Dini SözlerÖzlü Sözler

Hz. Muhammed (s.a.v) Sözleri

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav.) Allah’ın (c.c.) insanlara gönderdiği son peygamberdir. Müslümanlığın yayılması amacı ile dört büyük kitaptan biri olan Kuran-ı Kerimi Alemlerin peygamberine indirilmiştir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Sözleri ve Mesajları sizler için hazırladık

Hz. Muhammed (s.a.v) Sözleri yazımız da; Hz. Muhammed (s.a.v) sözleri dini, Hz. Muhammed (s.a.v) sözleri resimli, Hz. Muhammed (s.a.v) sözleri fotoğrafları, Hz. Muhammed (s.a.v) sözleri nasihatları, Hz. Muhammed (s.a.v) sözleri hadisleri yer almıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v) Sözleri

İçinde Kuran’dan bir şey bulunmayan kişi harap olmuş ev gibidir.

Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.

Allah bir kulu sevdi mi ona dünya işlerini kapar, ahiret işlerini açar.

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir miras bırakamaz.

Seslerinizi Kur`ân-ı Kerîm ile güzelleştiriniz.

Hz. Muhammed (s.a.v) Sözleri
Hz. Muhammed (s.a.v) Sözleri

Cennet annelerin ayakları altındadır.

Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ıstırap sizden birinin çimdikten duyduğu ıstırap kadardır.

Kıskançlıktan sakının. Ateş odunu nasıl yer bitirir ise, kıskançlıkta iyilikleri öyle yer bitirir.

Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabı, yaşam tarzının en güzeli Muhammed (s.a.v.) in yaşam tarzıdır.

Sizin en fenanız; söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir.

Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı yürekli, malını yardımlaşmadan esirgeyen, kendini beğenmiş kimselerdir.

Veren el alan elden hayırlıdır. Çünkü veren el, infak edici, alan el ise isteyici eldir.

Allah bir kapıyı kaparsa, bin kapıyı açar!

Mü`minin ferasetinden (keskin bakışından) korkun, çünkü o; Allah`ın nuruyla bakar.

Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdedir.

Bollukta da darlıkta da Allah`tan korkun.

Ebû Bekir ve Ömer (R. Anhuma) benim kulağım ve gözüm gibidir.

Evlat kokusu, cennet kokusudur.

Ben müminlere kendi nefislerinden daha alâyım. Kim borçlu ölürse, onun borcunu ödemek bana aittir. Mal bırakırsa, varislerinin olur.

Kim ki bir sünnetin ayakta durması için veya bir bid`atın yok olması için bir hadisi ümmetime ulaştırırsa o cennettedir.

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.

Allah sizin şekillerinize ve mallarınıza bakmaz, kalbinize ve güzel davranışlarınıza bakar.

Koyun (mal olarak) edinin, muhakkak ki onda, (sizler için) bereket vardır

Allah’a ve ahiret gününe imanı olan hayırlı söz söylesin ya da sussun.

İman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz! Bir birinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.

Acı da olsa da gerçeği söyleyiniz.

Kiminle KONUŞTUĞUNUZU bilseydiniz NAMAZDAN hiç ayrılmazdınız.

Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan bir kişi, o günahı işlemedikçe ölmez.

Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile Allah arasında perde yoktur.

Siz ne halde iseniz başınıza o halde insanlar getirilir.

Bilin ki, ümmetimin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolayı saygı gösterilen kimselerdir. Şerrinden korkularak saygı gösterilen kimse benden değildir.

Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının.

Benim ağzımdan yalan uydurmak, başka bir kişinin ağzından yalan uydurmaya benzemez. O halde, benim ağzımdan yalan uyduran, cehennemdeki yerine hazırlansın.

