Çerkes Atasözleri

0
991
views
Çerkesce Atasözleri

Çerkes kardeşlerimizin kullandığı birbirinden güzel Atasözler ile birlikteyiz. Yazımız daki Çerkes Atasözlerini sevdiklerinize Fecebook, Sms, Twıttır ve Watsapp yoluyla gönderebilirsiniz. İşte sosyal medyadan göndereceğiniz Çerkes Atasözleri. İşte sayfamız…

Çerkes Atasözleri yazımız da; Çerkez Sözleri ve Anlamları, Çerkezce Özlü Sözler, Güzel Çerkez Sözleri,  Çerkezce Anlamlı Sözlerini,  Çerkeslerle İlgili Güzel Sözleri bulabilirsiniz.

Çerkezler Kimdir;

Yunan ve Roma tarihçilerince “Kerketler”, “Henioklar”, Mayeotlar”, “Sindiler” ya da “Ziçiler” diye anılan Çerkezler, İÖ 6. yüzyılda İskit, Alan ve Sarmat boylarıyla birlikte kuzey steplerinden inerek Kafkasya’ya yerleştiler. Doğu Roma İmparatorluğu ve Gürcistan ile ilişkileri sonucu İS 6. yüzyılda Hıristiyanlığı kabul ettiler ve 8. yüzyıla kadar Bizans egemenliğinde kaldılar. Aynı yüzyıl ortalarındaki Emevi İmparatorluğu döneminde köle ticaretinin gelişmesi ve Çerkezlerin köle-asker niteliğinde Mısır ile Suriye’ye satılmaları sonucu oralarda 14. ve 15. yüzyılda Kölemen beyleri olarak güçlü devletler kurdular (Memluklar). 13. yüzyılda Moğol istilası üzerine Altınordu Devleti’ne bağlandılar. 16. yüzyılda Osmanlıların Kırım ve Kafkasya’yı ele geçirmeleri sonucu Sünni Müslümanlığı benimseyen Çerkezler, bu tarihten başlayarak topraklarına göz diken Ruslarla sürekli çarpıştılar. 1859′ da Şeyh Şamil yenildikten ve 1864’te tam anlamıyla Rus egemenliği altına girdikten sonra hem sayıca hem de toprakça küçüldüler. Büyük kitleler halinde Türkiye’ye göçen Çerkezlerin bir bölümü Bedevi kabilelerine karşı Osmanlı yönetimi tarafından İsrail ve Ürdün’e yerleştirildiler.

Çerkes Atasözleri

Çerkezler, Romalılar döneminden o yana yıkıntı durumundaki Amman’ı yeniden kurdular. Bugün Haşimi Ürdün Krallığı’nın politik, ekonomik ve toplumsal yaşamında önemli bir rol oynarlar. SSCB’de 1928’de kurulan Karaçay-Çerkez Özerk Yönetim Birimi’nde 1936’da kurulan Kabartay-Balkar Özerk Sosyalist Cumhuriyeti’nde yaşayan Çerkezler, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra istilacı Alman Ordu ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Stalin tarafından Orta Asya’ya ve Sibirya’ya sürüldüler; bu sürgün sırasında topraklarının bir bölümü Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti’ne katıldı. Stalin öldükten sonra Çerkezlerin anayurtlarına dönmelerine izin verildi ve 1953’e Kabartay-Balkar Özerk Sovyet Cumhuriyeti, 1956’da da Karaçay-Çerkez Özerk Yönetim Birimi yeniden canlandırıldı. SSCB’nin 1991’de dağılmasından sonra bu bölge Rusya Federasyonu topraklarında kaldı.

Çerkesçe Güzel Atasözleri

Yaşlı kaynana da bir zamanlar gelindi. Goaşezıri zegorem nısadce şıtığ


Malına kıymet veren, kişiliğini ucuzlatır. Yıbılım zığeĺaṕorem yişha pıwtı.


Erkek evlat soyundur, kız ise başkalarınındır. – K’or lepkı, phur nemıdcıme yay


Kendisini halkına adayanın cesedi mezara sığmaz. – Ĺepkım yiwuçörem yihade benım (kem) daferep.


Türkçe Anlamlı Çerkes Atasözleri

Aile büyük nimettir. – Bıner nasıpığeş’u


Dili olmayan halk, kökü olmayan ağaç gibidir. – Bze zimıé ĺepkır, ĺapse zimıé şıǵım (çıǵım) fed.


