Ankara İle İlgili Sözler , Ankara İle İlgili Özlü Sözler , Angaralı Sözleri

1
1100
views
Ankara İle İlgili Sözler

Türkiye ‘ nin başkenti , lokomotif gören Ankara şehri ve Angaralı hemşerilerimiz için hazırladığımız en güzel Ankara İli Sözlerini siz değerli takipçilerine sunuyoruz.

Sponsorlu Bağlantılar

Yazımız da oluşturduğumuz güzel sözlere sizde yardımcı olamak istiyorsanız yarum kutusundan sözlerinizi gönderebilirsiniz. İşte yazımı da en güzel ankara semt sozleri, ankara ile ilgili duvar yazıları ve ankaralıların sözlerini bulabileceksiniz.

Ankara İli Tarihi

Helenistik dönemde Galat boylarından Tektosag’ların başkenti olan Ankara, Roma döneminde taşra örgütünün başkenti, Bizans döneminde imparatorların konakladığı önemli bir kent, Osmanlı döneminde ise Anadolu Eyaleti’nin merkezi olmuştur.

İlk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kent çevresinde yapılan araştırmalarda bulunan tarih-öncesi izler, şehrin insanoğlunun yerleşik düzene geçtiği dönemlerde kurulduğunu göstermektedir. 

Sponsorlu Bağlantılar

Sayfalarımız <<< İstanbul İle İlgili Güzel ve Özlü Sözler 

Buluntular ve araştırmacıların yaptıkları incelemeler, Ankara’da Hititlerin, Friglerin, Lidyalıların ve Galatların yaşamış olduklarını göstermektedir. Şehrin yerleşik düzeni çok eskilere dayanmasına rağmen tarihi, ancak; Hitit devrinden itibaren takip edilebilmektedir. 

Ankara’nın doğusunda bulunan Çorum ili sınırları içinde Boğazköy’de (Hattuşa) yapılan kazılarda, şehirle ilgili önemli ipuçları elde edilmiştir. Bir kısım yabancı tarihçilere göre Hitit eserlerinde sıkça rastlanan Ankuwa, muhtemelen bugünkü Ankara şehrinin bulunduğu yerdedir. 

Hititlerden sonra yöreye Friglerin hakim oldukları görülmektedir. Eski çağ kaynaklarındaki bir efsaneye göre de Ankara’yı büyük Frig kralı Midas kurmuştur. Şehir merkezi Ulus’ta yapılan kazılarda, Friglerin oturduğuna dair kesin bilgiler elde edilmiştir. Frig devletinin yıkılmasında birinci derecede rol oynayan Kimmer istilasından sonra Ankara Lidyalıların eline geçmiştir. Fakat bu hakimiyet Pers kralı Kyros’un bütün Anadolu ile birlikte Ankara’yı da zapt etmesi üzerine çok çabuk sona ermiştir. Aradan iki asır geçtikten sonra Büyük İskender, Anadolu’daki Pers hakimiyetine son vermiştir. İmparator Augustos’un Ankara’yı kesin olarak almasından sonra burası bir eyalet olarak gelişmiş, mabetler, pazaryerleri, yollar ve suyolları yapılmıştır. 

Ankara 334–1073 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyeti altında kalmıştır. Bu süre zarfında da Hıristiyanlığın Anadolu’daki önemli bir merkezi olmuştur. VII. yüzyıldaki Sasani akınlarından sonra Araplar şehri bir süre ellerinde tutmuşlardır. 

Ankara’nın kaderi Bizans ordularının Selçuklu Sultanı Alpaslan tarafından 1071 yılında mağlup edilmesiyle sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi ile tayin edilmiştir. Bu galibiyet sonucunda şehir Türklerin eline geçmiştir. Ankara’nın Türklerin eline geçmesi son derece önemlidir. Çünkü Ankara Kalesi askeri bakımdan önemli bir konumdaydı. Diğer taraftan, Ege liman kentlerinden başlayarak Mezopotamya ve diğer doğu ülkelerine kadar uzanan önemli yollar üzerinde bulunan bölge, aynı zamanda doğal kaynaklar açısından da zengindi.

Ankara’nın en parlak devri Alâaddin Keykubat zamanıdır. Bu dönemde şehir askeri bakımdan tahkim edilmiş, cami ve medrese gibi dini ve ilmi eserlerle de imar edilmiştir. 

Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında şehir Moğolların istilasına uğramış, tüm çabalara rağmen istilanın önüne geçilememiştir. Sultan Gıyasettin Keyhüsrev Moğol saldırıları karşısında Ankara Kalesine sığınmıştır. Moğol saldırıları sonunda Selçuklu devleti zayıf düşmüş ve bu durum Anadolu’nun İlhanlılar devletinin egemenliği altına girmesine kadar sürmüştür. Ankara bir süre İlhanlıların gönderdiği valilerin, sonra da Eretna oğullarının yönetimi altında kalmıştır. 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa, şehri Osmanlı ülkesine katmıştır. Yıldırım Beyazıt devrine kadar önemli bir olay olmamıştır. Ankara Savaşı’ndan sonra şehrin kaderi de değişmiştir. Timur Ankara’dan ayrıldığı sırada, Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Mehmet Çelebi padişahlığını ilan etmiş ve böylece Ankara’yı da almıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman devrinde Anadolu’da bir eyalet örgütü kurulmuş ve Ankara bu Anadolu eyaletlerinden birinin merkezi olmuştur. Şehir 17. y.y. başlarında Celali Ayaklanması sırasında isyancıların eline düşmüştür. II. Mahmut’a isyan eden Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın kısa bir zaman hakimiyetine giren Ankara, tekrar Osmanlıların eline geçmiş ve artık hiçbir istilaya uğramadan bir Osmanlı vilayeti olarak kalmıştır. 

Balkan Savaşı sonunda Rumeli vilayetlerinin çoğunun kaybedilmesiyle, batıdaki Türk sınırları İstanbul’a çok yaklaşmıştı. İstanbul Boğazı’nın ele geçirilmesi de oldukça kolaylaşmıştı. Bu yüzden devlet merkezinin İstanbul’da kalması tehlikeli ve sakıncalı görülerek, başkentin Anadolu içinde başka bir şehre taşınılması düşünülmüştür. Savaş yıllarında en çok saldırı batıdan gelmekteydi ve Ankara bu saldırılara hayli uzak kalıyordu. 27 Aralık 1919 tarihinde, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi” Ankara’ya gelerek 29 Aralık 1919’da yayımlanan bir tebliğ ile bütün mebuslara toplantının Ankara’da yapılacağını duyurmuştur. Bu genelgeden sonra 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin merkezi Ankara olarak ilan edilmiştir. 13 Ekim 1923 tarihinde çıkarılan bir kanun ile Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur. 

Başkent seçildiği yıllarda Ankara çok az sayıda binası olan küçük, yoksul ve çorak bir şehirdi. İstiklal Savaşımızın hazırlanıp sevk ve idare edildiği bir merkez olarak Milli Mücadelemizin sembolü haline gelen bu tarihi şehir, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra, giderek büyümüş, yepyeni, büyük ve modern bir görünüm kazanmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Ankara İçin Söylenmiş Özlü Sözler

Eski Ankara sokakIarı gibi özIem doIu yüreğim. Çocuk kahkahaIarına hasret sokakIar hasretim sana. Ne eski günIere dönüyorsun ne de gidiyorsun. / Serdar YıIdırım

Üzgünüm İstanbuI seviştik ve bitti! Ben Ankara’ya aşığım. / Cem Adrian

Hey gidi Ankara hey, beni de benzettin ya kendine. Astın suratımı, resmiIeştirdin beni. / Bedirhan Gökçe

Ankara’da aşık olmak zor iki gözüm. / Zuhal Olcay

Ankara İle İlgili Sözler

Bir Sevdadır ‘ANKARA’


Denizin yok ama güzelin çok Ankara.


GeI hasret nedir anIatayım sana. Sen deniz, ben Ankara.


Biz ankaralıyız oğlum umudun bittiği yerde ağzımızdan “LA GARDAS BENİ Bİ BIRAHIN LAAA” dökülür

Sponsorlu Bağlantılar

Hayat sensiz 0’ın 6’da!


Kırık dökük hayaIIer arasında kaImış hatıraIarım sakIı sende Ankara.


  • Varsın sokakların denize çıkmasın ben yine seviyorum seni Ankara.

En güzeI Ankara’nın çocukIarı sever dedik; en çok Ankara’nın çocukIarını üzdünüz.


Sorma be ankara ne Haldeyim . .