Hz. Muhammed (sav) Kadınlarla İlgili Sözleri

“Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.” [560] Müslim, Birr 149

“Sizin en hayırlınız, ehline karşı en iyi davrananızdır. Ben âileme en iyi olanınızım.” [561] Kütüb-i Sitte, c. 17, s. 214

“Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir.” [562] İbn Mâce, Edeb 3; Ebû Dâvud, Edeb 6, Rikak 22, İ’tisâm 3; Müslim, Akdiye 11

“Mü’minlerin iman bakımından en kâmil/olgun olanı; ahlâkı güzel olan ve âilesine nâzik davranandır.” [563] Nesâî, Işretu’n-Nisâ, 229; Tirmizî, İman hadis no: 2612

“Uğursuzluk yoktur. Ancak üç şeyde uğur olabilir: Kadında, atta, evde.” [564] Kütüb-i Sitte, c. 17, s. 218

“Kadınlar, erkeklerin kız kardeşleridir.” [565] Câmiu’s-Sağîr, hadis no: 2329

“… Erkek, ailede yöneticidir ve yönetiminden sorumludur. Kadın da kocasının evinde yöneticidir ve elinin altındakilerden sorumludur.” [566] Buhârî, Cum’a 11; Müslim, İmâret 20

“En güzel dünya nimeti, insanın sahip olabileceği nimetlerin en hayırlısı: Zikreden dil, şükreden kalp ve insanın iman doğrultusunda (müslümanca) yaşamasına yardımcı olan kadındır.” [567] Tirmizî, Birr 13

“Dünya bir metâ’dır. Dünya metâının en hayırlısı sâliha kadındır.” [568] Müslim, Radâ 64, hadis no: 1467; Nesâî, Nikâh 15

“Bir mü’min erkek, bir mü’mine kadına buğzetmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir.” [569] Müslim, Radâ’ 61, hadis no: 1469

“Kadın, beş vakit namazını kılar, bir aylık orucunu tutar, nâmusunu korur ve kocasına itaat ederse ona: ‘Hangi kapıdan dilersen oradan cennete gir’ denilir.” [570] Ahmed bin Hanbel, I/191

“Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: Güzel koku, kadın ve gözbebeğim kılınan namaz.” [572] Müslim, Talâk 31, 34

“Bana, (dünyanızdan) koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nûru ise namazda kılındı.” [573] Nesâî, İşretu’n-Nisâ 1

“Sizden biri, hangi düşünceyle hanımını köle döver gibi dövmeye tevessül eder? Akşam olunca aynı yatakta beraber yatmayacaklar mı?” [574] Buhârî, Tefsîr Şems 1, Enbiyâ 17, Nikâh 93, Edeb 43; Müslim, Cennet 49, hadis no: 2855; İbn Mâce, Nikâh 512; Tirmizî, Tefsîr 3340

“Dul kadın kendisiyle istişâre edilmeden evlendirilmemeli, bâkire kız da izni alınmadan nikâhlanmamalıdır.” [580] Buhârî, İkrâh 3; Müslim, Nikâh 64

“Rasûlullah (s.a.s.), kızın arzusu hilâfına, babası tarafından gerçekleştirilen bazı nikâhları, şikâyet üzerine, iptal etmiştir.” [581] Buhârî, İkrâh 4

“Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir: Anne babasının hukukuna riâyet etmeyen kimse; içki düşkünü olan kimse; verdiğini başa kakan kimse.” [582] Nesâî, Zekât 69

İmam Mâlik’e ulaştığına göre, Hz. Ali (r.a.): “Karı-kocanın arasının açılmasından endişelenirseniz, erkeğin âilesinden bir hakem ve kadının âilesinden bir hakem gönderin, bunlar düzeltmek isterlerse, Allah onların aralarını buldurur.” [583] 4/Nisâ, 35

Ayetinde temas edilen iki hakem hakkında “karı-kocanın ayrılma veya birleşme kararları, bu iki hakemin vereceği hükme kalmıştır” diye beyanda bulunmuştur. [584] Muvattâ, Talâk 72 -2, 584-

“Kadınlara hayırhah olun, onlara karşı hayır tavsiye ediyorum… Onlara hayırlı şekilde davranın.” [586] Buhârî, Nikâh 79, Enbiyâ 1, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Radâ 65, hadis no: 1468; Tirmizî, Talâk 12

Rasûlullah’a soruldu: “Ey Allah’ın Rasûlü!, bizden her biri üzerinde, zevcesinin hakkı nedir?” “Kendin yiyince ona da yedirmen, giydiğin zaman ona da giydirmen, yüzüne vurmaman, takbîh etmemen, evin içi hâriç onu terk etmemen.” [588] Ebû Dâvud, Nikâh 42, hadis no: 2142-2144; İbn Mâce, Nikâh 3

“Kim kız çocuklarla sınanır (kime kız çocuğu verilir) de onlara güzel bakarsa onlar, onun için ateşe karşı koruyucu perde olurlar.” [589] Feyzu’l-Kadîr, II/97

