Diyarbakır İle İlgili Sözler , Diyarbakır Sözleri Kürtçe , Amed Sözleri

0
593
views
Diyarbakır İle İlgili Sözler

Diyarbakırlı olan kardeşlerimiz için hazırladığımız Diyarbakıra ağit özellikleri, sözleri sizler için derledik. Sözlerimizi sevdiklerinize, dostlarınıza sosyal medya üzerinden iletebilecek siniz. İşte Diyarbakır İle İlgili Sözler….

Diyarbakır İle İlgili Sözler sayfamızda; Amed ile ilgili güzel sözler, diyarbakır ağzı sözleri, diyarbakır sokak sözleri sevdiklerini iletebilir. Ayrıca sayfamız da diyarbakır sözleri kürtçe, diyarbakır ile ilgili maniler, diyarbakır sözleri damar bulabilirsiniz.

Diyarbakır İli

En eski medeniyetlerin kurulduğu “Mezopotamya” ile “Anadolu” medeniyetlerinin geçiş bölgesinde olan Diyarbakır’ın târihi çok eski devirlere uzanır. Çayönü Tepesi kazılarında, dünyânın en eski köyü bulunmuştur. Hitit İmparatorluğunun bir parçasıyken Hurri-Mitanni Krallığına dâhil olmuş, zaman zaman Babil ve Asuriler arasında (M.Ö. 1400) el değiştirmiştir. Asurlular devrinde bölge vâlilik merkeziydi. Daha sonra bölgeye Medler ve peşinden de Persler hâkim oldular. M.Ö. 4. asırda İskender, bu bölgeyi ve İran’ı Makedonya Krallığına kattı. İskender’in ölümünden sonra kısa bir müddet Selevkoslar İmparatorluğunun hâkimiyetinde kaldı. Tekrar târih sahnesine çıkan Partlar, bölgeyi ele geçirdiler. Mîlâttan sonra bir ve ikinci asırlarda bu bölge için Romalılar ve Partlar arasında çok kanlı savaşlar oldu. Romalılar bölgeye hâkim oldular. M.S. 395 senesinde Roma İmparatorluğu parçalanınca, Anadolu gibi bu bölge de Doğru Roma (Bizans) payına düştü. Partların halefi olan Sâsânîler, bölgede, hâkimiyet mücâdelesini devâm ettirdiler. Hazret-i Ömer’in halîfeliği zamânında İran (Acem-Sâsânî) İmparatorluğuna son verildi. 639 senesinde hazret-i Ömer’in emri ile İyaz ibni Ganem kumandasındaki İslâm ordusu Diyarbakır (Amid)ı ve çevresini fethetti. Bu İslâm ordusunun kumandanlarından olan Hâlid bin Velid, Amid’e (Diyarbakır’a) ilk giren komutandı. Muhâsarada oğlu Süleymân ile sahâbelerden hazret-i Sâsaa şehid oldular. Diyarbakır bir eyâlet olarak İslâm devletine bağlandı. 869 senesinde Emir Îsâ, Abbâsî halîfelerinin umûmî vâlisi olarak tâyin edildi. Fakat Emir Îsâ, halîfeye bağlı olarak bağımsızlık îlân etti. 869-899 arasında 30 sene Şeyhiler Hânedânı olarak Emir Îsâ, Emir Ahmed ve Emir Muhammed bölgede hüküm sürdüler. 

Sayfalarımız >>> Kürtçe Aşk Sözleri

Halîfe Mütazıd, Amid’e gelip Şeyhiler Hânedânını ortadan kaldırdı. Bir müddet bu bölgeye Hamdânîler hâkim oldularsa da, 990 senesinde bölgeye hâkim olan Mervânîler, 1096 senesine kadar saltanat sürdü. Alparslan 1071 Malazgirt Zaferinden bir sene önce Diyarbakır’a geldi. Mervânîler, Selçuklulara tâbi oldu. Sultan Melikşah’ın ölümünden sonra bölge, Suriye Selçuklularına kaldı. Bir süre sonra da Diyarbakır ve havâlisine İnaloğulları hâkim oldular. 1138’den sonra Vezir Emir Nisan idâreyi ele geçirdi. Selâhaddîn Eyyûbî, 1183’te Diyarbakır’ı aldı ve Hısn Keyfa Emiri Artuklu Nûreddîn’e verdi. Artuklular 1232 senesine kadar hüküm sürdüler. 1232’de Eyyûbî Sultânı Melik Kâmil Diyarbakır’ı ele geçirerek Artukoğullarına son verdi. 1240’ta Anadolu Selçukluları Diyarbakır’ı aldılar. 

