Abdülkadir Geylani Sözleri , Abdulkadir Geylani Nasihatleri

0
641
views
Abdülkadir Geylani Sözleri

Abdülkadir Geylani Sözleri

Muhyiddin Ebû Muhammed Abdulkâdir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî ya da daha bilinen adıyla Abdülkâdir Geylânî, Büyük Selçuklu Devleti döneminde, günümüz İran’ının Hazar Denizi kıyısındaki Gilan Eyaleti’nde 1078 (H. 471) yılında doğan âlim ve mutasavvıf şeyh. 1166 (H. 561) yılında Bağdat’ta vefat etti ve türbesi buradadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Seyyid Abdulkadir Geylani Sözleri yazımızda; Seyyid Abdulkadir Geylani Hz Nasihatleri, Abdulkadir Geylani Hz Ogutlerini sevdiğinizle paylaşabilir. Ayrıca sayfamız da Abdulkadir Geylani Sözleri İlahi, Abdulkadir Geylani Sözleri Resimli, Abdulkadir Geylani Sözleri Facebook, Abdulkadir Geylani Cuma Duasi, Abdulkadir Geylani Şiirleri bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir >> Hz. Ali Anlamlı Sözleri


Seyyid Abdulkadir Geylani

Muhyiddin Ebû Muhammed Abdulkâdir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî ya da daha bilinen adıyla Abdülkâdir Geylânî, Büyük Selçuklu Devleti döneminde, günümüz İran’ının Hazar Denizi kıyısındaki Gilan Eyaleti’nde 1078 (H. 471) yılında doğan âlim ve mutasavvıf şeyh. 1166 (H. 561) yılında Bağdat’ta vefat etti ve türbesi buradadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Kürt ya da Fars kökenli olduğu iddia edilmektedir. Muhyiddin, Gavs-ül-A’zam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ul-Evliya, Kutb-i A’zam ve El-Bâz el-Eşheb gibi lakabları vardır. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidost’tur. Peygamber torunu Hasan bin Ali’nin oğlu olan Hasan el-Mu’tena’nın oğlu Abdullah el-Kâmil’in soyundandır. sozlervadisi.com Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup, anne tarafından da peygamber torunudur. Bu nedenle de Abdülkâdir Geylânî hem Seyyid (baba tarafından peygamber torunu) hem de anne tarafından Şerif’tir.

Çok küçük yaşlaɾdan itibaɾen faɾklı biɾ yaρısı olduğu çeşitli kaynaklaɾda beliɾtilmektediɾ. Bağdat’ta dönemin tanınmış âlimleɾinden deɾsleɾ alaɾak hadis, fıkıh ve tasavvuf eğitimini geliştiɾdi.

Hocalaɾından Ebu Said Mahzumi’nin medɾesesinde haftada üç gün pazaɾtesi, salı ve cuma gecesi veɾdiği deɾs ve vaazlaɾı çok yoğun ilgi göɾmüştüɾ. İslam tasavvuf’unu heɾkesin anlayacağı şekilde sundu. Önceden Şafii mezhebi’nde idi. Hanbeli mezhebi unutulmak üzeɾe olduğundan, Hanbeli mezhebine geçti ve bu teɾcihi mezhebin yayılmasında etkin biɾ yeɾi olmuştuɾ.

Abdülkâdir Geylânî çok sayıda kız ve eɾkek çocuk sahibi olmuştuɾ. Onlaɾ vâsıtasıyla Кadiɾilik taɾikatı Mısıɾ, Kuzey Afɾika, Endülüs (İspanya), Iɾak, Suɾiye ve Anadolu’ya yayılmıştıɾ. Oğullaɾından Ebû Abduɾɾahmân Şeɾafeddîn Îsâ Mısıɾ’a yeɾleşmiş olup Mısıɾ’daki Kâdiɾî şeɾifleɾin dedesidiɾ. Abdülkâdiɾ Geylânî’nin toɾunlaɾı, Kuzey Afɾika’da daha çok “Şeɾif”, Iɾak, Suɾiye ve Anadolu’da ise Seyyid ve Geylânî diye anılmaktadıɾ. kaynak: wikipedia

Seyyid Abdulkadir Geylani Hz Nasihatleri

Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir. / Abdülkadir Geylani


Tövbe, yönetim değişikliğidir. / Abdülkadir Geylani


Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz. / Abdülkadir Geylani


İnsan allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder. / Abdülkadir Geylani


Mürid tevbesinin gölgesinde, mürâd ise rabbının inayetinin gölgesinde kâimdir. / Abdülkadir Geylani


Rabbınızın kereminden dileyin, icabet etse de etmese de o’ndan isteyin. Çünkü o’ndan istemek ibadettir. / Abdülkadir Geylani


  • Kur’an’ın iki yönü vardır: o’nun elinde olan yönü, bizim elimizde olan yönü. / Abdülkadir Geylani

