsimleri

Zahir: Parlak anlamındadır. Hadid, Enam, Kehf surelerinde yer alır

Zahit: Yusuf suresinde geçen Zahit ismi, haramdan uzak duran anlamındadır.

Zekeriya: Peygamber adıdır. Kuran’da geçer

Zülkarneyn: Peygamber adıdır. Kuran’da geçer

Zülkif: Peygamber adıdır. Nasip ve kısmet sahibi.

Yelit: Eksilme, azalma anlamında gelmektedir. Hucurat suresinde geçer

Yenal: Amacına ulaşan kimse anlamındadır. Bakara ve Araf surelerinde geçer

Yusuf: Peygamber adıdır. Temiz yüzlü, güzelliğin sembolü, iyi ve güzel huylu,.

Yunus: Peygamber adıdır. Kuran’da geçer

Yakub (p): Peygamber adıdır. Mert, sözüne güvenilir kimse.

Yasin: Kuran’da geçen 36. Surenin adıdır. Efendi.

Yahya: Peygamber adıdır. Kuran’da geçer

Veli: Allah dostu, sevgili kul, seçkin kul.

Üzeyir (Uzeyir): Peygamber adıdır. Kuran’da geçer

Ufuk: Anlamak, kavramak anlamında kullanılmaktadır. Necm suresinde geçe

Tarık: Kuran’da geçen 86. Surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.

Taha: Kuran’da geçen 20. Surenin adıdır.

Turab: Toprak anlamındadır. Kaf, Vakia, Nebe surelerinde geçer

Talip: İstemek anlamındadır. Hacc suresinde geçer

Tufan: Şiddetli yağmur demektir. Araf suresinde yer alır

Tuğyan: Coşku anlamındadır.

Türabi: Topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir.

Tayyib: İyi ve hoş anlamındadır.

Şüheda: Şehit anlamına gelmektedir. Nisa suresinde geçer

Şaki Şükretmek anlamındadır. Nahl suresinde geçer

Şura: Danışma meclisi anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bir surenin adıdır

Süleyman: Huzur anlamındadır. Peygamber isimlerinden biridir

Şuayp: Peygamber adıdır. Kuran’da geçer

Şeref: Onur, haysiyet, şere

Sefer: Savaş için yapılan yolculuk

Saffat: Sıra sıra duran kimseler.

Salih: Günah işlemekten kaçınan. İyi amel sahibi,

Sirac: Aydınlık anlamındadır.

Selim: Doğru, eksiksiz

Sefa: Neşe, zevk, gönlü geniş,

Safa: Sakin olmak anlamına gelmektedir. Bakara suresinde geçiyor

Sacid: Secde eden kişi anlamında gelmektedir.

Seyyid: İleri gelen kişi anlamındadır. Ali imran ve Yusuf surelerinde geçer

Salim: Eksiksiz, tam anlamındadır. Kalem suresinde geçer

Saim: Oruç tutan kişi anlamındadır. Ahzab suresinde yer alır

Seva: Birlik beraberlik anlamındadır. Nahl ve Enfal surelerinde geçer

Rasih: Bilgi sahibi olan anlamındadır. İmran ve Nisa surelerinde geçer

Raci: Umut veren anlamına gelmektedir. Bakara ve Enbiya surelerinde geçer

Raki: Saygı duyan anlamındadır.

Rafet: Korumak anlamındadır. Hadid suresinde yer alır

Rauf: Allah’ın isimlerindne biri olup esirgemek anlamındadır. Bakara ve Tevbe suresinde yer alır

Rafi: Yüce anlamındadır. Vakia ve imran surelerinde geçer

Rıdvan: Razı olmak anlamındadır.

Resul: Elçi anlamındadır.

Ramazan: Müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir. Bakara suresinde geçer

Naci: Kurtulan anlamındadır.

Nebi: Haberci anlamındadır.

Naim: Bolluk anlamındadır. Maide, Yunus, Hac surelerinden yer alır

Necmi: Yıldız anlamındadır. Mahl ve Necm surelerinde geçer

Nadi: Haykırmak anlamındadır. Alak suresinde yer alır

Nasır: Yardımsever anlamındadır. Peygamber’in isimlerinden biridir.

Nur/ Nuri: Aydınlık demektir. Kur’an’da yer alan surenin adıdır.

