Fatih Sultan Mehmet Sözleri

Fatih Sultan Mehmet Devrinin en büyük ulemalarından birisiydi. Osmanlı İmparatorluğu ve dünya tarihi için en önemli isimlerinden biridir. Fatih Sultan Mehmet Sözleri ile de çok dikkat çekmiştir. İşte En Güzel Fatih Sultan Mehmet Sözleri…

Fatih Sultan Mehmet Sözleri yazımız da; Fatih Sultan Mehmet sözleri resimli, Tarihe geçen Fatih Sultan Mehmet sözleri, Fatih Sultan Mehmet sözleri fetih, Fatih Sultan Mehmet sözleri etkili, Fatih Sultan Mehmet sözleri kısa yer almaktadır.

Fatih Sultan Mehmet Hayatı

Fatih Sultan Mehmed, 3 Mart 1432’de, Edirne’de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Humâ Hatun’dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir yapıya sahipti. Devrinin en büyük âlimlerinden çok iyi eğitim görmüştü; yedi yabancı dil bildiği söylenir. Âlim, şâir ve sanatkârları sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler yazdırır ve bunları incelerdi. Hocalığını da yapmış olan Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed’in en çok değer verdigi âlimlerden biridir. Fatih Sultan Mehmed, gayet soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir komutan ve idareciydi. Yapacağı işlerle ilgili olarak en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi.

Fatih Sultan Mehmed, okumayı çok severdi. Farsça ve Arapça’ya çevrilmiş olan felsefî eserler okurdu. 1466 yılında Batlamyos Haritası’nı yeniden tercüme ettirip, haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korur onlara eserler yazdırırdı. Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmed, yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul’a getirtti. Nitekim astronomi bilgini Ali Kuşçu, kendi döneminde İstanbul’a geldi. Ünlü ressam Bellini’yi de İstanbul’a davet ederek kendi resmini yaptırdı.

Fatih Sultan Mehmed, 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat yirmi beş sefere katıldı. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi.

20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmed, İstanbul’u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu’nu ortadan kaldırarak ‘Fatih’ unvanını aldı. Hz. Muhammed (s.a.v)’in Hadis-i Şerifinde müjdelediği İstanbul’un fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayı da başaran Fatih Sultan Mehmed, yüksek yeteneği ve dehasıyla dost ve düşmanlarına gücünü kabul ettirmiş bir Türk hükümdarıydı. Ortaçağ’ı kapatıp, Yeniçağ’ı açan cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmed, nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481günü, Maltepe’de vefat etti ve Fatih Camii’nin yanındaki Fatih Türbesi’ne defnedildi. O’nun Roma’yı fethedeceği düşüncesiyle zehirlendiği de kaynaklarda yer almaktadır.

Fatih Sultan Mehmet Sözleri

İnsanda söz ile değişir kader. Ya yurda baş olur, ya da başından olur. / Fatih Sultan Mehmet

Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir. / Fatih Sultan Mehmet

Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım. / Fatih Sultan Mehmet

Savaş herkesle, barış sadece onurlu kişilerle yapılır. / Fatih Sultan Mehmet

Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, işte size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz. / Fatih Sultan Mehmet

Fakirlerin ve yetimlerin kursağından kesilen nimeti ne askerimize, ne ameleme yediririm. Biz has müminleriz, kursağımıza netameli nevale girmez. / Fatih Sultan Mehmet

Bir şehirde en önemli üç şey: kanalizasyon, hamam ve kütüphanelerdir. Kanalizasyon şehrin kirini, hamam bedenin kirini, kütüphaneler de ruhun kirini temizler. / Fatih Sultan Mehmet

Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır. (Akşemsettin hz.) için söylemiştir. / Fatih Sultan Mehmet

Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz. / Fatih Sultan Mehmet

İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım. / Fatih Sultan Mehmet

Hristiyan diyarı kılıç ve kalkanlarını kaybettiler. / Fatih Sultan Mehmet

Ana, biz İslamiyetin kılıcını elimizde tutarız. Ancak bunca zahmet karşılığında gazi unvanını elde edemeden ölürsem Allah ve Peygamber’in katında yüzlerine nasıl bakarım? / Fatih Sultan Mehmet https://www.sozlervadisi.com/ozlu-sozler/fatih-sultan-mehmet-sozleri.html

Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim! / Fatih Sultan Mehmet

Ben dahi kabul ettim ki, Galatalıların ayinleri ve erkânları ne vechile olageldiyse, yine aynı üslûpla devam etsin. / Fatih Sultan Mehmet

İstanbul’u niçin fethettiklerini sorduklarında önce o benim gönlümü fethettiği için… / Fatih Sultan Mehmet

¸¸•*`❀ İstanbul’un Fethi Mesajları ¸¸•*`❀

Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim. / Fatih Sultan Mehmet

Agamemnon Truva’yı zaptettiğinde onu meşhur edecek bir Homeros vardı. Benim ise bir Homeros’um yok. / Fatih Sultan Mehmet

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir. / Fatih Sultan Mehmet

Din ile imanın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Yoksa ey Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kâfir hemen! / Fatih Sultan Mehmet

Tarih yazmak korkaklara göre bir iş değildir. / Fatih Sultan Mehmet

Onlar korkularından denizi zincirleyecek kadar akıllı ise, biz gemileri karadan yürütebilecek kadar deliyiz. / Fatih Sultan Mehmet

Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım. / Fatih Sultan Mehmet

Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar Taselyalılar ve Moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık. / Fatih Sultan Mehmet

