Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları

Hicri Yılbaşı Dini Mesajları

Bir Hicri Yılbaşına daha bugün merhaba dedik. İslam alemi gün itibariyle Hicri Yılbaşı coşkusunu yaşıyor ve inanan milyonlarca kişi Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları birbiriyle paylaşıyor. Siz değerli okuyucularımızın da sevdiklerinizle bu kutlu günü paylaşabilmeniz için en güzel ve en anlamlı Hicri Yılbaşı Mesajları derledik…

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, Hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları yazımız da; Hicri yılbaşı kutlama mesajları facebook, Hicri yılbaşı kutlama mesajları Resimli, Hicri yılbaşı kutlama mesajları dini, En güzel hicri yılbaşı kutlama mesajları, Hicri yılbaşı kutlama mesajları kısa, Hicri yılbaşı muharrem mesajları bulabilirsiniz.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir..

Hicri Yıl Nedir

Müslümanlık açısından birçok önemli olayın yaşandığı Muharrem ayında gerçekleşen ve bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açılmasını sağladı. Hz. Ömer’in halife olduğu dönemde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayıldı. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görüldü.

Hicri Yılbaşınada Neler Yapılmalı

Peygamber Efendimiz (sas) Medine’ye hicret ettikten sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi ve orucu ne niyetle tuttuklarını sordu: “Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından kurtardığı, Firavun’u boğdurduğu gün.

Hicri Yılbaşı Dini Mesajları Anlamlı

Hz. Musa, şükür olarak bugün oruç tutmuştur.” dedi, Yahudiler. Bunun üzerine Kâinatın Efendisi de, “Biz, Musa’nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz.” buyurdu. O gün oruç tutan ve tutulmasını da emreden Allah Resulü, ertesi sene Ramazan orucu farz kılınınca yalnızca isteyenlerin tutmasını söyledi. Şu hadis-i şerif de bu mübarek zaman diliminin mahiyetini özetler nitelikte: “Zilhicce‘nin son günü ve Muharrem’in birinci günü oruç tutan, o yılın tamamını oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur.”

Hicri Yılbaşı Duası

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki:

“Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü (yani hicri yılbaşında), aşağıdaki duayı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.”

Arapça Okunuşu

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es”elüke fîhel”ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahîm Allâh’ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ü selâm da Pey-aamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi… Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun..

Yeni Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları

Yeni Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları

Hicret Sözleri ve Tanımları

 • Hicret; Acıdan, Zulmden, Haksızlıktan huzura ve sadakate yolculuktur.
 • Hicret, yeniden başlamak için bir varoluş mücadelesidir.
 • Hicret, dünyadan el etek çekmek değil, bilakis hakkı üstün tutan bir anlayışla, dünyaya Allah’ın izniyle düzen vermek ve toparlanmaktır.
 • Geriye dönüp bakınca, başını önüne eğdirecek utanç verici hayatın bittiğine inandıracak yeni bi hayatın başlangıcıdır Hicret…
 • Hicret, adil bir düzen kurma kararlılığıdır. Zulüm ve sömürü üzerine kurulu bir düzenden, Yesrib’i Medine yapan değerlere geçiştir.
 • Hicret sadece düşmanla sınanmak değil “Senin için bin canımı vermeye hazırım Ya Rasülallah” diyen dostu da sınamaktır.
 • Hicret, Hazreti Ebubekir’in yoldaşlığı, Hazreti Ali’nin cesaretidir.
 • Hicret, imkanların tükendiği yerden imkanların üretileceği yere taşınmaktır.
 • Bir Sünnetullah: Allah’ın emriyle hak ile batılın ayrımıdır.
 • Bir kardeşlik sevdası: Ensar ve Muhacir’dir.
 • Bir kıssa; Örümcek ve Güvercin; ikinin ikincisi olmaktır.

Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları

Hicri yıI da, İsIamiyet’i anIamayı ve IayıkıyIa yaşamayı tüm kuIIarına nasip etsin; kâinatı, nuruyIa aydınIandırsın; tüm İsIam âIemine, sonsuz hazinesinden güzeIIikIer bahşetsin. Âmin…

Hicri yılbaşımız, Muharrem ayı ve bu ayda idrak edeceğimiz Aşure gününün hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle hicri yılınız mübarek olması dileğiyle.

Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları

Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları

Tadımlık dünyadan, Doyumluluk tat bekliyoruz Ya Rab! Nefsimizi ıslah eyle, Bizi kendine kul kabul eyle. Göz kapanıncaya kadar, Bizi nefsimizle baş başa bırakma, Amin… Yeni hicri yılınız mübarek olsun

Yeni Hicri yıIımızda, rabbim tüm İsIam âIeminin korktukIarımızdan emin umdukIarımıza nаiI оImak nasip etsin .

Allah Azzeve celle geçmiş yılımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu yeni yıldada hakkımızda hayırlı mübarek kılsın inşAllah. Hicri yılınız mübarek olsun.

Allah’ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni Hicri yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et

Ya Rabbi bizleri Kerbela şehitlerine komşu eyle. Onlara layık olamayan bir ümmet olarak onların hürmetine bizi affet. Kerbela şehitlerimizin hüznü ile dolu bu mübarek ayı layıkı ile yaşayabilmemizi nasip et. Amin. Yeni Hicri yılımız mübarek olsun.

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin

Hicri yeni yıIımızın ümmеtе, kendimize. TopIumumuzа diriIiş oImasını cenabı haktan diIerim…

Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları Yeni

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni Hicri Yılı tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Hicri Yeni Yılımızın Ümmete, kendimize, toplumumuza ‘Diriliş’ olmasını Cenab-ı Haktan Dilerim!

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. Hicri Yılını kutlarım

Tüm İslam Alemi’nin hicri yeni yılı ve Muharrem-i Şerif ayı mübarek olsun!

Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları

Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Hicret;ALLAH’a ve O’nun kutlu elçisi rahmet peygamberi Hz.Muhammed’e gönülden bağlılığın bir ifadesidir. Hicri yıl dönümüz kutlu olsun. https://www.sozlervadisi.com/dini-sozler/hicri-yilbasi-kutlama-mesajlari.html

Hicri Yılbaşımız Kutlu Olsun. Gelin, bu yıl hicretimiz UHUVVETE yani KARDEŞLİĞE olsun.

Hicret. Mekke’den Medine’ye yolculuk. Hz.Peygambere salât-u selam olsun. Hicrî yeni yıl kutlu olsun.

Bugün Hicrî yılbaşı. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Hayırlı, sağlıklı ve huzurlu bir yeni yıl dileğiyle…

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir ay’a girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı’nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Hicrî yıl da yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar. Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve Hicri Yılbaşını candan kutlarım.

Yeni hicri yılın bütün Ümmet-i Muhammed’e ve sadakat ailesine hayırlara vesile olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun!

Hicri Yılbaşı Kutlama Sözleri

Bütün İslam Alemi’nin ve sadakat aleminin Hicri Yeni Yılını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Mevlamızdan niyaz ederim

TebIiğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebIiği yoğurmuştur. Kısaca hicret MüsIümanIar için bir miIattır. Hicri yıIbaşınız mübarek oIsun.

Bizim takvimimiz yürüyüş ile başlar. Yani hareketle, eylemle, amelle.Durmadan durulmalıyız. Durgunluk bizi bozar Hicri yılınız kutlu olsun

Hicri yeni yıIımız ve muharrеmi şerif аyımız mübarek oIsun .

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Rabbimiz, bu geIen hicri yıl da, İsIam camiasına hayırIar göndеrsin .

Hicri yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Peygamber Efendimize Salat-ı Selam ile Hicri Yıl başımız kutlu olsun.

Tüm İslam Aleminin Birlik Ve Uyanışına Şahitlik Edeceğimiz Bir Yıl Olması Duasıyla Hicri Yılımız Kutlu Olsun.