Necati: Kurtulmuş anlamındadır. Mumin suresinde geçer

Nas: Halk anlamında gelir

Nehar: Gündüz anlamındadır.

Nasrullah: Allah’ın yardımı demektir. Bakara ve Nasr surelerinde geçer

Nezir: Uyarı anlamındadır.

Nuh: Peygamber adıdır. Söylediğinden asla vazgeçmeyen.

Muhammed: Peygamberlerin sonuncusu ve en büyüğü olan Peygamber Efendimiz’in adıdır. Övülmeye layık, en güzel huylara sahip olan

Murad (t): Erişilmek istenen. Dilek,

Mahmud (t): Övgüye değer,

Mümin: Allah’ın varlığına ve birliğine inan, Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisine iman etmiş kimse. İslamiyet inancına sahip kimse.

Musa: Peygamber adıdır. Vasiyet edilen

Muhsin: İyilik eden anlamındadır.

Mavera: Bir şeyin arkasında olan demektir. Bakara , Nisa surelerinde geçer

Mücahid: Din uğruna savaşan anlamındadır. Nisa ve Muhammed surelerinde yer alır

Mikail: Dört büyük melekten biridir. Bakara suresinde geçmer

Melik: Allah’ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamındadır.

Muhlis: Saf ve temiz  anlamındadır.

Mazlum: Sessiz sakin anlamındadır. İsra suresinde yer alır

Mürselin: Allah tarafından gönderilen elçiler

Lokman: Peygamber adıdır. Önceden var olan

Kadri: Değer, kıymet anlamına gelir

Kadir: Kudretli kişi demektir. Kur’an’da geçen surenin adıdır Kadir

Kazım: Öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

Kavi: Kuvvetli zengin anlamındadır. Alalah’ın isimlerindendir

Kaim: Dik duran kişilik anlamındadır.

Karun: Çok zengin kimse demektir

Karin: Yakın anlamındadır. Kaf suresinde geçer

Kamer: Ay anlamındadır.

Kadem: Uğur anlamındadır. Nahl suresinde geçer

Kabil: Kabul eden anlamındadır. Mümin suresinin 3. Ayetinde yer alır

İsmail: Peygamber adıdır. Duası kabul olunan, işiten kimse anlamındadır.

İbrahim: Hak anlamına gelmektedir. Peygamber adıdır.

İsa: Peygamber adıdır. Kurtuluş, Allah’ın hizmetkarı,

İdris: İlim ve fende ileri düzeyde olan kimse. Peygamber adıdır.

İlyas: Peygamber adıdır.

İhsan: Bağışlama, bağışta bulunma

İmran: Refaha eren kimse anlamındadır.

İslam: Müslüman dini anlamındadır.

İshak: Güler yüz anlamına gelmektedir. Peygamber adıdır

Halis: Samimi anlamına gelmektedir. Sad, Nahl surelerinde geçer

Hasbi: Karşılık beklemeden yapılan iyilik demektir. Tevbe ve Zümer surelerinde geçer

Hanif: Dine bağlı olan insan anlamındadır. Bakara suresinde geçer

Hatem: Cömert anlamındadır.

Halid: Sonsuz anlamındadır

Harun: Peygamber adıdır.

Hud: Peygamber adıdır.

Huda: Doğru yol gösteren kişi anlamındadır. Bakara suresinde yer alır

Hamdi: Allah’a şükreden anlamındadır.

Hayri: İyilik yapan kişi anlamındadır.

Halef: Soy anlamındadır. Araf ve Meryem surelerinde geçer

Harun: Parlak anlamındadır.

Halil: Sadık anlamındadır. Nisa suresinde yer alır

Hakkı: Doğrulukla ilgilidir.

Hafız: Kur’an’ı ezbere bilen kişi demektir. Hafız, Nisa, Hicr ve Şura surelerinde yer alır

Furkan: Doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren

Fuad: Gönül demektir. Necm suresinin 11. Ayetide geçer

Fettah: Üstün kişi anlamına gelmektedir.

Elyesa: Peygamber adıdır. Gönlü geniş,

Eyüp: Sabırlı, Dert ve kederlere sabreden

Ebrar: İyilik sever anlamına gelmektedir.

Ensar: Koruyucu anlamındadır.

Etka: Allah korkusu olan kimse demektir. Hucurat suresinde yer alır

Emrullah: Allah’ın buyruğu demektir. Nisa, Tevbe, Nahl sureleri’nde yer alır

Ecir: Sevap anlamına gelmektedir.

