5 Aralık Kadın Hakları Günü Mesajları , Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri , Kadın Hakları

0
462
views
5 Aralık Kadın Hakları Günü Mesajları

Kadınların en önemli günlerinden olan Kadın Hakları Gününün anlam ve önemini belirtmek ve duyarlılık kazandırmak için sizlere  5 Aralık Kadın Hakları Günü Mesajlarını hazırladık.

Tüm bayan kardeşlerimize 5 Aralık Kadın Hakları Günü Mesajlarını Fecebook, Twıttır ve Watsapptan gönderebilirsiniz.  İşte sevdiğinize, eşinize gönderebileceğiniz birbirinden güzel 5 Aralık Kadın Hakları Günü Mesajları. İşte sayfamız…

5 Aralık Kadın Hakları Günü Mesajları yazımızda ; Kadın Hakları İle İlgili Sloganlar, Kadınla İlgili Felsefi Sözleri , 5 Aralık Kadın Hakları Günü Mesajları Facebook, Sevgiliye 5 Aralık Kadın Hakları Günü Mesajlarını bulmanız mümkün.

5 Aralık Kadınlar İle İlgili Özlü Sözler

Biz insan olarak değer verdiğimiz için kadına yönelik fiziksel, ekonomik, psikolojik ve sembolik her türlü şiddete karşı çıkıyoruz.  / Recep Tayyip Erdoğan


Kadın Hakları Günü Mesajları

Cennet annelerin ayakları altındadır.  / Hz. Muhammed (Sav)


Kadınların hakkını, hukukunu korumayan hukuk düzeni gayrimeşrudur. / Ahmet Davutoğlu


Sizin hayırlı olanınız ailesine hayırlı olandır. Ben ailesine en hayırlı olanınızım.  / Hz. Muhammed (Sav)


Kadının özgürlüğü, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, yalnızca emeğin sermayenin boyunduruğundan kurtulmasıyla gerçekleşecektir.  / Clara Zetkin


Atatürk’ ün Kadınlar İle İlgili Sözleri

Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hatta erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.  / Mustafa Kemal Atatürk


Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur. Mustafa Kemal Atatürk


Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki, başında bir bez, peştemal veya buna benzer bir şeyler asararak yüzünü, gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur. Bu tavrın manası neye delalet eder? Medeni bir millet anası, bir millet kızı için bu garip şekiller, bu vahşi vaziyet nedir? Bu hal milleti çok gülünç gösterir ve derhal düzeltilmesi lazımdır.  / M.K.Atatürk


Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun, bir organı faaliyette bulunurken, diğer bir organı işlemezse, o sosyal toplum felçlidir.  / M.K Atatürk


5 Aralık Günü Mesajları

Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah’ın emrettiği şeyi kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir. Kadın ve erkek, bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla dolu olma zorundadır. İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki bugün kendimizi bir türlü kayıtları bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur. Türk sosyal hayatında kadınlar ilim, kültür ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. Belki daha ileriye gitmişlerdir.  / Mustafa Kemal Atatürk


Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek olanağı yoktur.  / Mustafa Kemal Atatürk


Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de ‘’iyi anne’’ olmalarıdır. / Mustafa Kemal Atatürk


Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.  / Mustafa Kemal Atatürk 


Tarlalarda erkeklerle birlikte çalışan, kasabalarda pazar yerine giden, yumurta ve tavuğunu satan, ondan sonra kendisine gerekenleri bizzat satın alan, çalışmalarının hepsinde kocalarına yardımcı olan kadınlar! Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi işten anlayanlara ve hesap yapanlara rastladım. / Mustafa Kemal Atatürk 


Kadının en büyük vazifesi analıktır! İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse, bu vazifenin ehemmiyeti layıkıyla anlaşılır. / Mustafa Kemal Atatürk


İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?  / Mustafa Kemal Atatürk


Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim, diyemez. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, o fedakar, o ilahi Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim  / M.K.Atatürk


Zaman ilerledikçe, ilim ilerledikçe, medeniyet dev adımlarla yürüdükçe, hayatın, asrın bugünkü gerçeklerine göre evlat yetiştirmenin güçlüklerini biliyoruz… Bugünün anaları için gerekli özellikleri taşıyan evlatlar yetiştirmek… Pek çok yüksek özelliği şahıslarında taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar.  / M.Kemal Atatürk


Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar.  / Mustafa Kemal Atatürk


Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.  / Mustafa Kemal Atatürk


Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.  / Mustafa Kemal Atatürk


Kadın Hakları Günü Mesajları

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü”nü kutluyorum.


