Dini Sözler

Evlilikle İlgili Hadisler

Evliliğin hangi temeller üzerinde oluşmasının açıklamasını birçok Evlilikle İlgili Hadisler vasıtası ile biz Müslümanlara bildirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) aile hayatı ile ilgili hadisleri en çok arananlar arasındadır. Örnek hadislerin sunulduğu yazımızda tüm detayları ile açıkladık.

Evlilikle İlgili Hadisler yazımız da; Eşlerle İlgili Ayetler Hadisler, Arpça Güzel Evlilik Sözleri, Peygamber Efendimizin Evlilik Sözleri, Hz. Muhammed (s.a.v) Hadisleri, Resimli Hadisler yer almaktadır.

Evlilikle İlgili Hadisler

Nikâhın hayırlısı, külfetsiz olanıdır. (Ebû Dâvud, Nikâh, 32)

Sahip olunan şeylerin en kıymetlisi; zikreden bir dil, şükreden bir kalp, kocasının imanına yardımcı olan saliha bir eştir… (Tirmizî, Tefsir 9/9)

Size denk olan kadınlarla evleniniz. (İbn Mace, Nikah 47)

Üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı, hazır olunca cenâzeyi ve denk birini bulunca bekârı evlendirmeyi. (Tirmizî, Salât, 13/171)

Dindarlığını ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse, ailenizden bir kız isterse onları evlendirin. Şayet bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve fesat çıkar.  (Tirmizi,nikah:3)

Ey gençler topluluğu, evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan alıkoyar… Evlenmeye gücü yetmeyen oruç tutsun. (Buhari, Nikah 3,60 / Buhârî, Savm, 10)

Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindâr kadındır. (Müslim, Radâ, 64; Ayrıca bkz: Nesâî, Nikâh, 15; İbn-i Mâce, Nikâh, 5)

En fazîletli şefaatlerden (teşvik edilen amellerden) biri, evlilik hususunda iki kişiye aracı ve yardımcı olmaktır. (İbn-i Mâce, Nikâh, 49)

Evleniniz, boşanmayınız!.. Zira boşanma dolayısıyla Arş titrer… (Ali el-Müttakî, IX, 1161/27874)

Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun! (Heysemî, IV, 252)

Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin. (Buhârî, Nikâh, 3; Müslim, Nikâh, 1)

Bir kadın ile dört sebepten dolayı evlenilir (nikahlanılır); Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Fakat siz,dindar olanıyla evlenmeye bakınız ki, bereket bulup mesut olasınız. (Tirmizi,nikah:4  / Buhârî, Nikâh, 15 /  Müslim, Radâ, 53 Sa’d b. Ebu Vakkas r.a.)

Kendi için evlenmek kolay olduğu hâlde evlenmeyen kişi benden değildir. (Beyhakî, Şuâb, VII, 338/5095)

Ey insanlar! Kadınların haklarına riâyet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların nâmuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz! (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı, X. 398)

Sâliha kadın, kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir, kocasının meşrû isteklerini yerine getirir ve onun olmadığı yerde hem malını, hem de nâmusunu muhafaza eder. (İbn-i Mâce, Nikâh, 5/1857)

Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da beraberce veya her biri kendi başına iki rekat namaz kılarlarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ve Allah’ı çok zikreden kadınlardan yazılırlar. (Ebû Dâvûd, Tatavvû 18, Vitir 13)

Kocası kendisinden râzı olarak vefat eden kadın, cennete gider. (Tirmizî, Radâ, 10; Ayrıca bkz. İbn-i Mâce, Nikâh, 4)

Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet etsin! Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin! (Ebû Dâvûd, Tatavvû 18, Vitir 13)

Zenginlerin dâvet edilip fakirlerin çağırılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. (Buhârî, Nikâh 72; Müslim, Nikâh 107. Ayrıca bkz. İbn-i Mâce, Nikâh 25)

Mü’min, Allah’a takvâdan sonra en ziyâde sâliha bir eşten hayır görür. Böylesi bir kadına emretse itaat eder. Ona baksa sevinç duyar, bir şeyi yapıp yapmaması hususunda yemin etse, kadın bunu yerine getirerek onu yeminden kurtarır, kadınından ayrılıp uzak bir yere gitse, kadın hem kendi nâmusunu korur hem de kocasının malı hususunda hayırlı ve dürüst olur. (İbn-i Mâce, Nikâh, 5/1857)

Sayfalarımız; Ölüm İle İlgili Sözler

Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim! (Abdurrezzâk, el-Musannef, VI, 173; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 131)

Kim Allah’a pak ve temizletilmiş olarak kavuşmak isterse hür kadınlarla evlensin. Buyurdular

Allah bir kimsenin kalbine bir kadınla evlenme arzusu attığı zaman, ona bakmasında bir beis yoktur! Buyurdular

Kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü evlilik, gözü haramdan alıkoyar ve iffeti en iyi şekilde korur… (Buhârî, Savm, 10)

Kadın dört şeyi, yani malı, güzelliği, soy-sopu ve dindeki kemâli için nikâhlanır. Siz dindâr olanını tercih ediniz ki, elleriniz hayır görsün!.. (Buhârî, Nikâh, VI. 123; Müslim, Radâ, 53)

Kadın dört sebepten biri için nikâhlanır: Malı, nesebi, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç ki hayır ve bereket göresin! (Buhârî, Nikâh, 15, Müslim, Radâ, 53)

Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse, benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. Kimin maddî imkânı varsa, hemen evlensin. Kim maddî imkân bulamazsa, nafile oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır. (İbn-i Mâce, Nikâh, 1/1846)


Dini Sözleri kategorisinde en güzel Evlilik İle İlgili Hadisleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfalarımıza katkı sağlamak isterseniz sizler ile irtibatımızı sağlayan yorum kutusuna Evlilik  Sözlerinizi bekliyoruz.

Diğer Sayfalarımız; Şükür İle İlgili Sure Ayetler , Dua Sözleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyiciyi Kapatın.