Namaz İle İlgili sözler

Aşağıda yer alan ayeti kerimeleri ve hadis-i şerifleri okuyarak namazın önemini bir kez daha anlamış olacaksınız. Umuyoruz bu Namaz İle İlgili sözler, hadisler, ayetler namaza başlamanıza ya da namaza olan bağlılığınızın daha da artmasını sağlayacaktır.

Namaz İslam dininin direğidir. “Namaz müm’minin miracıdır” sözü peygamber efendimize (sav) aittir. Namazın bu denli önemli olduğunun farkında olmak hem bu dünyayı kurtaracak hemde öbür dünyayı, Her gün kılınan namaz bizleri kötülüklerden uzaklaştıracak.

Namaz İle İlgili Sözler yazımız da; Namaz ile ilgili sözler ibadet, Peygamberimizin namaz ile ilgili sözler, Namaz ile ilgili sözler hadisler, Namaz ile ilgili sözler ibretlik, Namaz ile ilgili sözler ayetler, Namaz ile ilgili sözler facebook yer almaktadır.

Namaz İle İlgili Hadisi Şerifler

“Bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah’ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah’ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder; diğer adımı da onu bir derece yükseltir.” (Müslim, Mesâcid 282)

“Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibâdetle geçirmiş sayılır.” (Ebû Davûd, Salat, 45)

“Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Dikkat et, ey Ademoğlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin.” (Müslim, Mesâcid 261-262)

“Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın” (Buhârî, Vudû‘ 3; Müslim, Tahâret 35)

“Mü’minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır.” (Müslim, Tahâret 40; Nesâî, Tahâret 109 )

“Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı? Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder.” (Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283)

“Ümmetim, abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak gelecekler. Ben havzın başına onlardan önce varacağım.” (Müslim, Tahâret 39; bk. İbni Mâce, Zühd 36)

“Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe, beş vakit namaz ile iki cuma, aralarında işlenen küçük günahlara keffârettir.” (Müslim, Tahâret 14)

¸¸•*`❀  Şükür İle İlgili Sure Ayetler ¸¸•*`❀  

“İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kur’a çekmek zorunda kalsalardı kur’a çekerlerdi. Şayet camide cemaate erken yetişmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, birbirleriyle yarışa girerlerdi. Eğer yatsı namazı ile sabah namazındaki fazileti bilselerdi, emekleyerek ve sürünerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi.” (Buhârî, Ezân 9, 32, Şehâdât 30; Müslim, Salât 129)

“Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar.” (Müslim, Tahâret 33; bk. Nesâî, Tahâret 84; İbni Mâce, Tahâret 6)

“Kul namaza durduğunda, bütün günahları getirilir. Başı ve omuzları üzerine konulur. Rüku ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan ayrılır.” (Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, hadis no: 794)

“Müslüman –veya mü’min– bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa, gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile ayaklarından çıkar. Neticede o mü’min kul günahlardan temizlenmiş olur.” (Müslim, Tahâret 32; bk. Tirmizî, Tahâret 2)

“Sizden biriniz güzelce abdest alır –onu tastamam yapar– sonra da: Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh.  Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh, derse, o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer.” (Müslim, Tahâret 17; bk. Ebû Dâvud, Tahâret 65; Tirmizî, Tahâret 55)

“Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.” (Taberani, el-Mu’cemü’l-Evsat, 5/186, hadis no: 4361)

“İstikamet üzere olun. Bunu tam başaramayacaksınız. O halde en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil müminden başkası iyi abdest almaya ve abdestli kalmaya özen gösteremez.” (İbni Mâce, Tahare: 4; Muvatta, Tahare: 36; Müsned, 5/363)

“Namaz müm’minin miracıdır” sözü peygamber efendimize (sav) aittir. Namazın bu denli önemli olduğunun farkında olmamak ya da görmezden gelmek bizleri her geçen gün İslamiyetten uzaklaştırmaktadır. Her gün kılınan namaz bizleri kötülüklerden uzaklaştıracak, Allah’ın huzuruna çıkma şansını verecektir. Namaz İslam dininin sozlervadisi.com direğidir. Aşağıda yer alan ayeti kerimeleri ve hadis-i şerifleri okuyarak namazın önemini bir kez daha anlamış olacaksınız. Umuyoruz bu sözler, hadisler, ayetler namaza başlamanıza ya da namaza olan bağlılığınızın daha da artmasını sağlayacaktır. “Namaz kılmayanın dini sağlam değildir.  Dinde namazın yeri, vücutta başın yeri gibidir.” (Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, hadis no: 107)

 “Bir Müslüman, farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşû içinde ve rükûunu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe, bu namaz önceki günahlarına keffâret olur. Bu her zaman böyledir.”(Müslim, Tahâret 7)

Namaz İle İlgili Sözler

Namaz, müminin istirahatıdır. / Hz. AIi

Namaz, kaIbi, günahIarın pisIikIerden, temizIer ve gönüIe gayb kapısı açar. / İmam-ı GazâIi

Namazda, ruhun ve kaIbin ve akIın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değiIdir.  / Said Nursî

Bir namazın suretinin şartı, suyIa temizIiktir; namazın ruhunun şartı ise ruhi temizIiktir.  / MevIâna

Bir farzı vaktinde yapmak, haIis niyetIe bin sene nafiIe ibadetten iyidir. / İmam GazaIi

Biriniz namaza durduğu zaman, ancak Rabbine müracaat eder; Çünkü o, kişinin Rabbi arasındadır. / Hz.Muhammed

Namazın kısaItıIması, AIIah’ın sizIere yaptığı bir sadakadır. Rabbinizin sadakasını kabuI edin. / Hz.Muhammed

Cennetin anahtarı namazdır. / Darimi

Farz eda oIunmadıkça, nafiIe kabuI oIunmaz. / Hz. Ebubekir

Kabrini, gece karanIıkIarında namaz kıImak suretiyIe nurIandır.  / Hz. Ebubekir

¸¸•*`❀   Dua Sözleri ¸¸•*`❀  

Sıcak şiddetIenince (öğIe) namazını soğutun, tehir edin (biraz). Çünkü sıcağın şiddeti, cehennemin hararetindendir.  / Hz. Muhammed

Namaz, kuI iIe AIIah arasında yüksek bir nispet, uIvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir. / B.Said-i Nursî

İbadet içinde en büyük namaz, onunIa yapıIır. AIIah’a niyaz, hem sevabı çoktur, hem de ucuzdur. KıImayan huzursuz, hem de nursuzdur. / Ahmet Tevfik Paksu

Namazın farz oIduğuna inanıp, eksiksiz kıIan, Cennete gider. / Hâkim

Namaz kıIanın imanı tamdır, İsIâm için daim cihat yapandır.  / Muhammed AItun

Namaz dinin direği ve kıvamı oIduğu gibi, zekât da; İsIam’ın  kantarası yani köprüsüdür. Biri dini diğeri asayişi muhafaza eden, iki iIahi esastır. B.Said-i Nursî


Güzel sözleri kategorisinde en güzel Namaz İle İlgili Sözleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Kısa Cuma Mesajları , Öğüt Veren Dini Sözler

Share this:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.