Ramazan Ayı Sözleri , Ramazan Ayı Dini Sözleri

0
429
views
Ramazan Ayı Sözleri

Ramazan Ayı Sözleri

11 Ayın sultanı Ramazan Ayı sadece oruç ayı olarak değerlendirilmemelidir. Mübarek Ramazan ayında tutulan orucun yanında yapılacak diğer ibadetler tutulan orucun feyzini daha da arttıracaktır. Ramazan Ayı aslında haramdan daha çok helalden uzak durma ayıdır da denilebilir. Çünkü Müslüman haramdan her daim uzak durmalıdır. Ramazan Ayında da haramla birilikte helalden de uzak durarak nefsini terbiye etmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayı için  sizlere Ramazan Ayı Hakkında Anlamlı Sözler, Anlamlı Ramazan Ayı Sözleri ve  Ramazan Ayı Dini Sözlerini sayfamızda sunmaya çalıştık.

Diğer Sayfamız >>  Ramazan Ayı Mesajları


Ramazan ayının önemi nedir

Ramazan ayı, Hicri takvime göre 12 aydan bir tanesidir. 3 ayların ilki Recep ikincisi Şaban üçüncüsüyse Ramazan ayıdır. Yani mübarek Ramazan ayı 3 ayların üçüncüsüdür. Şaban ayından sonra gelir, Şevval ayının hilali gözükünce de Ramazan-ı şerif ayı biter. Bu mübarek Ramazan ayı içerisinde Müslümanların oruç tutmaları farzdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Ramazan ayının bir diğer özelliği de, Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir gecesi, Ramazan ayının içerisindeki gecelerden birisidir.

Dolayısıyla Ramazan ayı Müslümanlar için ibadet açısından önemli bir aydır. Yalnızca Ramazan ayına mahsus ibadetler vardır. Farz olan oruç Ramazan-ı şerif orucudur, teravih namazı Ramazan ayının sünnetidir. Keza Ramazanın son on gününde yapılan itikaf sünneti de Ramazan-ı şerif’e mahsus bir sünnettir.

Ramazan Ayı Hadis-i Şerifler

Oruç sabrın yarısıdır. -İbn Mâce, Sıyâm 44


Oruç, kişi onu günahlarla delmedikçe, bir kalkandır. -Camiu’s-Sağir


Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. -Müslim,Sıyam, 203


Oruçlarda riya yoktur. Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: “O Benim içindir. Onun mükafatını bizzat Beni veririm. (Çünkü) Oruçlu yemesini, içmesini Benim için bırakır.” -Buhari/ Ebu Hureyre (r.a.)


İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah”tan başka ilah olmadığına ve Muhammed”in O”nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe”ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. -Tirmizi, İman 3, (2612)


Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri,orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. -Buhari, Savm, 2


Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur  -Müslim, Sıyam 2, (1079)


Sahura kalkmak berekettir. Bir yudum su içseniz bile onu terk etmeyiniz. Çünkü Allah sahura kalkanlara rahmet eder. –Müsned, 3:4


Oruç tutun. Şüphesiz oruç Cehennem ateşine ve: dünyanın kötülük ve musibetlerine karşı kalkandır. -Cami’üs Sağir,4:212


Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine ALLAH’ın hiçbir ihtiyacı yoktur. -Buhari, Savm, 8.


Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz! -Et-tergib ve’Terhib, 2:83


Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, Ben oruçluyum” deyin. -Buhari, Savm, 9


Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar  -Tirmizi, Cihad 3, (1624)


Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez  -Buhari, Savm 29


Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir  -Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83


Resulullah (sav)’a :” Kadir gecesi (Ramazan’ın neresinde?) diye sorulmuştu. O da, Ramazanın tamamında.” diye cevap verdi. -Ebu Davud, Salat, 324, ( 1387).


“Şurası muhakkak ki, Oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır” -Beyhaki

Sponsorlu Bağlantılar

Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün Ben yanında zikredildigim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!  -Tirmizi, Daavat 110, (3539)


Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir  -Müslim, Sıyam 171


Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, Allah onu yetmiş sene Cehennem ateşinden uzaklaştırır. -Camiüs Sağir


Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz  -Tirmizi, Savm 82, (807


Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.” -Nesai


Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. -Kütüb-i Sitte, 3082


Ramazanda Allah’i zikreden magfiret olunur. Ve o ayda Allah’dan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez. -Ramuz El Hadis / Hz. Cabir (r.a)


Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.. -Müslim, Müsafirin, 174


Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.  -Deylemi


Kadir gecesini, Ramazan’ın son onunda arayın. -Buhârî, Leyletü’l–kadr 3


Ramazan Ayı Sözleri

“Sizden kim Ramazan Ayı’na ulaşırsa orucu tutsun. Kim de hasta olur veya yolcu bulunursa yediği miktarda başka günlerde oruç tutar.” [Ayet]


Ramazan bir infak ayıdır.İnfakı yaparken infakın adabına,ahlakına riayet edelim.Sadece kapılara paketler bırakarak vazifemizi ifa edemeyiz.


