Milliyetçilik İle İlgili Sözleri , Türk Milliyetçiliği İle İlgili Sözler , Bozkurt Sözleri

0
6
views
Milliyetçilik Sözleri

Milliyetçilik anlayışı, ulustan kopuk bir içeriğe sahip değildir. İçinde bizzat bir ülkeyi paylaşan tüm yurttaşları etkileyen vatan mefhumu, demokrasiye bağlılık, insan sevgisi ve insana verilen aşın önem yatmaktadır. İşte  milliyetçi ile ilgili Sözler

Milliyetçiliği benimsemiş sevgili kardeşlerimiz için Türk milliyetçiliği ile ilgili sözler, Atatürkün halk ile ilgili sözleri, Atatürk’ün milliyetçi sözleri, Halkçılık ile ilgili hikayeler, Atatürkün ecdad ile ilgili sözleri sizlere sunuyoruz.

Milliyetçilik İle İlgili Özlü Sözler

Milleti ve Vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır.  / Alparslan Türkeş

Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp turan olacak. / Ziya Gökalp

 • Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.  / Alparslan Türkeş

Aynı anda hem şiddetle milliyetçi hem de kararlı bir şekilde evrenselci olunamaz. / Armin Malaouf

Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz, çünkü bu yol kutludur, gider tanrı dağına. Hâlbuki yoldaşını bırakıp dönenlerin, topu da değişilir bir sokak kaltağına. / H. Nihal Atsız

Milliyetçilik İle İlgili Özlü Sözler

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir;  / TURAN Ziya Gökalp 

Ey Türk, titre ve kendine dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, aItta yağız yer deIinmedikçe, kim bozabiIir senin iIini ve töreni! / BiIge Kağan

Sponsorlu Bağlantılar

Başı bir ülkücünün çekmediği hiç bir olaya katılmayın.  / Alparslan Türkeş

Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.   / Alparslan Türkeş

Ülkü uğrunda gönüller delidir, kişiler ülkü uğrunda ölmelidir…  / Ziyâ Gökalp

Haydi, artık dinsin ıstırapların, ufuklardan şanlı bir gün doğacak yarın, güzellikle, sıcaklıkla ve ihtişamla. Kumandasız hazır olup onu selamla! Gönlündeki yaraların kanını dindir! Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir.  / H. Nihal Atsız

Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün, Kuşkulansın, görelim gayretleri halkın, Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, Tükürün onlara alkış tutan kahpelere!  / Mehmet Akif Ersoy

 • Ne kaya kaleler, ne demir kapılar, ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle dövüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış!  / A. Hikmet Müftüoğlu

Yâ Rab bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin, yoksa felâhı? Nur istiyoruz… Sen bize yangın gönderiyorsun! Yandık diyoruz… Boğmaya kan gönderiyorsun! / Mehmet Akif Ersoy

Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz… / Alparslan Türkeş

Sponsorlu Bağlantılar

Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir.  / Ziya Gökalp

Atatürk’ ün Milliyetçilik İle İlgili Sözleri

”TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN ilâhî müjdecisi olan şiirleriniz, bugünkü mücadelemizin kahramanlık ruhuna doğuş ufku olmuştur. Gelişinizden duyduğum memnuniyeti ifade ile sizi milletimizin mübarek babası olarak selâmlarım.” 1921


“Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız.” (Nutuk, 15-20 Ekim 1927)


 • “Bir yurdun en değerli varlığı yurttaşlar arasında millî birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygusu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur.”(1935)

“Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep aynı ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır.” (1932)


Biz doğrudan dogruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanagi Türk toplulugudur. Bu toplulugun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluga dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.”


Milliyetçilik İle İlgili Sözleri

“Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve milletlerarası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla bir uyum içinde yürümekle beraber, Türk toplumunun özel karakterini ve başlı başına bağımsız kişiliğini korumaktır.” (1930)


“Milletin varlığını devam ettirmek için fertleri arasında düşündüğü müşterek bağ, asırlardan beri gelen şekil ve mahiyetini değiştirmiş, yani millet, dinî ve mezhebî bağlar yerine Türk milliyeti bağı ile fertlerini toplamıştır”


“Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle
öleceğim. Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır.
Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde
kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının
tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu
bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk’ün varlığı bu köhne aleme yeni
ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek.”

Sponsorlu Bağlantılar

Sayfalarımız >>> Öz Ülkücü Sözleri


“Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı hissen, fikren, fiilen bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avıdır” (1923)


“Milleti millet yapan düşünce gücünün temelini milliyetçilik teşkil etmektedir. Milliyetçilik, millî benlik, millî birlik, millî ahlâk, millî ekonomi, uygarlık ahlâkı, millî duygu ve insanî duygunun birleşmesinden meydana gelmiştir.” https://www.sozlervadisi.com/guzel-sozler/milliyetcilik-ile-ilgili-sozleri.html


“Gerektiğinde vatan için tek bir kişi gibi tek vücut olmuş azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük geleceğe layık ve aday olan bir millettir.”(1927)


“Ben herşeyden önce bir TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM.