Hısımı çok olsun isteyen misafiri sever. – Bısımığe a şedcem hadce yidcas


Canın çektiği güzeldir.  – Pser zehoapserer dakhe


Anneye bak, kızını al. – Yane yepli, yiphu kaşe


Şığur zılebıće woşxı kéşxı. – Tuz nemlenirse yağmur yağar.


Çocuk annenin kostümüdür.  – Bınır nım yişüáşe.


Tez ümitsizlenen Azrail çağırır. –  Guqodıpxer psexexım kéce.


Maş’o madcer yiğeb, bın madcer ğebağoe – Az ateşi büyüt, az çoluk çocuğu çoğalt.


Sayfamızlar >>> Amerikan Atasözleri


Dürüst akraba nasiptendir.  – Blağe tereze wieher nasıpığ


Daldaki kuru yaprağın korkusu rüzgardır.– Kutamem pıĺ thape ğuğom yışıneğur jıbğer arı.


Beceriksiz kocanın karısı da kendine benzer. – Zitl’ ecebıcem yişuziy aş fed


Evi ev yapan da, yakınlarını ağırlayan da kadındır. – Wuner zığewuneri, blağer zığeblağeri şüzera


Geliniyle oturan, onu kötülemeyi adet edinir. – Zinıse gotıshareme, afezıwbıre yi khabz


Aslolan sevmek değil, sevgiyi karşılıksız bırakmamaktır. – Ş’uleğunığer ş’uğep,wuşöğuse yemğaz


Boza hoşuna gittiyse iç, kız hoşuna gittiyse al. – Mahsımer wigu rihime yeşö, pşaşer wigu rihime kaşe


Erken kalkan yol alır, tez evlenen döl alır. – Bın pasere khate pasere zefed


Geçimsiz kaynana, gelini geçimsiz sanır. – Goaşer bzageme, nıseri bzage kışehu


Sevginin gücü mutlaka galip gelir. – Ş’uleğunığem tekonığe wöğesı


Düğün wuc ile başlar wuc ile biter. – Cegor wucıce yawuble, wucıce yawukhı


Sevgi ulu orta saçılmaz. – Ş’uleğunığer ratekoahırep


Çocuk annenin kostümüdür. -Bıner nım yifaş


Güzel sözlü kadın kocasını kuşatan tatlı bir esintidir. – Şüz jaoem tl’er şühew jı eşş’u


Hısımı çok olanın, hazır tavuğu çoktur. – Bısımığe a şeş’um çet hazır yihoy


Kaynana da bir zaman gelin idi. – Goáşeriy zegorem nısağe.


Önden yuvarladığın taşa sonradan ayağın takılır. – Wapeće bğaşere mıjöm wukéĺeḣejı.


Oğlun çoksa gelinin, kızın çoksa damadın çok demektir. – Ko bow wieme nıse bow, phubow wieme mahle bow wi’


Namı yayılan hanım, kendini ağırdan satar. – Şüz yitsaurer tlape


Çerkes Dilinde Atasözleri

Çocuk tatlıdır. – Bıner eş’u


İyi kadını olanın evinde bereket vardır. – Şüzış’u ziem hayr yiwune yil


Borcu dokuz aldıysan, on olarak geri ver. –  Şı`fer bgu kepştağeme, pşı`ew yatıj.


Hamarat kızın aşığı boldur. – Pşaşe huphem pselıhoer yihoy


Çerkes Sözleri Atasözleri

Kadını olmayan delikanlıyla, üzengisiz at aynıdır. – Şüz zimı’e dcalere , şkhoe zıfekhemıl şıre


Yazıda bulunan tek bir ağaç bile ormana doğru uzanır. – Şığı (çığı) zakow şöfım yitmiy mezım zıféşaye.


