29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta gurur ve neşe ile kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri ile sevdiklerinizle bu coşkuyu paylaşabilirsiniz. En güzel 29 Ekim Bayramı Mesajları yazımız da…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri yazımız da; 29 Ekim Cumhuriyet bayramı sözleri kısa, Anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet bayramı sözleri, Atatürkün 29 Ekim Cumhuriyet bayramı sözleri, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı sözleri şiirleri, Etkili 29 Ekim Cumhuriyet bayramı sözleri, Cumhuriyet İle İlgili Sloganlar hazırlamaya çalıştık.

Cumhuriyet, devleti yöneten ve halkı temsil eden isimlerin belli seçim dönemlerinde halkın verdiği oylarla başa geldiği “yönetim şekli”dir.

Cumhuriyet, 10 yıl o savaştan bu savaşa savrula savrula takati kesilmiş, kuraklığa, yokluğa yenilmiş bir halkın acısını dindirebilme, onun fukara çocuklarının ayağına bir çift papuç giydirebilme savaşının adıdır aslında…Bıktık, yeter. Artık sulh olsun çığlığıdır. Yurtta sulhtur, cihanda sulh…Yurtta kudretimin artması için bana cihanda düşman lazım diye asırlık sulh antlaşmalarına sataşıp konu komşuyla harp aramamaktır. Savaşmamak, barışmaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.

Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet şeklidir gerçek Cumhuriyet..Bunu da örümcek beyinli kimseler asla yıkamayacaklar..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri

Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

Atatürk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinde çağdaşlaşma yolundan sapmadan Cumhuriyet’i yücelterek yeni atılımları kararlılıkla gerçekleştireceğiz.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

El birliğiyle daha Laik,daha çağdaş,daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara…

Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.

Cumhuriyetin Demokratik bir ülkenin Bozulmaz Simgesidir…

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet; İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. en doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.

Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan ülkemiz Edirne’den Kars’a, İzmir’den Hakkari’ye, Sinop’tan Hatay’a, Türk Devleti’ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ortak yurdudur.

Atatürk Sendir Bendir İdealdir Düşüncedir Ulustur Vatandır Gelecektir Cumhuriyettir

Tarih çok önceden yazılmıstır ülkemizin yönetim şekli Cumhuriyettir . Türkiye Cumhuriyeti .

TÜRK kadını! Sana hakkını veren Cumhuriyettir.

Cumhuriyet ile cehalet bir yerde barınmaz.

Çocukluk özgürlüktür, özgürlük cumhuriyettir.

AydınIığı söndürmek isteyen art niyetIi zihniyetIerin varIığıyIa bugüne uIaşan ve büyüyen Cumhuriyetin iIerIeyişini kimse durduramayacak.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü pusulaya götüren yoldur. Pusulamız ise Cumhuriyettir.

Cumhuriyet milli iradeye dayanan bir devlet düzenidir.

Cumhuriyet yurttaşların onurlu birliğidir.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazansın? “Gömelim gel seni tarihe ” desem sığmazsın! Yüreğine,direncine, inancına minnetle.. “Benim en büyük eserim Cumhuriyettir”

Cumhuriyet Bayramı Sözleri

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı bu ülkeyi korumak bizim görevimizdir.

Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır…

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.

Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir. https://www.sozlervadisi.com/ozel-gunler/29-ekim-cumhuriyet-bayrami-sozleri.html

Esin kaynağımız, Atatürk’ün öncülük ettiği Türk aydınlanma felsefesi, gücümüz ise yurt sevgimiz, ulusal bilincimiz, birlik ve dayanışma ruhumuz olacaktır.

Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.

Türk miIIetinin karakterine ve adetIerine en uygun oIan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Cumhuriyet fazilettir.

Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.

Mustafa Kemal, Vatandır! Mustafa Kemal, Bayraktır! Mustafa Kemal, Cumhuriyettir! Mustafa Kemal, Zaferdir! “MUSTAFA KEMAL”İ ANLATMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR!

Cumhuriyet bir üIkenin damarıdır.

GeIeceğe güçIü biçimde uIaşabiImek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakIa oIanakIıdır.

Mesele şahıslar değildir, Onların vakti dolar, Ömrü biter ve giderler. Mesele Cumhuriyettir Önce Vatandır

Benim en büyük eserim Cumhuriyettir” diyen, Mustafa Kemal Atatürk’e Bize sağlamış olduğu bu eserden dolayı minnettarız herdaim..

“En güzel yönetim şekli Cumhuriyettir” İlkokulda beynimize kazıdık Sonsuza dek sahip çıkmaya yemin ettik NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

Cumhuriyet ile İlgili Özlü Sözler

Cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yaşatacaksınız.  / Atatürk

Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.  / Atatürk

Türk ulusunun yaratılışına ve bilgisine en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyet yönetimidir./ Atatürk

Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur. / Seneca

Demokratik bir cumhuriyet, kapitalizmin mümkün olan en iyi siyasi kabuğudur ve bu yüzden de,sermaye,bu en iyi kabuğa bir kez sahip olduğunda,iktidarını öylesine güvenlikli,öylesine sağlam kurar ki,burjuva-demokratik cumhuriyetteki kişiler,kurumlar ya da partiler düzeyinde kalan hiçbir değişiklik onu sarsamaz.  / Vladimir İlyiç Lenin

Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız /Atatürk

Cumhuriyet; mütefekkir, bilgili, kültürlü, sağlam vücutlu ve yüksek karakterli koruyucular ister. / Atatürk

Merkeziyetçi bir cumhuriyet kıyafet değiştirmiş bir monarşidir. / Gustave Le Bon

Cumhuriyet ile cehalet bir yerde barınmaz.  / Alphonse De Lamartine

Özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara ancak Cumhuriyet yaraşır.  / George Washington

Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur. / Atatürk

Her kişinin kendi bölge cumhuriyetinin ya da başka yüksek mercilerin idaresinde pay sahibi olduğu ve işlerin yönetimine, yılda bir gün sadece seçimde değil, fakat her gün katkıda bulunduğunu hissettiği yerde, devlet işlerinde yer alabilmek için.  / Thomas Jefferson

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. / Atatürk

Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.  / Atatürk

Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. / Atatürk

Bütün cumhuriyetlerde, ortaya çıkan her yeni bir meselede birtakım eski kanunlar yürürlükten kalkar, yerine başkaları konur.  / Machiavelli

Cumhuriyetler zenginlik, diktatörlükler de yoksulluk yüzünden yıkılırlar. / Montesquieu

Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum. / Atatürk

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. / Atatürk


Özel Günler kategorisinde en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri Mesajları 

Share this:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.