Enhar: Cennetdeki ırmaklardan biridir.

Ekmel: Eksiksiz anlamındadır. Maide suresinde geçer

Evfa: Vefalı anlamındadır.

Efnan: Tür anlamına gelmektedir. Rahman suresinde yer alır

Ezel: Geçmiş zaman demektir. Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılır

Emin: Güvenilir kişi demektir.

Ekrem: Cömert anlamındadır. Alak ve Fecr surelerinde geçer

Diyar: Hem kız hem de erkek ismi olara kullanılır

Dehri: Çok bilgin kişi demektir. İnsan suresinde yer alır

Dafi: Engeli ortadan kaldıran anlamındadır.

Davut (Davud): Peygamber adıdır. Düzene uyan, Sevgili demektir.

Duha: Kuşluk vakti demektir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin ismidir.

Cemil: Güzel anlamına gelmektedir. Allahın 99 isiminden biridir. Yusuf suresinde geçer

Cabbar: Güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

Cebrail: Allah’ın 4 büyük meleğinden biridir. Bakara suresi’nde yer alır

Celil: Yüce demektir. Rahman suresi’nde yer alır

Cahid: Bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.

Cudi: Cömert anlamındadır. Hud suresi’nde yer alır

Celal: Yüce demektir.

Cihat (Cihad): Allah yolunda yapılan her türlü hareket,

Cuma: Toplanma, bir araya gelme. Müslümanların Kutsal Günü.

Benan: Parmakla gösterilen kişi demektir. Enfal ve Kıyamet sureleri’nde yer alır

Baki: Sürekli, daim anlamındadır. Baki Allahın isimlerinden biridir.

Bükre: Sabah vakti anlamındadır. Fetih suresi’nde gecer

Batın: Biricik ve tek anlamındadır. Allahın 99 isminden biri

Berk: Sağlam, dayanıklı anlamına gelir

Beyda: Kurak bir yer anlamına gelmektedir.

Bahri / Bahra: Denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır. Bakara ve İsra surelerinde yer alır

Bedir / Bedri: Bedir Savaşı’nın yaşandığı yer olarak bilinen bir çöl adı olan Bedir, ayrıca dolunay anlamına da gelmektedir.

Bukra: Erken vakit anlamındadır. Kalem Suresi’nin 38. Ayetinde yer alır

Berka: Şimşek anlamındadır. Rum ve Rad sureleri’nde yer alır.

Berat: Müsaade, izin, rütbe.

Bünyamin: Gözde oğul,

Ahmed (Ahmet): Övülmüş, Çokca methedilmiş. (Peygamber Efendimiz’in isimlerinden biri).

Adem: Temiz insan demektir.İlk insan aynı zaman peygamberdir.

Adil: Adaletli, dürüst, doğruluktan ayrılmayan (Hz. Ömer’in Lakabı)

Azim: Allahın 99 isminden biridir. Azim, Bakara ve şura sureleri’nde yer almaktadır.

Ahsa: Hesap yapmak anlamındadır.

Amil: İsteyen emeli olan kişi

Ahlas: Temiz anlamındadır. Sad suresinde yer alır

Amir: Emir yetkisi bulunan kimse demektir. Tevbe suresinde yer alır

Afil: Görünmez olan anlamındadır. Enam suresinin 76. Ayetinde yer alır

Ali: Yüksek mertebeli kişi, yüce, ulu demektir.

Ahmet: Övgüye layık insan anlamındadır. Saf suresi 6. Ayette yer alır

Abdi: Kulluk eden demektir. Bakara suresi’nde yer alır

Adin: Haddini aşmak demektir.

Alim: Bilgin anlamındadır.

Azmi: Azimli kararlı kişilik anlamındadır.

Abid: Kul anlamındadır. Kaf ve Bakara sureleri’nde yer alır

Akif: İbadet etmek anlamına gelmektedir.

Asım: Günahı olmayan demektir. Yusuf, Hud, Mumin suresinde geçer

Araf: Cennet ile cehennem arasında kalan yerdir. Kur’an’da sure ismidir

Azer: Ateş anlamına gelmektedir. Enam suresinde yer almaktadır.

Ahad: Tek olan anlamındadır. İhlas suresi’nde yer alır

Kurhan’ da Geçen Çocuk İsimleri
Kurhan’ da Geçen Çocuk İsimleri

Kurhan’da Geçen Kız İsimleri

Zeliha/ Züleyha: Peri gibi güzel olmak anlamındadır.