Eyyûbî Emiri Melik Kâmil, 1258’de Diyarbakır’ı Selçuklulardan geri aldı. 1259’da şehir, İlhanlılara geçti. İlhanlılar, bölgeyi Artukoğullarına bıraktılar. 1401’de Timur Han, Diyarbakır’ı Akkoyunlu Karayülük Osman Beye verdi. Karayülük Osman Bey Akkoyunlu Devleti başşehrini Diyarbakır yaptı. Uzun Hasan, başkenti Tebriz’e götürdü. İran Safevî Sultanı Şah İsmâil, 1507’de Akkoyunlu Devletini ortadan kaldırarak Diyarbakır’ı ele geçirdi. 

1507-1515 arasında Türk-Memlûk-Mısır-Suriye-İran-Safevî arasında bu bölge için mücâdele devâm etti. Fakat halkın çoğunluğunu Türkler teşkil ediyordu. Osmanlı hükümdârı Yavuz Sultan Selim Han, 1515’te Diyarbakır’ı ve bütün Güneydoğu Anadolu’yu Osmanlı Devleti topraklarına kattı. O târihten bu yana hiç istilâ görmedi. Osmanlı devrinde Diyarbakır eyâlet (beylerbeyilik) idi. Kendisine bağlı 24 sancağı (vilâyeti) bulunuyordu. Bu eyâletin kapladığı alanda bugün Diyarbakır, Elazığ, Siirt (Kığı hâriç), Bingöl, Mardin, Tunceli ve (Birecik hariç) Şanlıurfa bulunmaktadır.

Diyarbakır Yöresine Ait Atasözleri

Ne doğrasan aşan, o gelir karşan.

Dert vardır gelir geçer, dert vardır deler geçer.

Yağ acı olunca pilav da acı olur.

Sayılı goyunu gurt yemez Kohmiş ete sinek çoh konar.

Çürük merdivenle dama çıkılmaz.

Tuzın azi da bir çohi da.

Sayfalarımız >>> Adıyaman İle İlgili Sözler 

Beş paran varsa, beş düğüm vur.

Her kazılan yerden su çıkmaz.

Öğidi ver alana, kulağında kalana.

Taşhınlıhın soni şaşhınlıh.

Ersiz avrat, yularsız at.

Diyarbakır İle İlgili Sözler

Herkesin memleketi güzeldir ama benim Diyarbakırım çok güzel


Biz DİYARBAKIRLIYIZ ! Türk-Kürt kardeştir , ayrım yapan kalleştir !


Diyarbakır Sözleri

DiyarbakırIı oImak santraç takımıyIa dama oynamaktır.


Amed şehrim benim, sende saklı tüm düşlerim..


Aşkta hızlı, yolda yavaş, biz Diyarbakırlıyız arkadaş


Bizim derdimiz vatandan İlerisi değildir batısı Doğusu ile biz Türkiyeyiz biz diyarbakırlıyız biz ankaralıyız biz Edirneliyiz Trabzonluyuz izmirliyiz biz biriz.. bu saatten sonra derdi para olanın ne namusu ne de Şeref’i nede vatanı vardır..


  • Okul hayatımız boyunca biz Diyarbakırlıyız, bizde yanlış olmaz diye diye silgi kullanmadık, böylede delikanlıyız.

Babacim biz diyarbakirliyiz sana hangi insan babet çorap giydirdi amk


Bize heryer diyarbakır degil, biz heryerde diyarbakırlıyız


Biz yürekten Diyarbakırlıyız sur bize Hz Süleyman’ın emanetidir.


Yeşil Kırmızı derdimin dermanı Yeşil Kırmızı hayatın anlamı Olurmu burada istanbul saltanatı Diyarbakırlıyız ölümüne sevdalı


Diyarbakirliyiz dedigimiz gibi karşı taraf hemen siyaset konusmak istiyor. Birakmadilar biraz kültür,spor,sanat,moda hakkinda konuşalım AMQ


Diyarbakırlıyız kızım bizZ karpuzu peynir ekmekle sevdiğimizi sadece ekmekle yeRizZ


Biz Diyarbakırlıyız ıslak mendili bile halay mendili olarak kullanabiliriz.


Olur mu burada İstanbul saltanatı Diyarbakırlıyız ölümüne sevdalı


Berberim diyor ki saçına biraz gri atalım. unuttuğu bir şey var biz diyarbakırlıyız


Tartışmaya kapalı bir konu.. Ne demek bakan Urfalı die ciğerde oranın.. Biz de Diyarbakırlıyız bi cigerimiz kaldı var onu da vermeyiz.


