Ramazan Ayı Sözleri

Ramazan Ayı Sözleri

Mübarek Ramazan ayında tutulan orucun yanında yapılacak diğer ibadetler ve sevdiklerinize gönderilecek Ramazan Ayı Sözleri tutulan orucun feyzini daha da arttıracaktır. Ramazan ayında bizde sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel Ramazan Ayı Mesajları kısa mesaj ve sosyal medya hesaplarından gönderebileceksiniz.

Ramazan Ayı Sözleri yazımız da; Sevgi dolu Ramazan ayı sözleri, Anlamlı Ramazan ayı sözleri, Ramazan Ayı Sözleri kısa, Dini Ramazan ayı sözleri, Ramazan ayı sözleri sms bulunmaktadır.

Ramazan Ayı Ayet-i Kerimeler

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç,sizden öncekilere farz kılındığı gibi,size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak

En Güzel Ramazan Ayı Sözleri

En Güzel Ramazan Ayı Sözleri

Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sozlervadisi.com sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara Suresi 185)

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)

Sizden kim Ramazan Ayı’na ulaşırsa orucu tutsun. Kim de hasta olur veya yolcu bulunursa yediği miktarda başka günlerde oruç tutar.  (Ayet)

Ramazan Ayı Hadis-i Şerifler

Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin.  (Buhari, Savm, 9)

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah”tan başka ilah olmadığına ve Muhammed”in O”nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe”ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.  (Tirmizi, İman 3, (2612))

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur  (Müslim, Sıyam 2, (1079))

Şurası muhakkak ki, Oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır  (Beyhaki)

Oruçlarda riya yoktur. Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: “O Benim içindir. Onun mükafatını bizzat Beni veririm. (Çünkü) Oruçlu yemesini, içmesini Benim için bırakır.” (Buhari/ Ebu Hureyre (r.a.))

Ramazan Ayı Anlamlı Sözleri

Ramazan Ayı Anlamlı Sözleri

Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri,orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. (Buhari, Savm, 2)

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz  (Tirmizi, Savm 82, (807)

Oruç tutun. Şüphesiz oruç Cehennem ateşine ve: dünyanın kötülük ve musibetlerine karşı kalkandır. (Cami’üs Sağir,4:212 )

Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir  (Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83)

Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. (Müslim,Sıyam, 203)

Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine ALLAH’ın hiçbir ihtiyacı yoktur. (Buhari, Savm, 8.)

Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz! (Et-tergib ve’Terhib, 2:83)

¸¸•*`❀ Ramazan Ayı Mesajları ¸¸•*`❀

Oruç sabrın yarısıdır. (İbn Mâce, Sıyâm 44)

Oruç, kişi onu günahlarla delmedikçe, bir kalkandır. (Camiu’s-Sağir)

Sahura kalkmak berekettir. Bir yudum su içseniz bile onu terk etmeyiniz. Çünkü Allah sahura kalkanlara rahmet eder. (Müsned, 3:44)

Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün Ben yanında zikredildigim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!
(Tirmizi, Daavat 110, (3539))

Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.  (Deylemi)

Kadir gecesini, Ramazan’ın son onunda arayın. (Buhârî, Leyletü’l–kadr 3)

Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.  (Nesai)

Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.  (Kütüb-i Sitte, 3082)

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar  (Tirmizi, Cihad 3, (1624))

Ramazanda Allah’i zikreden magfiret olunur. Ve o ayda Allah’dan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez. (Ramuz El Hadis / Hz. Cabir (r.a))

Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.. (Müslim, Müsafirin, 174)

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir (Müslim, Sıyam 171)

Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, Allah onu yetmiş sene Cehennem ateşinden uzaklaştırır. (Camiüs Sağir)

Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez  (Buhari, Savm 29)

Resulullah (sav)’a :” Kadir gecesi (Ramazan’ın neresinde?) diye sorulmuştu. O da, Ramazanın tamamında.” diye cevap verdi. (Ebu Davud, Salat, 324, ( 1387))