Zülfa: Yakınlık anlamında kullanılmaktadır.

Yüsra: Kolay olan anlamına gelmektedir

Yezra: Çoğalmak anlamındadır. Şura suresi’nde geçer

Ufuk: Necm suresi’nde geçmektedir. Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılır

Tuğba: Cenette bulunan bir ağaç ismidir.

Tuğyan: Coşkun anlamına gelmektedir.

Tayyibe: Temiz anlamındadır.

Şevval: Parlak ve güçlü. Bayram ayı, Ay takviminin onuncu ayı.

Şura: Meclis, danışma gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Şura isimli bir sure vardır.

Şüheda: Şehit anlamındadır. Nisa suresi’nde geçer

Serra: Genişlik, rahatlık anlamına gelmektedir.

Sündüs: İpek kumaş anlamına gelir. Duhan ve Kehf surelerinde geçmektedir.

Sidre: Cenetteki ağaçlardan birisi

Sıdıka: Doğru söyleyen kişi, sadık kalan anlamına gelmektedir. Meryem Suresi’nde geçer

Sera: Farsça, köşk anlamına gelirken; Arapça, yer anlamına gelmektedir. Kur’an’da bir ayette yer alır

Serap: bir yanılsama biçimidir. Nebe suresi’nde yer alır

Sacide: Secde eden anlamına gelir. Zümer suresi’nde yer almaktadır.

Selime: Sağlam kişilik anlamına gelir

Sara: Prenses anlamına gelir.

Sema: Gökyüzün anlamına gelir

Saliha: Dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır.

Reyhan: Güzel koku anlamındadır. Vakia suresi’nde geçer

Radife: İnsanlar öldükten sonra üflenecek olan sur’un ikincisi anlamındadır.

Nur: Nur 24. suredir.

Nüha: Akıl anlamına gelmektedir. Taha suresi’nde yer alır

Nisa: Kadın anlamına gelir. Kur’an’da bir surenin ismidir.

Nur/ Nuran: Aydınlık anlamındadır.

Neşe: Sevinç anlamına gelir

Nadiye: Bir mecliste bulunma, toplantıya katılma anlamındadır. Kur’an’da Alak Suresi’nde yer almaktadır.

Meryem: Allah’ın hizmetçisi, İbadet eden,

Merve: Hacıların sa’y ettikleri bir tepe. Mekke’de bir dağın adıdır. Bakara suresi’nde yer almaktadır.

Mina: İskele, Liman

Muhammed: Güzel huylara sahip olan kişi demektir.Peygamberimizin ismi olan Muhammed

Musa: Dört büyük peygamberden biridir

Malik: Bir şeye sahip olan anlamındadır. Melek adıdır

Mürsel: Gönderilmiş insan demektir

Mustafa: Seçkin kişi demektir. Sad suresinde geçer

Memati: Ölüm demektir. İsra, Enam surelerinde geçer

Metin: Sağlam demektir. Zariyat suresinde geçer

Melek: Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır.

Melike: Hükümdarlığı temsil eden isimlerdendir. Bakara suresi’nde yer alır

Medine: Hz.Muhammed’in mezarının bulunduğu şehirin ismidir.

Müberra: Temiz insan olarak anlamlandırılmaktadır. Nur suresi’nde yer alır

Maide: Yemek anlamına gelmektedir. Kur’an’da yer alan bir surenin ismidir.

Mavera: Bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek anlamına gelir.

Mukaddes: Mübarek olan şeylere atıfta bulunmak demektir.

Münteha: Son anlamında kullanılmaktadır.

Malike: Sahiplik anlamına gelmektedir.

Meşkure: Beğenilmeye değer bir şey olarak anlamlandırılmaktadır.

Lina: Hurma fidesi demektir.

Leyal: Gece anlamında kullanılmıştır. Meryem ve Sebe sureleri’nde yer almaktadır.

Lema: Lema, parlak olan şey anlamındadır

Karye: Küçük yerleşim yeri anlamına gelir

Kübra: Çok büyük anlamına gelmektedir.

Kader: Alın yazısı anlamındadır.