Sûfîler Allah teâlâ’nin kendisinden başka bir şey istemezler. Onlar nimeti değil, nimet bahsedeni, halkı değil hâlik’i isterler. / Abdülkadir Geylani https://www.sozlervadisi.com/ozlu-sozler/abdulkadir-geylani-sozleri.html


Ârif, allah’a her an bir öncekine göre daha yakındır. / Abdülkadir Geylani


İlginizi Çekebilir >> Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela


Kulun kalbi rabbine erince rabbi onu kimseye muhtaç etmez. / Abdülkadir Geylani


Sıddık gözünün, güneş ve ayın değil, allah’ın nuruyla bakar. / Abdülkadir Geylani


Ey mümin! Ne oluyor ki, seni, komşunu; yemede, içmede, giymede ve başka şeylerde kıskanır görüyorum. Bu nasıl iş? Bilmiyor musun ki, bu senin imanını zayıflatır. Mevlânin yanında kıymetin sozlervadisi.com kalmaz. Seni, Allahü teâlânin gazabına uğratır. Hz. Muhammed; / Abdülkadir Geylani


Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakıyı unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir! / Abdülkadir Geylani


Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin. / Abdülkadir Geylani


Abdulkadir Geylani Sözleri İlahi

Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, allahü teâlâdandir. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. / Abdülkadir Geylani

Sponsorlu Bağlantılar

Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır. / Abdülkadir Geylani


Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin. / Abdülkadir Geylani


Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp ışıtır, ne de kulağına ayıp gider. / Abdülkadir Geylani


  • Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, rabbinden şikayet etmesi yüzündendir. / Abdülkadir Geylani

Yerini bilmeyene kader yerini öğretir. / Abdülkadir Geylani


Mümin kimse küçük günahları da büyük görür. Peygamber efendimiz; / Abdülkadir Geylani


İlginizi Çekebilir >> Cahit Zarifoğlu Sözleri


Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir. / Abdülkadir Geylani


Derdi de yaratan o’dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya mübtela kılar. Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir. / Abdülkadir Geylani


Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise allah’ın dışındaki her yerde gariptir. / Abdülkadir Geylani


Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır. / Abdülkadir Geylani


Kur’an’dan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın. / Abdülkadir Geylani


Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar. / Abdülkadir Geylani


Allah’a ancak, o’ndan başka herşeyi terkeden kimseler yaklaşabilir. / Abdülkadir Geylani


Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur. / Abdülkadir Geylani

Sponsorlu Bağlantılar

Bâtin bilgisi, seninle rabbin arasındaki ışıktır. / Abdülkadir Geylani


Ey arşının örtüsünde büyüklüğünü ve şânını izhar eden Allah’ım! Hiçbir mevcûdun yüceliğine ulaşamayacağı sıfatların hürmetine, Senden kader sırrının karşıma çıkardığı her şeyde, fikir soğukluluğunun izlerini silip süpüren bir yakınlık niyâz ederim. Öyle ki, bütün vaktim seninle güzelleşsin, bütün vaktimi senin rızan için güzelleştireyim. / Abdülkadir Geylani


Abdulkadir Geylani Hz Ogutleri

Kalp kitab ve sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür. / Abdülkadir Geylani


Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma, salihleri sev. Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa, iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık hâsil olur. Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak. / Abdülkadir Geylani


Kardeşinin sana yaptığı nasihatı kabul et. Ona muhalefet etme. Çünkü o, senin kendinde göremediğin şeyleri görür. Bunun için resul-i ekrem; / Abdülkadir Geylani


Kalp sâlih olunca dâimî zikir elde edilir ve kalbin her tarafına hakk’in zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi rabbını zikreder. / Abdülkadir Geylani


  • Herşeyde o’nun isimlerinden bir isim mevcuttur, herşeyin ismi o’nun ismindendir. / Abdülkadir Geylani

Sûfîlerden biri demiş ki: insanlar hakkında allah’a uy, allah hakkında insanlara uyma! / Abdülkadir Geylani


Tasavvuf yolu zâhırî ve bâtinî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir. / Abdülkadir Geylani


Sûfîlerden biri demiş ki: insanlar hakkında allah’a uy, allah hakkında insanlara uyma! / Abdülkadir Geylani


Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah’ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler. / Abdülkadir Geylani


Sâlihlerden birisine ‘neyi arzu ediyorsun?’ Diye sorulduğunda, ‘arzu etmemeyi arzu ediyorum.’ Diye cevap verdi. / Abdülkadir Geylani


Hayatta olduğunuz müddetçe, ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tevbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkân varken bunu fırsat biliniz. Tevbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken, dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. / Abdülkadir Geylani


Eğer o’nu bilseydiniz başkasını inkar eder, sonra da o’nun gayrisini o’nun vasıtasıyla bilirdiniz. / Abdülkadir Geylani


Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele rabbınızın kapısından hiç ayrılmayınız. / Abdülkadir Geylani


Özlü Sözler kategoresinde  en güzel Abdülkadir Geylani Sözlerinden hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Cemal Süreya Sözleri  ,  Şeyh Bedreddin Sözleri

Share this:

Facebook Yorumlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here