Hz. Ömer Sözleri

Hz. Ömer Sözleri

Ömrünü Hz. Peygamber’e (s.a.v) hizmette geçiren ve Aşere-i Mübeşşere’den biri olan Hz. Ömer’den bahseden dini eserlerin hemen hepsinde Hz. Ömer Sözleri görülmekte ve O, büyük bir halife ve eşsiz bir komutandır. Adaletin simgesi… Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) dava arkadaşı… İkinci halife, Hulefa-i Raşidin… Emürül Mümin Hz. Ömer bin Hattab’dan başka bir deyişle Ömer el-Faruk’tan Devamı…