Kevser: Saf, temiz, tatlı su. Cennette bir nehir veya havuz,

Kadem: Uğurlu anlamına gelmektedir. Nahl suresi’nde yer alır

Irmak: Akarsu

İkra: Oku anlamında olan İkra, Kur’an-ı Kerim ‘de yer almaktadır.

İrem: Cennete benzeyen bahçe anlamındadır.

Fecir: Tan, gündoğumu, sabah aydınlığı,

Firdevs: Cennet en güzel yeri, cennet bahçesi anlamına gelir

Feriha: Ferahlığa erişmek anlamındadır. Bakara ve Tevbe suresinde geçer

Havva: Hazreti Adem’in eşi. İlk kadın.

Hayat: Yaşamın devamlılığını ifade etmektedir.

Hazen: Hüzün keder anlamına gelir.

Hamiye: Koruyan, kızgın, çok sıcak anlamlarınada gelmektedir.

Hamiyet: Koruma, kollama anlamına gelir. Hamiyet, Gasiye suresi’nde yer almaktadır.

Hacer: Kabe’nin duvarındaki siyah olarak anlamlandırılmaktadır.

Hüsna: Allah’ın isimlerinin de genel adıdır.

Huda: Doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi anlamına gelmektedir.

Huri: Güzel anlamına gelmektedir.

Hasibe: Saygın ve değerli kişi anlamına gelmektedir.

Halide: Sonsuz anlamındadır. Nisa, Tevbe, Haşr sureleri’nde geçer

Ehad: Allah’ın isimlerindendir.

Ekber: Büyük, yüce anlamındadır.

Ebu: Ata anlamındadır.

Ebed: Sonsuz anlamındadır

Enfal: Ganimet anlamındadır. Kur’an-ı Kerim’de surenin ismidir

Esved: Kara anlamındadır. Bakara suresi’nde geçer

Evliya: Allah’a yakın olan kişi anlamındadır.

Enam: Halk anlamındadır.

Evsa: Emreden insan anlamındadır.

Esra: Karanlıkta yol gösteren anlamına gelmektedir.

Emine: Emin, güvenilir anlamlarına gelir

Efide: Kalp anlamına gelir. Ahkaf ve Secde sureleri’nde geçmektedir.

Esma: Duyma ve işitme anlamını taşır

Emel: Gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamındadır. Hicr ve Kehf suresi’nde geçer

Evla: Daha iyi olmak anlamındadır. Nisa ve Meryem Suresi’nde geçmektedir.

Esved: Kara anlamındadır. Esved, Bakara suresi’nde geçer

Elif: İnce uzun boylu kız anlamına gelmektedir.

Ecre: Ödül anlamı taşır.

Ecrin: Allah’ın hediyesi olan sevap anlamına gelmektedir.

Eda: Tutum anlamında yer almıştır. Kuran’da Bakara 178. Ve Meryem 59. Ayetlerde yer alır

Ebrar: Ebrar, iyilik sever, hayırsever anlamındadır.

Cennet: Öldükten sonra  iyi Müslümanların gideceği yer.

Beyza: Günahı olmayan, ak, beyaz anlamlarındadır.

Benan: Parmakla gösterilen kişi anlamındadır. Enfal ve Kıyamet sureleri’nde geçmektedir.

Bükre: Sabah vakti anlamındadır. Fetih suresi 9. ayette yer almaktadır.

Behice: Güleryüzlü, şirin, neşeli

Benna: Yapı kuran kişi anlamındadır.

Berka: Şimşek anlamındadır. Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılır

Adile: Doğruluktan ayrılmayan, dürüst

Adin (Adn): Kuran’da Adn Cennetleri diye geçer.

Azra: Medine’nin bir diğer adı, El değmemiş anlamına sahiptir.

Asel: Cenetteki bal anlamına gelmektedir. Muhammed Suresi’nde geçer

Ahsen: Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır. Kuran’da yer alır

Asiye: Acı çeken kadın anlamlarındadır. Hz. Musa’yı nehirsen çıkartıp büyüten Firavun’un eşinin ismi

Alime: Bilgi sahibi olan kız anlamındadır.

Azer: Kasım ayının bir başka adı anlamındadır. Enam suresi 74. ayette geçmektedir.

Anife: Gençlik çağının başlangıcı anlamındadır.  Muhammed suresi’nde yer alır


Güzel Sözler kategorisinde en güzel Kurhan’ da Geçen Çocuk İsimleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz sizler ile irtibatımızı sağlayan yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyiciyi Kapatın.