Biz Diyarbakırlıyız, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı çok severiz. Hür doğduk, hür yaşarız.


Biz Diyarbakırlıyız al bayrağı severiz. “Söz konusu Vatan’sa, canımızı feda ederiz.


Diyarbakirliyiz diye haftanin uc gunu cigkofte yapmak zorunda miyiz sen soyle


Tesbihimiz varsa Sabır çekiyoruz Sigara içiyorsak Derdimizden içiyoruz Biz Diyarbakırlıyız allah yolunda gidiyoruz…


Diyarbakırlıyız keke ne kralına gideriz ne alayına bi durum varsa kralıda gelir ayağıma alayıda …!! :)))


DİYARBAKIR’IMIZ vatan toprağımız nice hainleri tarihe gömdü. Hepimiz Diyarbakırlıyız hepimiz TÜRK’üz


Hani derler ya ben istanbulluyum şöyleyim böyleyim, bizde böyle diyoruz, bizde diyarbakırlıyız, “ANLATILMAZ YAŞANIR” ! 


Diyarbakırlıyız, Asfaltta ceketimizi atar yatarız, Ölümüne delikanlıyız, Millet diskolarda dans ederken,


Biz sonradan DİYARBAKIRA Gelip Biz Diyarbakırlıyız Demiyoruz. Biz Hakiki Diyarbakırlıyız. Türküz. Kürdüz. Ama Kürtçü Değiliz.


Dağa karşı bakılmaz yola çakıl çakılmaz biz Diyarbakırlıyız bizle başa cıkılmaz..!


Senden daha özel daha güzel şehir yok DİYARBAKIR.


Diyorlar ki biz o yollardan çok gectik bilmiyorlarki DİYARBAKIRLIYIZ biz o yollardan yillar önce vazgectik


Sayfalarımız >>> Adana İle İlgili Sözler


Kısa ve özdür sözüm biz ‘Diyarbakırlıyız’ gözüm..


Biz kürdüz. DİYARBAKIRLIYIZ. Bu vatana aşığız !!


Biz DİYARBAKIRLIYIZ,bizden çok adam çıkar 


Mahkum EdiImeyecek Kadar DeĞerIi, Serbest BirakiImayacak kadar TehIikeIiyiz, Çünkü Biz DiyarBakırIıyız…!


Gazi köşkü serindir Dicle suyu derindir Ağlama sen garip ANAM Kadir Mevla’m kerimdir Ne güzel türkülerin var be Diyarbakır….


Şiir benim Annem, Gökyüzü mavisi benim Babam, Yağmur kokusu benim Dostum, Diyarbakır benim Sevgilimdir


Ey taşını toprağını sevdigim Diyarbakirim


  • Diyarbakır, sen mi tepeden tırnağa sewdalı bir şehirsin yoksa biz mi ölümüne sevdalı birer DİYARBAKIRLIYIZ…

Biz verdiğimiz sözden dönmeyiz çünkü biz harbi DİYARBAKIRLIYIZ


Diyarbakır İle İlgili Şiirler

Diyarbakırımızın en güzel şiirlerini sunuyoruz

Diyarbakır

Diyarbakır düze doğru
Yar salınır bize doğru
Bu hasretlik diner bir gün
Dert dolanır saza doğru

Diyarbakır önü surlar
İçinde bir sevdiğim var
Ana bugün düğün olsun
Güller açsın, gülsün dağlar

Diyarbakır size kalmaz
Geceler gündüze kalmaz
Bu acılar biter bir gün
Devran döner güze kalmaz  (Yusuf Hayaloğlu)


Diyarbakır Hasreti 

“Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen 
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. 

Sevince ölesiye sevilir kalınırdı 
Gidince kırılmış bir dal gibi gidilirdi 
Sonra 
Şehirler uyur kalbim örselenirdi. 

Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen 
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. 

” Ne aılar anladı beni yar ne de sen 
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. 

Gidince upuzun kırılmış dallar gibi 
Üşürdü ömrümüz saçakta kuşlar gibi 
Kederden 
Geberten hasret ezberlenirdi. 

Ne anılar anladı beni yar ne de sen 
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. 

Geliyorum köpekler gibi acı çekerek 
Geliyorum hasretinin gözlerinden öperek. (Yılmaz Odabaşı)


Şehir Sözleri kategorisinde  en güzel Diyarbakır İle İlgili Sözlerini hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Bolu İle İlgili Sözler , Ankara İle İlgili Sözler

Share this:

Facebook Yorumlar

İlginizi Çekebilir  Adalet İle İlgili Özlü Sözleri , İlahi Adalet Sözleri , Adalet İle İlgili Sözler Mevlana

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here