“Milleti millet yapan düşünce gücünün temelini milliyetçilik teşkil etmektedir. Milliyetçilik, millî benlik, millî birlik, millî ahlâk, millî ekonomi, uygarlık ahlâkı, millî duygu ve insanî duygunun birleşmesinden meydana gelmiştir.”


”Gençliğin çalışkan, duyarlı ve MİLLİYETÇİ yetişmesi esas dileklerimizdendir.” (Cumhuriyet gazetesi, 28. 4. 1933)


Bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir. 1920


“Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk
milletindenim diyen insan, her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe
konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluğuna
bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.”


 • Milletimiz, kuvvetli karakter, sarsılmaz sistem, ateşli milliyetçilik, iktisadî muvaffakiyetlerden doğup çoğalacak imkânlarla da kuvvetlendirilmelidir. (1924)

“Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yaşayan, Türk dili ile konuşan Türk kültürü ile yetişen, Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş, hangi din ve mezhepten olursa olsun Türk’tür, Türk Milliyetçisidir.”


Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.” (Nutuk, 15-20 Ekim 1927)


”Türk milletinin milliyetçilik vasfını uyandırmalı, O’na TÜRKÇÜLÜK imanını aşılamalıyız!”


Milliyetçilik Üzerine Sözler

“Ben Türk’üm, Türk esir olmaz!” ” Türk Devleti Teslim Olmaz “


Bir gün bütün Türkler “Savaş” dediğinde, Tüm dünya “Barış” diyecek!


 • Eğilmesin başın asla
  Başını Aras’a Hazar’a yasla
  Türk kızısın süsün; Türklüğün
  Asil kanında soylu ülkün.

Düşmanın ülkesi viran olacak,
Türkiye büyüyüp “TURAN” olacak.


Kurt’lar ulumadıkça köpekler susmaz. Köpekler ürese de Kurt’lar korkmaz


Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.


Sayfalarımız >>> Vatan İle İlgili Sözler


Ya devlet başa ya kuzgun leşe.  Var olsun TÜRK bakışlar  var olsun BOZKURT yürekler.


Bu Memleket kurt ulursa, kurtulur.


Kurt’lar ulumadıkça köpekler susmaz.. Köpekler ulusade Kurt’lar korkmaz…


Ahlâkcılık anlayışımız. TÜRK ahlâkı ve MÜSLÜMANLIK inancından meydana gelmiştir…


Türkiye’nin yükselişi ithal fikirle olmaz. Hiç bir yabancı, Türkün menfaatlerini Türk Milletinin kendisi kadar düşünemez.


Oğuz Han’dan bugüne Kürşad’ dan Kül Tegin’e kağandan uç beğine tonyukuklar korkutlar dirilecek BOZKURTLAR !


 • Kurdu olmayan dağın köpeği kral olur sorun itin havlaması değil kurdun yokluğudur…

Biz hikâyemizi karanlıklara yazdık! İsteyen mum ışığıyla da okur! Lakin okumasını bilmeyene güneş bile fayda etmez! Biz nefes aldıkça! Alem’de şer Oğuz’da er tükenmez……..!


Kahpe düzenin, yiğit çocukları yaşasın ülkü ocakları.


Milli Olmakla İlgili Sözler

Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz


 • Biz Anadolu’ya kardeşlik türküleri ile gelmedik! ‘Kurt başlı sancağımız’ , kan damlayan kılıçlarımızla geldik!

Biz Türkler, ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz


Sen bendini yıkan asi su, 
Sen engel tanımayan rüzgar, 
Sen Ergenekon dağından doğan güneş, 
Sen ALLAH’ ın iman ve bilek gücü ile donattığı şanslı kul… 
Senin adın TÜRK!.


Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.


Türk milliyetçiliği meşru savunma, yüksek insanlık duyguları ve Türk milletinin kendi tabii haklarının savunulması, korunması duygusu ve iradesinin, şuurunun bir ifadesidir.


Unutma Türk. “Korkma” diye başlıyor senin İstiklal Marşın!


Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.


Yıkıldı putlar dirildi Bozkurtlar…


Kavgamız ortaktı, sevdamız aynıydı.


Yüksel Türk! Senin için yükselmenin hududu yoktur… Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister, büyük devlet kurmak için büyük kan ister…


Sayfalarımız >>> Türk Bayrağı İle İlgili Sözler


Ben Türk’üm Soyum Oğuz soyu, yolum Allah yoludur


Nerde varsa bir TÜRK beldesi… Gözüm TÜRK bayrağı arar kulağım EZAN sesi…


Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.


Sen bendini yıkan asi su, Sen engel tanımayan rüzgar, Sen Ergenekon dağından doğan güneş, Sen ALLAH? ın iman ve bilek gücü ile sozlervadisi.com donattığı şanslı kul Senin adın TÜRK 


 • Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür… Namus lekesi değil bu alnımda gördüğünüz. Vurulmuş düşmüşüm güpegündüz…

Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna. Tuğu kaldırmış olan, orduların Başbuğuna.


Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp “TURAN” olacak.


Güzel Sözler kategorisinde  en güzel Milliyetçilik İle İlgili Sözlerini hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlama Mesajları Bozkurt Sözleri

Share this:

Facebook Yorumlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here