“Kim iki kıza bakıp ergenlik çağına kadar, onları yetiştirirse, Kıyâmet gününde o, benimle şöyle olur.” (Peygamber, böyle deyip parmaklarını birbirine geçirmiştir.) [590] Feyzu’l-Kadîr, III/496

“Kimin üç kızı yahut üç kız kardeşi veya sozlervadisi.com iki kızı, ya da iki kız kardeşi olur da onlara güzel bakar, onlar hakkında Allah’tan korkarsa (onlara haksızlık etmezse), onun için cennet vardır.” [591] Tirmizî, Tefsîr Sûre 9

“Kadın dört hasleti için nikâhlanır: Malı için, nesebi (soyu) için, güzelliği için, dini için. Sen dindarı seç de huzur bul.” [595] Buhârî, Nikâh 15; Müslim, Radâ 53, hadis no: 1466; Ebû Dâvud, Nikâh 2, hadis no: 2047; Nesâî, Nikâh 13

“Kadını olmayan erkek miskindir/fakirdir!” Yanındakiler: “Çokça malı olsa da mı?” dediler. Rasûlullah: “Evet, çokça malı olsa da!” buyurdu. Sözlerine devamla: “Kocası olmayan kadın da miskînedir, miskînedir/fakirdir” buyurdular. Yanındakiler: “Çokça malı olsa da mı?” dediler. Peygamberimiz: “Evet kadının çok malı olsa da!” buyurdu. [596] Kütüb-i Sitte, 15/515

“Allah’ın kadın kullarını Allah’ın mescidlerinden men etmeyiniz.” [597] Buhârî, Cum’a 13; Müslim, Salât 36; Ebû Dâvud, Salât 13, 52; Tirmizî, Cum’a 64; Dârimî, Salât 57; Muvattâ, Kıble 12; Ahmed bin Hanbel, II/16, V/17

“Birinizin hanımı mescide gitmek için izin talep ederse ona engel olmasın (izin versin).” [598] Buhârî, Cum’a 12, Ezân 162, 166, Nikâh 116; Müslim, Salât 134; Ebû Dâvud, Salât 53; Tirmizî, Salât 400; Muvattâ, Kıble 12

Hz. Muhammed (s.a.v) Sünnetleri

Kur’an ahlakı üzere yaşamak

Açıkta bulunan yiyeceklerin üzerini örtmek.

Gece yatmadan önce günlük kıyafetleri çıkararak, katlamak.

Acıkmadan sofraya oturmamak ve doymadan kalkmak.

Paylaşırken çok olanı diğerine vermek

Mutfakta herhangi bir kap veya benzeri eşyayı kullanmadan önce mutlaka yıkayarak durulamak.

Ahireti çok düşünmek

Sofradan kalkacağı zaman sağ tarafındaki kişiden müsade almak.

Tuvalete tükürmemek, tuvaletteyken konuşmamak, tuvaletteyken bir şey yeyip içmemek ve tuvaletten hızlıca çıkmaya çalışmak.

Affetmek

Yatmadan önce yatağa çarşaf sermek.

Gece yatmadan önce Felak ve Nas surelerini okumak.

Tuvaletten sonra üç kere elleri yıkamak

Abdest alırken kıbleye dönmek ve abdest sonrasında üç yudum su içmek. (içilen su zemzem yerine sayılmakta ve şifa vermektedir.)

Suyu üç yudumda içmek,

Ayakkabılarını giymeden önce ters çevirip silkelemek.

Namazı cemaatle kılmak.

Yemeği yavaş yemek

Yemeği ayrı tabaklar yerine, ortak tabakta yemek.

Tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak

Orucu su veya hurma ile açmak.

Hapşırınca ‘elhamdülillah’ demek.

Ezan okunurken hiçbir işle uğraşmamak.

Yemekten sonra tatlı yemek.

Ekmeği elle koparmak

Cuma günleri beyaz elbise giymek,

Ayakkabıları düzüne çevirip giymek,

Yardımlaşmak

Sürmek ile dışarı çıkmamak

Gıybet etmemek

Yatarken sağ tarafa yatmak,

Misafirliğe giderken tatlı götürmek,

Hz. Muhammed (s.a.v) Örnek Davranışları

Kimsenin gönlünü kırmaz, kimseyi hor görmezdi.