Her zaman ne istediğini biIen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocukIarının başında koruyup koIIayan kadınIar… Dünya Kadın HakIarı Günü kutIu oIsun…


  • Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği günün 84’üncü yıldönümünü kutlarken bizlerin de Atatürk’ün bizlere verdiği değerlere layık olmamızı, haklarımızı almak için var gücümüzle mücadeleye devam etmemizi diliyor, bu çok önemli ve değerli günümüzü kutluyorum.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın Dünya kadın hakları günü kutlu olsun…


5 Aralık Kadınlar Günü Mesajları

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun…sevgili annecigim..


Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar.. Peygamberimizin “Cennet Annelerin Ayakları Altındadır” sözünün muhatabı olan tüm Dünya Kadınlarının 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun.. https://www.sozlervadisi.com/ozel-gunler/5-aralik-kadin-haklari-gunu-mesajlari.html


Kadınlar güller gibidir, bir defa açıldılar mı, yaprakları hemen dökülmeye başlar. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun


Dünyada her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Sözde değil özde hakların verildiği, kadına şiddetin olmadığı ve kadının sadece bir cinsiyet değil anne olduğunun, eş olduğunun, kardeş olduğunun daha çok bilindiği günler geçirmek dileğiyle. Dünya Kadın Hakları Günümüz Kutlu Olsun.


GüzeI kadın bir mücevherdir, iyi kadın ise bir hazinedir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Bütün kadınIarın 5 AraIık Dünya Kadın HakIarı Gününü kutIuyor, eşitIik, özgürIük ve mutIuIuk doIu bir yaşam sürmeIerini diIiyorum.


Doğumdan öIüme kadar her hayatın her anında varIıkIarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerIi kadınIarımızın 5 AraIık Dünya sozlervadisi.com Kadın HakIarı Günü kutIu oIsun


Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 5 Aralık dünya kadın hakları gününüz kutlu olsun


KadınIar İnsanIığın devamı için oImazsa oImazdır. En büyük dertIerin dertIisi, en büyük mutIuIukIarın ardındaki kahramandır. Dünya Kadın HakIarı Gününüz kutIu oIsun


Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 5 Aralık Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun


Gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır. Dünya kadın hakları gününüz kutlu olsun.


Şuna inanmak Iâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Sen o kadar bir şey söylemeden gidersin ki; üstüne milyonlarca bir şey söylenir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun


Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun


  • Can dostum biricik arkadaşım 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günün kutlu olsun

Her kadın bir annedir. Ve her erkeğin annesine gösterdiği saygıyı diğer kadınlara da göstereceği bir dünyada yaşama dileğiyle.. Dünya Kadın Hakları Günün kutlu olsun


Kadın Hakları Günü Şiirleri

Bu bölüm de ise Kadın Hakları günü ile ilgili güzel şiir çalışmalarını görebilirsiniz.

Kadın Hakkı

Bak ağlıyor için için,
Hani nerde kadın hakları
Çalışırız geçim için,
Hani nerde kadın hakları
 
Meclislerden yerilmişiz,
Aklı kısa görülmüşüz,
Hep zorula verilmişiz,
Hani nerde kadın hakları
 
Kirmanını eğirmez mi,
Hamurunu yoğurmaz mı,
Seni beni doğurmaz mı,
Hani nerde kadın hakları
 
Tık demeden dövülürüz,
Ana avrat sövülürüz,
Sık sık evden kovuluruz,
Hani nerde kadın hakları
 
Derde yoğa alışığız,
Çilelerle buluşuğuz,
Birkez gülsek yılışığız,
Hani nerde kadın hakları
 
Hatuni’yim ne diyeyim,
Bitmezki daha sayayım,
Cevap verin de duyayım,
Hani nerde kadın hakları (Aşık HATUNİ)


Dünya Kadınlar Günü

Her kadın kutsaldır,sakın unutma
Kutsal cennet serilmiş o kadına
Değer ver kadına,baksın tadına
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadın,en zirvede açan kardelen
Karlara inat çiçek açar kadın
Dağ zirvesi erkek,kadın bir çiçek
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadından kadına saygı duyalım
Onlara sahip çıkalım sevgiyle
Sezgisi güçlüdür sevgisi gibi
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadınlar günü kutlu olsun kalpten
Her güzelin eli öpülür,inan
Saygı sevgim senin olsun,ey kadın
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın! (Selim TEMİZ)


Özel Günler kategorisinde  en güzel 5 Aralık Kadın Hakları Günü Mesajlarını  hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları  ,  İşçi Bayramı Mesajları

Share this:

Facebook Yorumlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here