Dağ ne kadar yüksek olursa olsun, yol onun üzerinden geçer. Sen dağ olmaya heveslenme, asla gururlanma; yol ol ki herkes senin üzerinden geçerken, sen dağların bile üzerinden geçesin. / Fatih Sultan Mehmet

Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz. / Fatih Sultan Mehmet

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz. / Fatih Sultan Mehmet

Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın. / Fatih Sultan Mehmet

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir. / Fatih Sultan Mehmet

Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. / Fatih Sultan Mehmet

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz. / Fatih Sultan Mehmet

Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz. / Fatih Sultan Mehmet

Eğer kanım ile yükselecekse Hz.Muhammed’in dini; durmayın kılıçlar doğrayın beni. / Fatih Sultan Mehmet

Kartal yavrularını korumak için ne güzel bir yuva yapmış. / Fatih Sultan Mehmet

Sizlere tutsakları ve hazineleri bıraktım, ama anıtlar yalnız bana aittir. / Fatih Sultan Mehmet

İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım. / Fatih Sultan Mehmet

Gâzîlerim! Cenâb-ı Hakk’a hamd ü senâlar olsun ki İstanbul’un fâtihleri oldunuz! Mukâvemet etmeyip aman dileyenlere aslâ sozlervadisi.com dokunmayın! Kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve hastalara da en küçük bir zarar vermeyin! Sadece size helâl olan ganîmetlerden alınız!..  / Fatih Sultan Mehmet

Bizim dînimizde insanlar karşısında Allâh’a secde eder gibi eğilmek harâmdır. Kalkınız! Size ve sizinle birlikte bütün hıristiyanlara her türlü hak ve hürriyetleri iâde ediyorum. Şu andan itibaren artık hayatınız ve hürriyetiniz husûsunda gazab-ı şahânemden korkmayınız!.. Patrikhane, Rum ortodoks cemâatinin lideri olarak târih içinde kazanmış bulunduğu bütün imtiyazları muhâfaza edecektir / Fatih Sultan Mehmet

Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun başına geçiniz. / Fatih Sultan Mehmet

Zaferin sırrı Hazreti Peygamber’in izini takip etmektir. / Fatih Sultan Mehmet

KanımIa yükseIecekse, Hz. Muhammed’in dini, aIın kıIıçIa doğrayın beni./ Fatih Sultan Mehmet

OnIar boğazı zincirIeyecek kadar zekiyse, biz de gemiIeri karadan yürütecek kadar deIiyiz. / Fatih Sultan Mehmet

Bana dokunmayan yıIan bin yaşasın diyerek yaşattığınız yıIanIarın, bir sonraki hedefi siz oIursunuz. / Fatih Sultan Mehmet

İnsan AIIah’ı tanıdığı kadar insandır. / Fatih Sultan Mehmet

¸¸•*`❀ 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama Metinleri ¸¸•*`❀

İstanbuI’da edindiğim yerIeri, ecnebiIere satanIar AIIah’ın gazabına uğrasınIar. / Fatih Sultan Mehmet

HekimIe bana neden kıydınız. ( ZehirIendiğini Öğrendiğinde) / Fatih Sultan Mehmet

KayserIerin sarayına örümcekIer ağIarını örmüşIer, Efrasiyab’ın kuIeIerinde bir baykuş ötüyor. / Fatih Sultan Mehmet

Kimsesiz bir kimse yok herkesin var kimsesi, Kimsesiz kaIdım medet ey kimsesizIer kimsesi. / Fatih Sultan Mehmet

AyrıIıp gitmem mümkün değiIdir. Ya ben şehri aIırım ya da şehir öIü yahut diri beni aIır. Eğer imparator ayrıIıp gitmek isterse kendisine Mora’yı bırakırım, dostIuk antIaşması yaparım, oradaki karındaşına başka bir sancağı veririm. Ama şehire barışIa girmezsem, savaşIa girersem o zaman onu ve bütün soyIu, iIeri geIenIeri öIümIe cezaIandırırım, geri kaIan haIkı köIe oIarak askerIerime dağıtırım. Bana ıssız da kaIsa şehir yeter. / Fatih Sultan Mehmet

Ceneviz tüccarIarı serbestçe gezip ticaret yapabiIirIer. Yeniçeri ordusuna katıImak üzere, çocukIarını aImayacağız. Dinimizi kabuI etmeyenIere karşı asIa cebir kuIIanmayacağız. / Fatih Sultan Mehmet

Bir gece ansızın geIir kraIIığınızı imparatorIuğuma katarım. / Fatih Sultan Mehmet

Bunlar ki, ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükrükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye yirmişer akçe alsınlar; Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehl-i erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar. / Fatih Sultan Mehmet

Ben ki İstanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ma’lümu’l-hudud olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim. / Fatih Sultan Mehmet

Şeyhim Akşemseddin Hazretleri İle Beraber Yaptığım Zikrin Lezzetine Dünyaları Bile Değişmem. Eğer Şeyhim İzin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder, Saltanatı Terk Ederdim/ Fatih Sultan Mehmet

ALLAH’ın ve Evliya Ordusunun Yardımıyla
Küfür Ehlini Baştan Başa Kahreylemek Niyetim
Peygamberlere ve Velilere Dayanmışlığım Var Benim
ALLAH’ın Lütfundandır Fetih Ümidim ve Kuvvetim
Benliğimi ve Malımı Dünyada Feda Etsem Ne Olur ?
ALLAH’a Hamd Olsun, Var ALLAH Yolunda Savaşmaya Yüzbin Rağbetim/ Fatih Sultan Mehmet


Özlü Sözler kategorisinde en güzel Fatih Sultan Mehmet Sözleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Sultan Alparslan Sözleri , Hz. Ali Anlamlı Sözleri

Share this:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.