Üç şey vardır ki, insan onlardan hesaba çekilmez: a) Sahur yemeği b) İftar yemeği c) Arkadaşlarla beraber yenilen yemek.


Resûlullah (SAV) buyurdular ki: “Sizden kimse ramazanı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamasın.” [Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai]

Sponsorlu Bağlantılar

“Bu, Receb’le Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki O, amellerin Rabbülalemin’e yükseltildiği bir aydır….


“Kim inanarak ve mükafatını ALLAH’tan bekleyerek RAMAZAN ORUCUNU tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Hadis-i Şerif)


Hadis-i Şerifte; “Ameller Allahü teâlâya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum.”


İlginizi Çekebilir >> Arefe Günü Mesajları


“Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423)


Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının 1 asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. / Ebu Yala


Kim canı gönülden iman eder, kalbini sozlervadisi.com her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Ramazan-ı Şerifleriniz hayrola…


Huzurun ve bereketin ayı hoşgeldin …


En huzurlu,en güzel ay hoşgeldin 11 ayın sultanı Ramazan


Ramazan evimize bereket kalbimize merhamet ülkemize birlik beraberlik getirsin


Ruhun sultanı ramazan ! hoş gel, hoşa gel, tut bizi, inşâ et, merhamet et, hoş et, hoşta git..


Orucuna hazırız Rabbim. Sıcağına razıyız. Varsın günler uzun olsun, mevsimler yaza dursun. Biz seni Ağustos’ta da severiz.


Ramazan Benim için çocukluğumdur…anneannemdir…tarhana corbasidir…sahurda yenen kiymali börektir…hamd olsun kavusturan Allah’a…


Ramazan Ayı Dini Sözleri

Size ramazan ayı geldi. O bereket ayıdır. O ayda tam hayır vardır ve Allah sizi gasleder. Rahmetini inzal eder, hataları siler, duaları kabul eder. Sizin rağbetinize bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder. Onun için Allah’a kendi tarafınızdan hayır ödeyin (çok hayır yaparak ramazanın hakkini verin). Zira saki, o ayda Allah’ın rahmetinden mahrum kalan kimsedir.  / Hz. Ubade (r.a.)


Gelişiyle memnun, gidişiyle mahzun edene sevgili deniyorsa eğer; Ramazan, mümine sevgilidir…


Ramazan ayı girdiğinde Allah Teâlâ arşı taşıyan meleklere, tespihten ellerini çekip Muhammed (s.a.s.) Ümmetine ve müminlere istiğfarda bulunmalarını emreder.   / Hz. Ali (r.a.)


Kim Ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur. (Tirmizi, Savm 53, (759); Ebu Davud, Savm 58, (2432) https://www.sozlervadisi.com/dini-sozler/ramazan-ayi-sozleri.html


11 Ayın Sultanı “Hoşgeldin Ya Şehr” _i Ramazan Allah nefsimizi terbiye ettiğimiz feyz dolu oruçlar tutmayı nasip etsin..


Mübarek Ramazan Ayi ; sana Vücudunun sihhat ve selameti olan “az yemege”…. Ruhunun sihhat ve selameti olan “günahsiz olmaya”….. dininin sihhat ve selameti olan “Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya” vesile olsun….


İlginizi Çekebilir >> Aşure Günü Mesajları


Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar  sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yanında zikredildiğim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!  (Tirmizi, Daavat 110, (3539)


Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü Teâlâ, size ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin “Kadir Gecesinin” hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.


Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum!” Desin (ve ona bulaşmasın) (Müslim, Sıyam 164, (1161)


Ramazan’da derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoşgeldin ey şehri Ramazan…


Rabbim gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Ramazan ayınız hayırlı uğurlu olsun…


Mübarek Ramazan Ayı kalbini O’nun yoluna koymayı ellerini daim O’nun dergâhına açmaya vesile olsun.


Dini Sözler kategorisinde  en güzel Ramazan Ayı Sözlerini hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; İftar İçin Mesajlar Sahur Sözleri

Share this:

Facebook Yorumlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here