Faaliyetlerinde daima yumuşaklığı şefkat ve merhameti kine, öfkeye ve sertliğe tercih ederdi.

Davete icabet eder hastaları ziyaret ederdi.

Konuşurken kısa ve özlü kelimelerle konuşurdu.

Bir şeye işaret edeceği zaman parmağıyla değil, bütün eliyle işaret ederdi.

Rasûlullah Aleyhisselâm lüzumsuz yere konuşmazdı.

Hastaları ziyaret eder, iyileşmeleri için dua ederdi.

Kendine kötülük edene iyilik ederdi.

Fakiri, yetimi, dulu kimsesizi gözetler, onlara yardım eder, onlarla oturur ve onlarla gezerdi.

Peygamberimiz güler yüzlü tatlı sözlü idi.

İçi, dışı, özü, sözü birdi.

Hiçbir şeyi uğursuz görmezdi.

Birisiyle karşılaştığı zaman önce kendisi selam verirdi.

Karşısındakine bütün vücuduyla dönerek konuşur, muhatabı yüzünü çevirmedikçe o da yüzünü çevirmezdi.  https://www.sozlervadisi.com/ozlu-sozler/hz-muhammed-s-a-v-sozleri.html

Daima düşünen bir insan olarak görülürdü. Çoğu kez sessiz durur hiçbir zaman gereksiz yere konuşmazdı.

Peygamberimizin kalbi insan sevgisiyle doludur.

Rasûlullah’ın sözleri hep gerçek ve yerinde idi.

Kızdığı zaman kızgınlıktan hemen vazgeçer ve kızgınlığını belli etmezdi.

Ağzından çirkin söz çıkmaz, ahlakı güzel olanın hayırlı insan olduğunu söylerdi.

Çevresine karşı güler yüzlü idi. Herkese değer verir hiçbir şekilde nezaketi elden bırakmazdı.

Söze başlarken de sözü bitirirken de Allah’ın ismini anardı.

Bütün davranışlarında ifrat ve tefritten kaçınır, orta yolu benimserdi.

Peygamberimiz fakirlerin evlerine gider, onların hatırlarını sorar, onlarla beraber otururdu.

Sade temiz giyinmeyi ve güzel kokuyu severdi. Temizliği imanın yarısı sayardı.

İbadet etmekten derin bir zevk alır, bazen ayakları şişinceye kadar namaz kılardı.

Allah yolunda cihat dışında ne bir hizmetçiye, ne bir cariyeye ne de bir kimseye el kaldırmıştır

Hata eden şahıs bir topluluk içinde bulunuyorsa yanlışlığı isim vermeden düzeltirdi.

Çarşı ve pazarlarda bağırıp çağırmaz, kötülüğü kötülükle karşılamazdı. Fakat affeder ve bağışlardı.

Yumuşak huylu, mütevazı, güvenilir, hoşgörülü ve affediciydi. Katı kalpli değildi, hoşlanmadığı şeye göz yumardı..

Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat gösterir; yetimlere, dul kadınlara ve ihtiyacı olanlara çok acır, onlara elinden gelen yardımı yapardı. Kadınların haklarına çok dikkat eder, komşu hukukuna riayet eder, hayvanların hakları hususunda da büyük titizlik gösterirdi.

Hz. Muhammed (s.a.v) Gençlere Öğütleri

Adalet güzeldir, fakat idarecilerde olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde olursa daha güzeldir. Dinde titiz olmak güzeldir, fakat âlimlerde olursa daha güzeldir. Sabır güzeldir, fakat fakirlerde olursa daha güzeldir. Tevbe güzeldir, fakat gençlerde olursa daha güzeldir. Hayâ güzeldir, fakat kadınlarda olursa daha güzeldir (Deylemî, Müsnedü´l-Firdevs.)

Bir genç ilim ve ibadet içinde yetişir, olgunlaşırsa, Allah (cc)  Kıyâmet Günü ona yetmiş iki sıddîkın sevabı kadar sevap verir.  (Tabarânî´nin Kebir´inden.)

İnsanlar içinde Yüce Allah´ın en sevdiği kimse, kötülükleri terk edip, iyiliklere yönelen gençtir.  (Ebu Davut, Salât,26.)