Kim inanarak ve mükafatını ALLAH’tan bekleyerek RAMAZAN ORUCUNU tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.  (Hadis-i Şerif)

Resûlullah (SAV) buyurdular ki: “Sizden kimse ramazanı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamasın.” (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai)

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur. (Tirmizi, Savm 53, (759); Ebu Davud, Savm 58, (2432)

Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.  (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423)

Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum!” Desin (ve ona bulaşmasın) (Müslim, Sıyam 164, (1161)

Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yanında zikredildiğim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!  (Tirmizi, Daavat 110, (3539)

Ramazan Ayı Sözleri

Bu, Receb’le Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki O, amellerin Rabbülalemin’e yükseltildiği bir aydır….

Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü Teâlâ, size ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin “Kadir Gecesinin” hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.

Üç şey vardır ki, insan onlardan hesaba çekilmez: a) Sahur yemeği b) İftar yemeği c) Arkadaşlarla beraber yenilen yemek.

Ramazan’da derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa.

Ruhun sultanı ramazan ! hoş gel, hoşa gel, tut bizi, inşâ et, merhamet et, hoş et, hoşta git..

Ramazan Ayı Sözleri

Ramazan Ayı Sözleri

Ramazan bir infak ayıdır.İnfakı yaparken infakın adabına,ahlakına riayet edelim.Sadece kapılara paketler bırakarak vazifemizi ifa edemeyiz.

Ramazan Benim için çocukluğumdur…anneannemdir…tarhana corbasidir…sahurda yenen kiymali börektir…hamd olsun kavusturan Allah’a…

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

Orucuna hazırız Rabbim. Sıcağına razıyız. Varsın günler uzun olsun, mevsimler yaza dursun. Biz seni Ağustos’ta da severiz.

Başlamadan bitişine üzüldüğüm aydır Ramazan Öyle mübarek bir ay ki içinde *Bin aydan hayırlı olan geceyi barındırır *Kullugu disipline koyan oruç var *Geçmiş günahlarına Kefaret Teravih var *Şükür ve teşekkür belirtisi fitre zekat ve sadaka var https://www.sozlervadisi.com/dini-sozler/ramazan-ayi-sozleri.html

Gelişiyle memnun, gidişiyle mahzun edene sevgili deniyorsa eğer; Ramazan, mümine sevgilidir…

Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün.

¸¸•*`❀ Aşure Günü Mesajları ¸¸•*`❀

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.

Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır, şeytanlar da bağlanır. Bir münadi ramazan bitinceye kadar şöyle nida eder

Basi RAHMET ortasi MERHAMET sonu ise CEHENNEM’den AZAD olan Ay

Kim Allah Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.

Her şeyin bir kapısı vardır, ibadetin kapısı da oruçtur.

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kâbe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.

Nice oruçlu insan  vardır ki, orucundan nasibi sadece aç ve susuz kalmasıdır. Ve nice geceleri ibadetle geçiren vardır ki, bundan nasibi sadece uykusuz kalmasıdır.

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur.

Allahü teâlânın, gözlerin görmediği,  kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur.

Kim Allah Teâla yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.

Ramazan Ayı Özlü Sözleri

Ramazan ayı girdiğinde Allah Teâlâ arşı taşıyan meleklere, tespihten ellerini çekip Muhammed (s.a.s.) Ümmetine ve müminlere istiğfarda bulunmalarını emreder.   / Hz. Ali (r.a.)

Size ramazan ayı geldi. O bereket ayıdır. O ayda tam hayır vardır ve Allah sizi gasleder. Rahmetini inzal eder, hataları siler, duaları kabul eder. Sizin rağbetinize bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder. Onun için Allah’a kendi tarafınızdan hayır ödeyin (çok hayır yaparak ramazanın hakkini verin). Zira saki, o ayda Allah’ın rahmetinden mahrum kalan kimsedir.  / Hz. Ubade (r.a.)