Yarın Gece Hicri Yılbaşıdır Bütün Müslüman Aleminin Hicri YılbaşısınıŞimdiden Kutlar Mutlu Kutlu Zaferler Oldugu Yeni Bir Hicri Yıl Dilerim

Hicri yıl başımız kutlu olsun herkesin. Hicri yıl başı Tüm Müslümanların yıl başıdır. H.Z Muhammed S.A.V in Mekke den Medine ye hicreti dir

Hicret’iyle dünya tarihini değiştiren Efendimizin ( S.A.S) kutlu yolculuğunu anlamak dileği ile.Yeni hicri yıl kutlu olsun.Dua ile…

Hicri yılbaşımız kutlu mutlu bol bereketli olsun. Zalimlerin zulmünün yanlarına kaldığı bi yıl olmasın inşallah!

Yılbaşımızın İslam alemine mübarek olmasını arzu ederken sitedeki tüm müslümanların yeni yılını kutluyor, esenlik ve mutluluk dolu dualarının kabul, amellerinin makbul, Allah (c.c.)’un razı olduğu bir yıl geçirmelerini diliyorum

Hicri yıl başınız kutlu olsun. Böyle bir günde akan kanlar dursun isterdik… Allah Filistin li kardeşlerimizin yanında olsun…

Hicri Yılbaşı ile İlgili Mesajlar

Özümüze ve hakikate yaklaşacağımız zamanlar aralansın önümüzde, sahici bir başlangıcı yaşayalım inşaallah. Hicri Yılbaşımız hayırlara vesile olsun.

Sıkıntı, eziyet, işkencelerden sonra; emniyet ve inşiraha ulaşılan “Taleal Bedru Aleyna” günü. Hicri Yılbaşımız kutlu olsun.

Ya Rabbi! Zatını seyran ettir! Kendine hayran ettir! Öyle yaşat ki bizi ömrümüzün kalan kısmını, ebedi bayram ettir! Hicri Yılbaşımız kutlu olsun. 

Hak ile batıl, adalet ile zulüm, hayır ile şer, iyilik ile kötülük mücadelesinde doğru yolda olmak üzere… Hicri Yılbaşımız kutlu olsun.

Dün rüya, yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana sozlervadisi.com onu getirsin. Yeni hicri yılınız mübarek olsun

Hicri Kutlama Mesajları

Hicri Kutlama Mesajları

Yeni yıl yeni yıl yeni yıl bizlere kutlu olsun 🙂 Hicri Yeni Yılınız kutlu olsun, yeni yıl çok güzel geçsin inşallah..

Bir yenisine ulaşmayı Allahü Teala’nın nasip ettiği hicri yılbaşınızı tebrik eder, ümmetin refahı ve kurtuluşu hususunda adeta yeni bir milat olmasını; amel ve ibadet noktasında fazilet ve bereketiyle, hep birlikte ihya edebileceğimiz bir sene olmasını, Cenab-ı Zü’l Celal’den niyaz ederiz.

Hicri Yılbaşınız mübarek olsun. Bu gece itibariyle “Şehrullahi’l Muharrem” adıyla anılan ve Allah’ın ayı olarak bilinen Muharrem ayına ulaşıyoruz. Dünya ve İslam tarihine yön veren birçok büyük olay bu ayda gerçekleşmiştir. Rabbimiz başta kendi yaşamlarımız olmak üzere tüm İslam alemi için büyük ve hayırlı bir değişimi nasip etsin. Yıl dönümümüz mübarek olsun.

Asırlar önce bu zamanlarda, Peygamberimiz ve ilk Müslümanlar nasıl hicret ettilerse, bizlerin de kötülüklerden iyiliklere hicret etmemiz dileğiyle… Yeni Hicri Yılınız kutlu olsun.

Batıldan Hakk’a, faniden bakiye, her türlü puttan Allah’a hicret. Yeni Hicri yılımız mübarek olsun.


Özel Günler kategorisinde en güzel Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Cuma Gecesi İçin Mesajlar , Üç Aylar Kutlama Mesajları

Share this:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.