Hangi delikanlı ki, genç yaşında evlenirse, onun şeytanı şöyle bağırır: Eyvah, dinini benden korudu. (Ramûzu´l-Ehâdis, c.1, s.179.)

Bir genç yaşlı bir insana yaşlılığından dolayı ikramda bulunursa, yaşlandığı zaman kendisine ikramda bulunacak bir kimseyi Allah (cc) ona musahhar kılar. (Tirmizi, Birr: 75.)

Allah (cc)  tevbe eden gençleri sever. (Câmiü´s-Sağîr:1866).  Acluni,I,286.)

Küçüklüğünden beri Allah´a çokça kulluk eden gencin, yaşı ilerledikten sonra çokça kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü, peygamberlerin diğer insanlara üstünlüğü gibidir. (Deylemî, Müsnedü´l-Firdevs). Kenzül-İrfan 194.)

Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil: Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin. (Hâkim: Müstedrek.)

Muhakkak Allahü Teâlâ ibâdet eden genci gösterir de onunla meleklerine öğünür.  (Kenzül-İrfan 295.)

Huşu duyan gençler, (namaz kılarak) rükû eden yaşlılar, emzikli bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı mutlaka başınıza azap yağardı.  (Ebu Ya´la, Müsned, XI,287.)

İnsanoğluna şu beş şeyden hesap sorulmadıkça onun ayakları Kıyamet gününde Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır: a-) Ömrünü nerede tükettiğinden, b-) gençliğini nerede yıprattığından, c-) malını nereden kazanıp d-) nereye harcadığından ve, e-) öğrendiği ilimle nasıl amel ettiğinden.” (Tirmizi, Sıfâtü´l-Kıyâme: 1.)

Allahü Teâlâ´nın tevbe eden gençten ziyade sevdiği, günaha devam eden ihtiyardan da ziyade buğzettiği hiç bir şey yoktur. (Kenzül-İrfan 196.)

Size hayırlı gençleri tavsiye ederim. Çünkü onların kalbi daha incedir. Allah (cc) beni doğrulukla ve müsamahayla gönderdi. Bana gençler yanaştı, ihtiyarlar muhalefet etti” buyurdu ve şu mealdeki ayeti okudu: “Zaman uzadı da kalpleri katılaştı. Onların çoğu fâsıktırlar.  (Hadîd sû: 16.)

Çocuğuna Kur´an öğreten kimse kıyamet günü çağrılarak elbiseler giydirilir; öyle ki o elbisenin nuru, bütün cennet ehlinin yüzünü aydınlatır.  (Bihar´ul-Envar, c.7, s.304.)

Hâl ve hareketlerinde Müslümanların ziynetini takınan (onlara benzeyen) bir genç görürseniz işte o sizin en faziletlinizdir. (Râmûz 47/16.)

Allah (cc) kötülüğe iltifat etmeyen genci, emsallerine karşı üstün tutar.  (Feyzul Kadir, c.2, s.263, no:1799.)

Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel edep ve terbiyeden daha iyi bir ikramda bulunamaz.  (İbn Mace, Edep, 3. Tirmizi, Birr,33.)

Cömert güzel ahlâklı bir genç; cimri, ibadet eden, kötü ahlâklı bir yaşlıdan Allah ´a daha sevimlidir. (Deylemî ve Muhtarül Ehâdis:88.)

Gençliğinde ilim öğrenen taştaki damga gibi, yaşlılığında ilim öğrenen ise, su üzerine yazı yazan gibidir. (Keşfül Hafâ, 2: 66.)

Gençliğin tehlikelerinden sakınınız.  (Kenzü´l-Ummâl, 2: 258.)

Gençlerinizin en hayırlısı (olgunluk ve kemâlde) yaşlılarınıza benzeyen, yaşlılarınızın en şerlileri de (azgınlık ve şımarıklıkta) gençlere benzeyenlerdir. (Râmûz 281/15. Feyzü´l Kadîr, 15:776)

Allah´ın Rasûlü, Kendilerini kadınlara benzetmeğe özenen erkeklere ve kendilerini erkeklere benzetmeğe özenen kadınlara lânet etti. (Riyâzussâlihin 1662)


Özlü Sözler katogaresinde en güzel Hz. Muhammed (s.a.v) Sözleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela , Hz. Ali Anlamlı Sözleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyiciyi Kapatın.