İstanbuIIuya sormuşIar ‘Ia’ nedir diye müzik notası demiş ankaraIıya sormuşIar ‘Ia’ nedir diye yaşam tarzı koçum demiş. https://www.sozlervadisi.com/sehir-sozleri/ankara-ile-ilgili-sozler.html


ANKARA’LI olmak demek; Yağmurdan sonraki toprak kokusunu, Deniz havasına tercih etmek demektir..


Bize her yer Ankara değiI. Çünkü her yer Ankara kadar güzeI değiI.


Sendeki güIüş Ankara’ya deniz İzmir’e kar getirir.


İstanbuI bebesi: Erkekseniz tek tek geIin, Ankara bebesi: Bu kadar mısınız Ian.


Şu ayazınIa tehdit etme beni Ankara diyen arkadaşIara sesIeniyorum. HayaIIerinizi yakında ısınaIım.


Senin bu egona Ankara’da otobüs diye binerIer.


Beni soğukla tehdit etme ANKARA ; Anıları çıkarıp yakarsam, Ağustos’u yaşarsın . . !


AnkaraIının yumruğu sert, yüreği merttir, canını sıkarsan başına derttir!


Bir şehir oI. MeseIa, Ankara gibi… De ki; sokakIarım denize çıkana kadar seveceğim seni.


Sen yoksan kopsun kıyamet şarkısında bile oynayan adamlarız… Bu dünyanın polyannası biziz, biz Angaralıyız


Çal be usta Ankara havası olsun, dertlerimiz biraz kendine gelsin.


Angara İle İlgili Sözler

“Güzelliğim için mi” diye sordu kız. “Biz Angaralıyız. Güzeli sevmeyiz, sevdiğimiz güzeldir” dedi delikanlı.


Limanı Gemileri Kaptanı Tayfasını Alayını yakacam ama Angaralıyız işte bunları bir araya getirecek denizimiz yok!


Biz Angaraliyiz gardaş Sen yoksan kopsun kıyamet Sevgiye aşka bu davet Daha ne söyleyim sana Anla, Hayatım senden ibaret diyen www.sozlervadisi.com ask acılı sarkıda bile kaşıkları kırıyoz


  • Angaralıyız delikanlıyız kaşık çalarız, pavyon bar disko farketmez fidayda misket oynarız…

Seni Başkent yapmakta çok haklılarmış. Çünkü kentlerin başını çekecek kadar güzel ve asisin.


Övünmek gibi olsun Angaralıyız garda


Evladım silgin yokmu senin +BİZ ANKARA ÇOCUĞUYUZ HOCAM BİZDE YANLIŞ OLMAZ


Alttan almayı severiz, Angaralıyız. Ama iyi niyeti kötüye kullananlara karşı dolarız. Şarkılar da dolar, zamanı gelir patlatırız.


Sayfalarımız <<< Adana Sözleri Damar


Angaralıyız biz dilimizden herkes anlamaz. Camı siler ayna gibi oldu deriz aynayı siler cam gibi oldu deriz.


Boyle genıslıkmı olur la Bız angaralıyız YANIMIZDAKI hatuna ne baktırırız ne de LAKLAK yaptırızı o kadaaaaaa


Ankara bazen yanliz bazen gozu yasli bazen mutlu Ankara iste , Güzel ANKARAM.Her zaman anGaraliyiz!


Sendeki gülüş Ankara’ya deniz İzmir’e kar getirir.


Aman be hayat ya istediğim gibi ol ya da istediğin gibi yap beni ama Ankara’nın yolları gibi kıvırma içim bulanıyor.


Seni anlattım yine ANKARA’ya, Bak yine tutamadı göz yaşlarını…


Hani oIur da, bir gün denk geIirsek bu Ankara sokakIarında. Çevir kafanı, … git yoIuna!


  • Varsın İzmir övünsün güzelim diye, aldırma sen Ankara güzellik senin her yerinde.

Çal be usta Ankara havası olsun, dertlerimiz biraz kendine gelsin.


Bak yine senin içinde yaşadığımı o güzel günleri anlattım sevgiliye Ankara. Yine tutamadı gözlerine senin üstüne yağan yağmur damlaları gibi döküldü gözlerinden.


Şehir Sözleri kategorisinde  en güzel Ankara İli İle İlgili Sözleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Mardin’in Meşhur sözleri Adıyaman İle İlgili Sözler

Share this:

Facebook Yorumlar

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here