Gönüller bir olunca samanlık seyran olur. – Ş’u zereleğukher, zı sadjanem zedefe


Kız isen oğlu olanların gelinisin demektir. – Wupşaşeme, cdale zieme wuranıs


Pselıhu olmayan kızı kaşen yapma. – Pselıho zimı’e pşaşer kaşen wumış


İşini çok görmeyen we ailesini iyi görmeyen yoktur. – Ziof zişömıbere, zibın ziş’ömıdakhere şı’ep


Kısmet kadının yanı sıra koşar gelir. – Nasıper şüzım kıdaçe


İyi damat bulan, oğul bulmuştur. – Malhoş’u zığotığem, ko yiğotığ


Sayfalarımız >>> Hint Atasözleri


İyi kadın ailenin temelidir. – Şüz değor wunağom yilaps


Kız istenilmeye gelinince, yuvak taşı saklanırmış. – Phur tışaşe kızıkoge müjö hurayem zeğebılıjı


İyi kadının sofrası daima kuruludur. – Şüzış’u yianer zetet


Kadın ararsan yakınınla ara. – Şüz wılıhume blağem dıluh


İyi kadının eşi güler yüzlüdür. – Şüzış’u yitl neguşöplı


Kızın yetiştirebildiğin, gelinin alıştığındır. – Phur zerebğas, nıser zereğas


Kaynananın âdeti, gelinin kalıbıdır. – Goaşem yi khabze, nısem yibzıbh


Oğlun varsa gelinin var. – Ko wieme nıse wi’


Kızın else, gelinin el üstü. – Phur em, winıse eçü’u


Sevdiğinle evlenirsen, zorluklara aldırmazsın. – Ş’u pleğurer wişhağuseme kinır zekhapşerep


Sevdiğinle değil, seni sevenle evlen. – Wuzeplırer kağani, kıwoplırer kaşe


Sevdiysen, ateşe girmeyi göze alırsın. – Ş’u pleğurem, maşöm wupehaşt


İyi kadın gafil avlanmaz.  – Şüzış’ör epeçeane şıdcerep


Oğlunu yiğit, kocasını yakışıklı görmeyen kadın yoktur. – Yiko ş’ömütlo, yitl şömüdakhö şüz şi’ep


Seni seven, kendi canına eş tutar. – Wızidcasem yipse wufeğade https://www.sozlervadisi.com/atasozleri/cerkes-atasozleri.html


Sevgi ateş değil ki yandığında söndüresin. – Ş’uleğunığer maşöp, zekhaneme şöğekosejırep


Sen bir çöp çak başlat, iyi kadın seni ihya eder. – Pçeğu zako dcasi, şüzüş’um wiğewunen


Sevgi karışmaz. – Ş’uleğunığer yakhemığoaş


Çerkes Türkçe Açıklamalı Atasözleri  

Çığı bir küçük serçe harekete geçirir.


Bir yalan yüz doğruyu paslandırır.


Akıl malın en kıymetlisidir.


Gelinine gücenirsen kızını azarla.


Biçmesini bilmeyenin orağı kördür.


Çerkesce Atasözleri

Çoban kötü olursa koyunları kuzgun bile götürür.


Ağzı çok laf edenin eli az iş görür.


Gezenin ayakkabısı eskimez.


Kötü eteğinden tutsa kes yoluna devam et.


Açlık korkağı da yiğit yapar.


Dökülen şey geri dolmaz.


Oğlun varsa gelinin, kızın varsa damadın var.


Erkek sözünden dönmez.


Erkek yaptığını anlatmaz.


İyi geçmişi olmayanın iyi geleceği olmaz.


İyi gördüğünü söyler, kötü verdiğini.


Aceminin işi eksilmez.


Çok gülmek deliliğe işarettir.


Ahlaksızla birlikte yaşayacağına yiğitle ölüme git.


Misafirin genci olmaz.


Mutluluk, konuk yolcudur. Gelir, gider.


Mülk kırağı gibidir.


Göz beğenir gönül sever.


Aklı olmayanın sozlervadisi.com hiç bir şeyi yoktur.


Deli bile konuşuncaya kadar akıllı sanılır.


Atı kaybolanın kulağından at sesi gitmez.


Atın başı geçtikten sonra kuyruğuna uzanma.


Eski yolu ve eski dostu terk etme.


Evinde kendini eğit, topluma öyle gir.


Yiğide silah itaatkârdır.


Yiğitlik paylaşılmayan mirastır.


Düşmana canını versen de sırrını verme.


Ağızdan çıkan söz silahtan çıkan mermi gibidir.


Yaz yoksulun cennetidir.


Yazın istirahat günü kışın erzakıdır.


Aklın anası düşüncedir.


Baba toprağını güzelleştir, annenle güzel konuş.


Yetenekle bilgi kardeştirler.


Atasözleri kategorisinde en güzel Çerkes Atasözlerini hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Arnavut Atasözleri Afrika Atasözleri

Share this:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here