29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri , Cumhuriyet İle İlgili Sloganlar

0
590
views
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri 

Cumhuriyet, devleti yöneten ve halkı temsil eden isimlerin belli seçim dönemlerinde halkın verdiği oylarla başa geldiği “yönetim şekli”dir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cumhuriyet, 10 yıl o savaştan bu savaşa savrula savrula takati kesilmiş, kuraklığa, yokluğa yenilmiş bir halkın acısını dindirebilme, onun fukara çocuklarının ayağına bir çift papuç giydirebilme savaşının adıdır aslında… Bıktık, yeter.  Artık sulh olsun çığlığıdır. Yurtta sulhtur, cihanda sulh… Yurtta kudretimin artması için bana cihanda düşman lazım diye asırlık sulh antlaşmalarına sataşıp konu komşuyla harp aramamaktır. Savaşmamak, barışmaktır.

Sizlere yazımız da en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri, Cumhuriyet İle İlgili Sözler Atatürk, 29 Ekimle İlgili Özlü Sözler, Atatürkün Cumhuriyetle İlgili Sözleri Kısa, Cumhuriyet İle İlgili Özlü Sözler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirleri, Cumhuriyet İle İlgili Sloganlar hazırlamaya çalıştık

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri 

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Sponsorlu Bağlantılar

Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.


Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.


Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet şeklidir gerçek Cumhuriyet..Bunu da örümcek beyinli kimseler asla yıkamayacaklar..


  • Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

Atatürk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinde çağdaşlaşma yolundan sapmadan Cumhuriyet’i yücelterek yeni atılımları kararlılıkla gerçekleştireceğiz.


Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.


Cumhuriyet Bayramı Sözleri

El birliğiyle daha Laik,daha çağdaş,daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara…


Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.


Cumhuriyetin Demokratik bir ülkenin Bozulmaz Simgesidir…


Arkadaşlar, efendiler ve ey millet; İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. en doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.


Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.


Sayfalarımız >>> 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları 


Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.


Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan ülkemiz Edirne’den Kars’a, İzmir’den Hakkari’ye, Sinop’tan Hatay’a, Türk Devleti’ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ortak yurdudur.


Atatürk Sendir Bendir İdealdir Düşüncedir Ulustur Vatandır Gelecektir Cumhuriyettir


Tarih çok önceden yazılmıstır ülkemizin yönetim şekli Cumhuriyettir . Türkiye Cumhuriyeti .


TÜRK kadını! Sana hakkını veren Cumhuriyettir.


Cumhuriyet ile cehalet bir yerde barınmaz.


Çocukluk özgürlüktür, özgürlük cumhuriyettir.


AydınIığı söndürmek isteyen art niyetIi zihniyetIerin varIığıyIa bugüne uIaşan ve büyüyen Cumhuriyetin iIerIeyişini kimse durduramayacak.

Sponsorlu Bağlantılar

  • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü pusulaya götüren yoldur. Pusulamız ise Cumhuriyettir.

Cumhuriyet milli iradeye dayanan bir devlet düzenidir.


Cumhuriyet yurttaşların onurlu birliğidir.


Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazansın? “Gömelim gel seni tarihe ” desem sığmazsın! Yüreğine,direncine, inancına minnetle.. “Benim en büyük eserim Cumhuriyettir”


 Anlamlı Cumhuriyet Bayramı Sözleri 

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı bu ülkeyi korumak bizim görevimizdir.


Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır…


  • Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.


Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.


Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir. https://www.sozlervadisi.com/ozel-gunler/29-ekim-cumhuriyet-bayrami-sozleri.html


Esin kaynağımız, Atatürk’ün öncülük ettiği Türk aydınlanma felsefesi, gücümüz ise yurt sevgimiz, ulusal bilincimiz, birlik ve dayanışma ruhumuz olacaktır.


Sayfalarımız >>> 30 Ağustos Zafer Bayramı Sözleri


Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.


Türk miIIetinin karakterine ve adetIerine en uygun oIan idare, Cumhuriyet idaresidir.


Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.


Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sponsorlu Bağlantılar

Cumhuriyet fazilettir.


Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.


Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.


Mustafa Kemal, Vatandır! Mustafa Kemal, Bayraktır! Mustafa Kemal, Cumhuriyettir! Mustafa Kemal, Zaferdir! “MUSTAFA KEMAL”İ ANLATMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR!


Cumhuriyet bir üIkenin damarıdır.


  • GeIeceğe güçIü biçimde uIaşabiImek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakIa oIanakIıdır.

Mesele şahıslar değildir, Onların vakti dolar, Ömrü biter ve giderler. Mesele Cumhuriyettir Önce Vatandır


Benim en büyük eserim Cumhuriyettir” diyen, Mustafa Kemal Atatürk’e Bize sağlamış olduğu bu eserden dolayı minnettarız herdaim..


“En güzel yönetim şekli Cumhuriyettir” İlkokulda beynimize kazıdık Sonsuza dek sahip çıkmaya yemin ettik NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!


 Cumhuriyet ile İlgili Özlü Sözler 

Cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yaşatacaksınız.  / Atatürk


Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.  / Atatürk


Türk ulusunun yaratılışına ve bilgisine en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyet yönetimidir./ Atatürk


Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur. / Seneca


  • Demokratik bir cumhuriyet, kapitalizmin mümkün olan en iyi siyasi kabuğudur ve bu yüzden de,sermaye,bu en iyi kabuğa bir kez sahip olduğunda,iktidarını öylesine güvenlikli,öylesine sağlam kurar ki,burjuva-demokratik cumhuriyetteki kişiler,kurumlar ya da partiler düzeyinde kalan hiçbir değişiklik onu sarsamaz.  / Vladimir İlyiç Lenin

Bugün Cumhuriyet’e tarihin yüklediği vazife budur. Cumhuriyet bu vazifesini tamamen başaramazsa, yalnız kendisinin varlığı değil, Türklerin bağımsız sozlervadisi.com hayatı tehlikeye girer… Bu bakımdan herhangi sınıf ve zümreden olursa olsun, bütün Türkiyelilerin umumi ve kapsamlı menfaatleri Cumhuriyet’in muvaffakiyetini lüzumlu kılar.  / Yusuf Akçura


Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.  /Atatürk


Cumhuriyet; mütefekkir, bilgili, kültürlü, sağlam vücutlu ve yüksek karakterli koruyucular ister. / Atatürk


Ne mutlu Türküm diyene!


Merkeziyetçi bir cumhuriyet kıyafet değiştirmiş bir monarşidir. / Gustave Le Bon


Cumhuriyet ile cehalet bir yerde barınmaz.  / Alphonse De Lamartine


Özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara ancak Cumhuriyet yaraşır.  / George Washington


Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur. / Atatürk


Her kişinin kendi bölge cumhuriyetinin ya da başka yüksek mercilerin idaresinde pay sahibi olduğu ve işlerin yönetimine, yılda bir gün sadece seçimde değil, fakat her gün katkıda bulunduğunu hissettiği yerde, devlet işlerinde yer alabilmek için.  / Thomas Jefferson


Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. / Atatürk


Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.  / Atatürk


Sayfalarımız >>> Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları


Bizim cumhuriyetimiz farklıdır; Ortadoğu’da gerçek bir evrimin neticesinde ortaya çıkmıştır. Biz meşrutiyeti, meclisi, anayasayı denedik. Cumhuriyet için konvansiyonel bir meclis oluşturduk, bir harp yaptık ve bütün bunların sonunda cumhuriyeti kurduk.  / İlber Ortaylı


Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. / Atatürk


Bütün cumhuriyetlerde, ortaya çıkan her yeni bir meselede birtakım eski kanunlar yürürlükten kalkar, yerine başkaları konur.  / Machiavelli


Cumhuriyetler zenginlik, diktatörlükler de yoksulluk yüzünden yıkılırlar. / Montesquieu


Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum. / Atatürk


Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. / Atatürk


Özel Günler kategorisinde en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözlerini hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri Mesajları 

Share this:

Facebook Yorumlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here