Kim ramazan ayını oruç tutar ve haramlardan sakınırsa, Allah onun geçmiş günahlarını affeder.  / Resulullah (s.a.a)

Ramazan Allah’ın ayı, Şaban Resulullah’ın ayı, Recep benim ayımdır. / İmam Ali (a.s)

Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının 1 asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. / Ebu Yala

Ramazan Ayı Duygusal Sözleri

Ramazan Ayı Duygusal Sözleri

Nefsimi elinde tutan Allah’a and olsun ki oruç tutan kimsenin ağzının kokusu Allah’ın yanında misk kokusundan daha iyidir. / Resulullah (s.a.a)

Allah, orucu ihlası sağlamlaştırmak için farz kılmıştır. / Hz. Fatıma (s.a.)

Ramazan ayı öyle bir aydır ki, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem ateşinden kurtulmadır. / Resulullah (s.a.a)

Oruç tutan her mu’min sahur ve iftar vakitlerinde Kadir suresini okursa, bu iki vakit arasında Allah yolunda canını veren kimse gibidir. / İmam Sadik (a.s)

Cennetin Reyyan adlı bir kapısı vardır; o kapıdan ancak oruç tutanlar girecektir. / Resulullah (s.a.a)

Ramazan-ı Şerif’teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. / Mektubat

En iyi (faziletli) cihad sıcak havada oruç tutmaktır. / İmam Sadık (a.s)

Selam sana olsun ey Ramazan ayı ki, hiç bir ay seninle fazilette yarışamaz. / İmam Zeynelabidin (a.s)

İslam beş temel üzerine kurulmuştur; namaz, zekat, hac, oruç, velayet. / İmam Ali (a.s)

Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar. / Resulullah (s.a.a

Oruç tutun ki sıhhatli (sağlıklı) olasınız. / Resulullah (s.a.a)

Oruç sabrın yarısıdır. / Resulullah ( s.a.a.)

Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü Resulullah’ın diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir. / İmam Bakır (a.s)

İnsanın başına bir bela (musibet ) geldiği zaman oruç tutsun. / İmam Sadık (a.s)

Her şeyin bir zekatı vardır, bedenin zekatı da oruçtur. / İmam Ali (a.s)

Gökyüzünün kapıları Ramazan ayının ilk gecesi açılır ve son gününün gecesine kadar kapanmaz. / Resulullah (s.a.a )

¸¸•*`❀ Arefe Günü Mesajları ¸¸•*`❀

Üç amel Allah’ın rahmetindendir: Gece namazı kılmak, mu’min kardeşin halini sormak ve oruç tutmak. / Resulullah (s.a.a)

Cennet, her yıl ramazan ayının gelişiyle süslenip ziynetlenir. / Resulullah (s.a.a)

Cennet dört kişinin özlemini çeker, ….biri de ramazan ayında oruç tutandır. / Resulullah (s.a.a)

Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir. / İbni Nasr

Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona “Ben oruçluyum” deyin! /Buhari

Eğer sorulsa ki, neden Ramazan ayının orucu, bundan az veya fazla farz kılınmadı? Şöyle cevap verilir: Çünkü bu, zayıf ve güçlünün gücünün yettiği bir miktardır. / İmam Rıza (a.s)

Ey gençler, sizden kimin gücü yeterse evlensin; çünkü bu, gözün haramdan sakınmasını ve iffetin korunmasını sağlar. Kimin evlenmeye gücü yetmezse; oruç tutsun; çünkü oruç, cinsel arzuları kontrol etmede çok faydalıdır. / Resulullah (s.a.a)

Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allah u Teâlâ’dan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. / Buhari

Oruç, cehennem ateşinden koruyan bir siperdir (kalkandır). / Resulullah (s.a.a)

(Sahabeden  birine hitaben): “Oruç tut; çünkü oruç gibi bir ibadet yoktur (onun yerini tutacak bir şey yoktur). / Resulullah (s.a.a)

Her şeyin bir kapısı vardır, ibadetin kapısı da oruçtur. / Resulullah (s.a.a)

Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. / Ebu Nuaym


Dini Sözler kategorisinde en güzel Ramazan Ayı Sözleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; İftar İçin Mesajlar Sahur Sözleri

Share this:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.